Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czat inwestorski - I kwartał 2014 – pierwsze efekty wprowadzonej strategii przebudowy modeli biznesowych spółek Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A.

Czat inwestorski

Temat czata:

I kwartał 2014 – pierwsze efekty
wprowadzonej strategii przebudowy modeli
biznesowych spółek Grupy

28 maja, środa

godz. 11:00

Pragma Inkaso

 

Tomasz Boduszek

 

Tomasz Boduszek Prezes Zarządu Pragma Inkaso S.A.

Związany ze spółką Pragma Inkaso od początku jej tworzenia. W 2002 roku pełnił funkcję Prokurenta, w 2003 roku został Prezesem Zarządu Pragma Inkaso Sp. z o.o., a w 2007 roku Prezesem Zarządu Pragma Inkaso S.A. Tomasz Boduszek odpowiada za całokształt działań Zarządu.

 

Tomasz Boduszek posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

 

 

 


Opis grupy:

Grupa Kapitałowa PRAGMA INKASO S.A jest jednym z liderów w branży zarządzania wierzytelnościami biznesowymi. Podmiotem dominującym w grupie jest Pragma Inkaso S.A. (www.pragmainkaso.pl). Spółka od 2002 roku funkcjonuje w branży obrotu wierzytelnościami i jest jednym z jej liderów w segmencie B2B. Firma prowadzi procedury windykacyjne przy użyciu wszelkich dostępnych środków prawnych ze szczególnym naciskiem na zastosowanie procedur pozasądowych, prowadzonych w bezpośrednim otoczeniu dłużnika. Realizowane są one zarówno na zlecenie klientów, jak i poprzez zakup wierzytelności. Grupą docelową spółki są przedsiębiorstwa posiadające wysoko nominałowe wierzytelności wobec podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w Polsce. W 2008 roku Pragma Inkaso S.A. zadebiutowała na rynku NewConnect, natomiast od 14 maja 2010 roku notowana jest na rynku głównym GPW w Warszawie. Siedziba Spółki mieści się w Tarnowskich Górach. Spółka posiada oddział w Bydgoszczy oraz przedstawicieli handlowych na terenie Poznania i Lublina.

Kompleksowość usług w zakresie zarządzania wierzytelnościami w obszarze B2B zapewniają pozostałe podmioty Grupy. Pragma Faktoring S.A. (www.pragmafaktoring.pl) jest wiodącym faktorem z sektora pozabankowego w kraju, zaspokajającym potrzeby firm z segmentu MSP w zakresie finansowania obrotu w oparciu o usługi faktoringu i pożyczek krótkoterminowych. Spółka, jeszcze pod nazwą Grupa Finansowa Premium S.A., zadebiutowała w 2007 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, natomiast zmiana nazwy na obecną nastąpiła w 2011 roku w wyniku pozyskania akcjonariusza większościowego w postaci Pragma Inkaso S.A. Do Grupy należy również Pragma Inwestycje Sp. z o.o., oferująca usługi w zakresie pomostowego finansowania nabycia aktywów trwałych, a także spieniężenia wierzytelności hipotecznych. W grudniu 2013 r. został utworzony Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, którego serwiserem jest PRAGMA INKASO. Od grudnia 2013 r. pakiety wierzytelności nabywane są na rachunek Funduszu, windykację na zlecenie Funduszu i zewnętrznych Klientów realizuje Pragma Inkaso S.A., a działalność Pragma Collect Sp. z o.o. jest stopniowo wygaszana.


 

Zapis czata inwestorskiego

 Tomasz Boduszek: Dzień dobry, zapraszam do zadawania pytań, Tomasz Boduszek

 

mrozu: czy wszystkie zmiany do modelu biznesowego zostały już wprowadzone?

 

Tomasz Boduszek: Zaprojektowane przez nas zmiany to raczej procesy niż jednorazowe ruchy, zdarzenia. Wiele elementów zostało już wprowadzonych (i zaczyna procentować), nad częścią zmian nadal pracujemy i je stopniowo wprowadzamy (jak np. system debt point, który ma ułatwić Klientom zlecanie nam usług windykacji, a po naszej stronie z kolei zmniejszyć koszty sprzedaży, przyspieszyć proces finalizacji transakcji). Mamy jeszcze kilka ciekawych pomysłów.

 

mrozu: Panie Prezesie, po I kwartale widać, że nowy model biznesowy działa sprawnie. Jakich wyników można spodziewać się za 2014 rok?

 

Tomasz Boduszek: Nie publikowaliśmy prognoz dlatego nie mogę odpowiedzieć precyzyjnie na to pytanie. Na pewno jednak należy się spodziewać wzrostu przychodów, wyników i zdrowego bilansu.

 

borek: Przychody z zagranicy stanowią odsetek całości przychodów. Czy Grupa zamierza rozwijać działalność poza granicami kraju?

 

Tomasz Boduszek: Tak, pracujemy mocno nad sprzedażą naszych usług windykacyjnych (w stosunku do polskich dłużników) Klientom spoza Polski i te działania są bardzo obiecujące. Pozyskaliśmy w tym roku kilku istotnych, zlecających powtarzalnie sprawy, Klientów zagranicznych i na pewno te transakcje będzie widać w przychodach 2014 r. Nie planujemy jednak rozwoju przychodów zagranicznych w rozumieniu aktywności operacyjnej poza granicami Polski, otwierania tam spółek czy oddziałów, które miałyby serwisować należności miejscowe. Uważamy, że mamy dużo miejsca do rozwoju w Polsce.

 

borek: Państwa klientami są jakie firmy ? Czy jest jakiś sektor na którym szczególnie jesteście Państwo obecni ?

 

Tomasz Boduszek: Grono Klientów jest bardzo szerokie. W zakresie usług windykacji czy zakupu należności przeterminowanych naszymi Klientami są i duże i średnie i małe firmy. Faktoring jest ukierunkowany na sektor MSP. We wszystkich usługach branże mamy bardzo zróżnicowane, nie koncentrujemy się na wybranych obszarach. To co jest charakterystyczne dla Pragmy to nie prowadzenie windykacji w zakresie pakietów konsumenckich (gdzie dłużnikami są osoby prywatne).

 

Natalia: Spółka nie odnotowała znacznego wzrostu przychodów (brutto -13%, netto- 28%), podczas gdy zysk brutto wzrósł o 833% i znacznie odbiega od pozostałych dynamik. Co na to wpłynęło?

 

Tomasz Boduszek: Jeśli ma Pani na myśli wyniki skonsolidowane 1 kwartału br to wzrosły zarówno przychody brutto jak i netto. Oczywiście wzrosty te były niższe niż wzrost wyniku na sprzedaży czy wyniku brutto z uwagi na efekt dźwigni operacyjnej. Mamy duże struktury operacyjne, które generują określone koszty stałe. Struktury te są przygotowane na sporo większą skalę działalności niż ta z 1 kwartału 2013 czy roku obecnego. Im większe zatem przychody generujemy, tym mniejszy mamy udział kosztów w przychodach i tym mocniej rośnie zysk. To będzie dla nas istotny czynnik wzrostów.

 

Leko: Witam, jak ocenia Pan Prezes wyniki po I kw tego roku ?

 

Tomasz Boduszek: Jestem z nich zadowolony. Oczywiście stać nas na więcej i to więcej nastąpi, ale satysfakcję sprawia to, że zmiany, nad którymi pracowaliśmy, przełożyły się na wyniki na poszczególnych segmentach i pozwalają pozytywnie prognozować kolejne kwartały.

 

Katepilar: A czy nie jest trudniej ściągnąć należność od firm ?

 

Tomasz Boduszek: Windykacja b2b to coś co robimy od kilkunastu lat, znamy się na tym, mamy do tego zasoby, a na rynku b2b konkurencja jest mniejsza, a bariery wejścia wyższe; nie wykluczamy stopniowej dywersyfikacji działalności i serwisowania również pakietów detalicznych, ale zawsze to windykacja biznesowa będzie kierunkiem wiodącym.

 

paweł: Jak radzi sobie fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny?

 

Tomasz Boduszek: Wystartował bardzo dobrze. Nabyliśmy już kilka portfeli, w tym jeden większy bankowy. Jesteśmy z tych zakupów, tego jak portfele pracują, zadowoleni.

 

zibi: Jakich wyników można spodziewać się w przyszłych kwartałach?

 

Tomasz Boduszek: Wyniki powinny być wyższe w każdym kwartale zarówno rok do roku, jak i będą rosnąć z kwartału na kwartał (porównując kolejne okresy 2014).

 

Katepilar: Jak dywersyfikują Państwo ryzyko prowadzonej działalnosci ?

 

Tomasz Boduszek: Poprzez budowanie Grupy opartej na komplementarnych ale jednak różnych dywizjach biznesowych, a w ramach poszczególnych linii na unikanie koncentracji na wybranych Klientach czy branżach.

 

bboy junior: na czym polega zwiększenie dywersyfikacji portfela faktoringowego?

 

Tomasz Boduszek: Pokazujemy to w raporcie rocznym i kwartalnym Pragma Faktoring: rosną obroty i portfel, ale jednocześnie zwiększa się liczba Klientów i w sposób zdecydowanie zwiększa się liczba odbiorców/dłużników faktoringowych, którzy spłacają nabywane przez nas należności. W efekcie obrót generowany na Klienta i dłużnika jest coraz niższy, więcej transakcji składa się na portfel i przychody.

 

inwestor: Czym różni się oferta spółki od innych spółek z branży?

 

Tomasz Boduszek: Koncentrujemy się na windykacji biznesowej bieżących wierzytelności z wielu branż; jednocześnie oferujemy w niemałej skali faktoring. Zachodzi tu wiele synergii.

 

święty jakub: Spółka planuje na przyszłe kwartały wejście na rynek bankowej podaży masowych wierzytelności B2B. Czy poczynione zostały już jakieś kroki aby wejść na ten rynek?

 

Tomasz Boduszek: Tak, jesteśmy przygotowani, uczestniczymy w przetargach, nabyliśmy i serwisujemy pierwszy portfel. Najważniejsze, że wchodząc na ten rynek nie musimy ponosić żadnych inwestycji w struktury bo wykorzystujemy doświadczone i sprawdzone w boju działy windykacji i prawne, które już mamy. Nie będą nam zatem rosnąć koszty operacyjne związane z nowym segmentem działalności.

 

jabłeczny: na stronie internetowej można zobaczyć prognozy do 2012 roku. Dlaczego zaprzestali Państwo publikowania prognoz?

 

Tomasz Boduszek: W 2013 r. przeprowadzaliśmy procesy zmian modelów biznesowych spółek Grupy. Gdy te procesy okrzepną powrócimy do praktyki prognozowania wyników.

 

01piotr: Panie Prezesie, jeżeli nabywacie portfel wierzytelności to jaką wartość jego nominału średnio jesteście w stanie odzyskać?

 

Tomasz Boduszek: Dotychczasowe doświadczenia w zakresie ściągalności pakietów biznesowych pokazaliśmy precyzyjnie w raporcie rocznym w sprawozdaniu z działalności. W kilkuletnim procesie windykacji portfela ściągamy nieco ponad 200 % jego ceny, przy czym istotna część wpływów przypada na pierwsze dwa lata windykacji.

 

sowa_21: Czy działalność pożyczkowa Pragma Inwestycje zostanie zlikwidowana z czasem?

 

Tomasz Boduszek: Tak, zgodnie z tym co zapowiadaliśmy skala działalności Pragma Inwestycje będzie maleć. Duża część portfela będzie spieniężona jeszcze w tym roku, a wygenerowane środki nie będą reinwestowane lecz zmniejszą zadłużenie spółki. Uważamy, że działalność faktoringowa i windykacyjna Grupy ma duże perspektywy, będzie potrzebować środków pieniężnych, a nie chcemy nadmiernie zadłużać Grupy, więc przestrzeń dla rozwoju tych core biznesowych segmentów zrobimy zmniejszając skalę działalności Pragma Inwestycje, która jako działalność projektowa jest mniej doceniana przez inwestorów niż procesowe biznesy faktoringowy czy windykacyjny.

 

sowa_21: Ile będzie trwało ograniczanie/likwidacja tej działalności?

 

Tomasz Boduszek: obligacje Pragma Inwestycje zapadają w 3 turach: jesienią br., w marcu 2015 i jesienią 2016 i struktura portfela jest do tego dostosowana, będziemy spłacać obligacje bez konieczności rolowania; istotna część portfela spłaci się zatem w najbliższych 12 miesiącach; pozostała część wcześniej niż ostatnia transza obligacji

 

gpw: Panie Tomaszu, spółka chwali się wysoką płynnością aktywów. Jak ważne jest to zagadnienie w branży?

 

Tomasz Boduszek: W mojej ocenie to istotne. Portfel szybko rotujący to portfel bezpieczniejszy bo pozwalający w razie potrzeby szybko wygenerować dużą ilość gotówki np. na spłatę obligacji gdyby uwarunkowania ogólnorynkowe sprawiały, że kolejne emisje będą z przyczyn makro niemożliwe. Duża rotacja portfela to również duże wpływy na rachunki bankowe, a to pozwala uzyskiwać nowe kredyty, które istotnie zmniejszają koszt finansowania. W tym właśnie kierunku idziemy i co roku wartość naszych limitów kredytowych rośnie o kilkadziesiąt procent. Spodziewam się, że docelowo dług kredytowy będzie wartościowo równy długowi obligacyjnemu Grupy, a zatem koszty finansowe sporo spadną.

 

traderos: prezes Kruka ostatnio stwierdził, że czuje mniejszy poziom konkurencji przy przetargach na portfele wierzytelności. Czy Pan się z tym zgadza?

 

Tomasz Boduszek: Prezes Krupa z pewnością świetnie podsumowuje tendencje na rynku portfeli. Z naszej, zdecydowanie mniejszej, perspektywy sytuacja w tym roku jest dobra. Oczywiście plusem naszej sytuacji (brak dodatkowych kosztów związanych z wejściem w segment pakietów, nastawienie na spokojny rozwój tej działalności) jest to, że nie "parzą" nas koszty ani budżet, w związku z czym możemy sobie pozwolić na komfort bardzo selektywnego podejścia do przetargów.

 

maklerski: W aktywach macie 11 mln zł w nieruchomościach inwestycyjnych. Są to nieruchomości nabyte w celu ich odsprzedaży z zyskiem czy ich posiadanie jest wynikiem windykacji wierzytelności?

 

Tomasz Boduszek: To efekt windykacji, byliśmy na nieruchomościach zabezpieczeni, przejmowaliśmy je z dużym dyskontem w stosunku do wartości (licytacje komornicze, przejęcia pozakomornicze); prowadzimy proces sprzedaży nieruchomości (z sukcesami, o których informowaliśmy w raportach), a do czasu sprzedaży są one zabezpieczeniem naszych kredytów obrotowych, pozwalają zmniejszać w ten sposób koszt finansowania

 

criss: niby wyniki w górę po I Q r/r, ale nie ma odzwierciedlenia w kursie akcji, z czego to wynika?

 

Tomasz Boduszek: Będziemy systematycznie zwiększać wyniki, nasza polityka dywidendowa jest atrakcyjna, mamy dobrą strategię rozwoju - jestem przekonany, że kurs zacznie rosnąć, tak jak to miało miejsce kilka lat temu, kiedy po okresie dołka nastąpił wielomiesięczny ponad 300 % wzrost

 

indywidualny: czy będzie wypłacana dywidenda z zysku za 2013 r?

 

Tomasz Boduszek: Dziś zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 1 zł na akcję.

 

ireneusz!: Czy planuje Pan fuzje/przejęcia?

 

Tomasz Boduszek: Skupiamy się na rozwoju organicznym, ale mamy też otwarte oczy, obserwujemy konkurencję. Jeśli przejęcie pozwoli efektywniej realizować strategię to będziemy je rozważać. Przykład przejęcia przez Pragmę GF Premium (obecnie Pragma Faktoring) pokazał, że umiejętnie sprofilowane i zrealizowane przejęcie pozwala skokowo rosnąć i przejmującemu i przejmowanemu.

 

inwestorrr: Jak układa się współpraca z akcjonariuszami?

 

Tomasz Boduszek: W mojej ocenie bardzo dobrze. Z akcjonariuszami instytucjonalnymi mam bieżący kontakt, ich przedstawiciele są obecni w radzie nadzorczej. Mam też stały kontakt z wieloma akcjonariuszami indywidualnymi, którzy pytają czy recenzują działalność Grupy, co często pozwala trafniej diagnozować dane kwestie.

 

wazza: W jaki sposób chcą Państwo pozyskiwać finansowanie na zakup kolejnych pakietów wierzytelności ? Czy wchodzi w grę emisja obligacji?

 

Tomasz Boduszek: Tak jak wspominałem, chcemy spokojnie tą działalność rozwijać. Mamy na to środki własne, w drugim etapie będziemy emitować obligacje (większość jest adresowana do inwestorów indywidualnych) lub certyfikaty inwestycyjne w Funduszu.

 

Grubcio: Jaki parametr w sprawozdaniu finansowym w Państwa branży najbardziej oddaje kondycję finansową spółki? Dostęp do środków umożliwiających zakup wierzytelności..., inne ?

 

Tomasz Boduszek: Płynność, rotacja aktywów, zadłużenie, a przede wszystkim trzeba zagłębić się w szczegóły polityki rachunkowości spółki bo modele prezentacji są często bardzo różne

 

krężel: czy parametry zadłużenia są optymalne w opinii Zarządu?

 

Tomasz Boduszek: Tak, nie będziemy zwiększać zadłużenia Grupy.

 

dobrowolski: Trochę już mówiliśmy o konkurencji, jendakże w mojej opinii na rynku pojawia się coraz więcej firm takich jak Państwa, które w przetargach proponują takie ceny na zakup wierzytelności, które mogą być nierentowne.

 

Tomasz Boduszek: zdarzają się takie firmy, ale na dłuższą metę to nie jest dla nich dobra droga, my wybieramy spokojny rozwój, nie musimy kupować szybko i na siłę

 

kajak: Jaka jest na dzień dzisiejszy wartość nabytych portfeli wierzytelności?

 

Tomasz Boduszek: licząc w wartości nominalnej to nieco poniżej 100 mln zł

 

wskaźnik: Parząc po parametrze C/Z na poziomie 11-12, można rzec, że kurs w cenie, jakie perspektywy do wzrostów?

 

Tomasz Boduszek: Zysk będzie rósł, bilans Grupy jest bardzo dobry, polityka dywidendy stabilna i atrakcyjna

 

kriss_fb: Panie Tomaszu, gdybyście posiadali więcej kapitału to w który segment działalności byście go zainwestowali najwięcej?

 

Tomasz Boduszek: Nie narzekamy na ograniczenia w dostępie do kapitału, to co mamy wystarcza na rozwój zapewniający atrakcyjne wzrosty wyników. Rosnąć zbyt szybko dzięki maksymalizowaniu inwestycji nie chcemy bo to generuje spore ryzyka. Na pewno główny strumień środków Grupy będzie przeznaczany na faktoring (pamiętać należy też, że linia windykacji na zlecenie nie potrzebuje wielu środków by generować wysokie przychody)

 

wawa_marek: w trakcie 2013 roku grupa dokonała przeglądu modeli biznesowych, dostrzegając, że niektóre aspekty działalności nie zostały skorygowane do zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Czy Grupa zaczęła na bieżąco monitorować swój model biznesowy? Rozumiem, że model jest aktualnie dostosowywany jednak czy w przyszłości Grupa zareaguje szybciej na zmiany rynkowe?

 

Tomasz Boduszek: Tak, rozbudowaliśmy kontroling i analitykę biznesu.

 

Andrzej.K: Witam, ile spraw rocznie Państwo prowadzą, czy jest jakiś parametr mierzący efektywność?

 

Tomasz Boduszek: spraw windykacyjnych mamy kilkanaście tysięcy; efektywność to przede wszystkich spłaty, w mniejszym stopniu zdarzenia etapowe np porozumienia płatnicze z dłużnikami

 

akcjonariiusz: Jak wygląda obecna struktura kapitału obcego? Jakie jest jego średnie oprocentowanie?

 

Tomasz Boduszek: 74 mln obligacji oprocentowane wibor 6 mies+4,5 %; ok 40 mln kredytów obrotowych o oprocentowaniu ok 5 % rocznie przy pełnym wykorzystaniu.

 

Tomasz Boduszek: Szanowni Państwo, niestety upływa nam czas Czatu, bardzo dziękuję za możliwość porozmawiania, przepraszam, że nie na wszystkie pytania zdążyłem odpowiedzieć, zachęcam do kontaktu indywidualnego pod adresem mailowym tomasz.boduszek@pragmainkaso.pl ; pozdrawiam, Tomasz Boduszek