Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

KNF rekomenduje w jaki sposób traktować akcjonariuszy

© Vladislav Kochelaevs - Fotolia.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych w ubiegłym roku krytycznie odnosiło się do jakości komunikacji w szczególności dużych spółek podczas obrad walnych zgromadzeń, podnosząc, że wiele z nich unikało jakichkolwiek dyskusji z akcjonariuszami mniejszościowymi, z góry ich informując, że odpowiedzi będą udzielane na piśmie. SII zgłaszało także krytyczne uwagi do jakości komunikacji czołowego banku w Polsce, który podczas WZ unikał odpowiedzi, odpowiadał ogólnie lub odsyłał do swojego sprawozdania.  Tymczasem ku pozytywnemu zaskoczeniu inwestorów, w pierwszej dekadzie czerwca br. KNF wystosowała pismo do banków notowanych na GPW, w którym to piśmie KNF wystąpiła z rekomendacją na rzecz ochrony praw akcjonariuszy rekomendując utrzymywanie wysokiego poziomu relacji inwestorskich, w tym wysokiej jakości komunikacji podczas obrad walnych zgromadzeń.

Dobra komunikacja buduje zaufanie

Komisja podniosła w swoim piśmie m.in. że przejrzystość działania powinna być priorytetem dla wszystkich spółek, wyrażając podwyższone oczekiwania w tym zakresie wobec banków. W ocenie KNF na poziom zaufania inwestorów do banków notowanych na rynku kapitałowym w znaczącym stopniu wpływa też jakość komunikacji, zarówno z akcjonariuszami mniejszościowymi, jak i pozostałymi uczestnikami rynku kapitałowego. Komunikacja wg Komisji powinna obejmować nie tylko obszar raportowania bieżącego i okresowego, strony internetowej, ale także jakości komunikacji i informacji przekazywanych podczas obrad walnych zgromadzeń. Komisja podniosła, iż komunikacja z akcjonariuszami mniejszościowymi podczas obrad WZ powinna stanowić istotny element relacji banków z inwestorami, który powinien być wykonywany z poziomem staranności właściwym dla profesjonalnego uczestnika rynku giełdowego, nie naruszając przy tym zasad przekazywania informacji poufnych w rozumieniu Ustawy o ofercie publicznej. KNF ponadto zachęca banki do umożliwienia akcjonariuszom udziału w walnych zgromadzeniach przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wskazując regulacje, które przemawiają za stosowaniem takich rozwiązań, a jednocześnie sugerując, iż banki powinny w swej strategii komunikacji uwzględnić starania na rzecz zaangażowania akcjonariuszy mniejszościowych.

Prawo do zadawania pytań podczas WZ

KNF szczególną uwagę zwrócił jednak na problem wielokrotnie podnoszony przez SII, a więc na komunikację spółek podczas obrad WZ oraz na prawo akcjonariuszy do zadawania pytań w trybie art. 428 Kodeksu spółek handlowych wskazując, że zgodnie z przepisami KSH zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi odpowiedzi na pytania, jeśli te są uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. KNF podniósł przy tym, iż odpowiedzi powinny być w miarę możliwości szczegółowe, konkretne i precyzyjne, a zarząd powinien należycie przygotować się do obrad WZ, aby był w stanie na bieżąco wyjaśniać wątpliwości akcjonariuszy, w tym powinien szczegółowo i precyzyjnie odpowiadać na pytania związane z zawartością sprawozdania finansowego. Komisja wyraziła też stanowisko, że zarządy nie powinny nadużywać prawa do udzielanie odpowiedzi na piśmie po WZ, stosując tę praktykę wyłącznie w przypadku gdy przemawiają za tym naprawdę ważne powody, np. konieczność pozyskania dodatkowych danych, niedostępnych w trakcie obrad WZ. Z kolei w sytuacji gdy dojdzie już do udzielenia odpowiedzi na piśmie, te powinny być przekazane w ustawowym terminie i opublikowane w formie raportu bieżącego. Nadzór zauważa także, że odmowa udzielenia odpowiedzi na pytanie akcjonariusza może stworzyć wrażenie nieprzejrzystości działania lub nawet w skrajnych przypadkach niekompetencji lub nieprzygotowania członków zarządu.

Pismo KNF obowiązkową lekturą dla wszystkich spółek

To wszystko co napisała Komisja wydawać by się mogło, że powinno być oczywistością dla wszystkich spółek, bo de facto wymagają tego poszczególne przepisy i regulacje. Także Stowarzyszenie wielokroć podnosiło ten aspekt, corocznie prowadząc w tym zakresie zakrojone na szeroka skalę działania. Niemniej praktyka pokazuje, że nie dla każdej spółki rekomendacja KNF jest oczywistością. Stąd też inicjatywę KNF należy ocenić bardzo pozytywnie. Pismo to powinno stać się jednak obowiązkową lekturą nie tylko dla banków, ale dla wszystkich spółek. Stąd też wskazane by było, aby Komisja działając jako nadzorca rynku kapitałowego skierowała je do wszystkich spółek z GPW. Niewątpliwie też obowiązkową lekturą dla spółek i ich doradców powinny być przepisy prawa. Może wówczas problemów, jakie pojawiają się w komunikacji podczas niektórych obrad WZ więcej by nie było…

 

Piotr Cieślak, SII