Chat with us, powered by LiveChat

Poznaj biznes i perspektywy rozwoju jedynego dostawcy Internetu w technologii LTE w Polsce - ZA DARMO!

Skomentuj artykuł

Zapraszamy do zapoznania się z niezależnym raportem na temat spółki NFI Midas przygotowanym przez analityków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

 

Spis treści:

 

  1. Profil spółki
  2. Akcjonariat
  3. Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem
  4. Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki
  5. Analiza wyników finansowych
  6. Ocena przyszłych wyników
  7. Analiza porównawcza
  8. Analiza techniczna
  9. Podsumowanie raportu i wnioski

 

 

1.   Profil spółki

 

NFI Midas S.A. jest podmiotem działającym na rynku telekomunikacyjnym. W szczególności zajmuje się wdrażaniem szybkiego, bezprzewodowego Internetu w technologii LTE. W skład grupy kapitałowej wchodzą trzy spółki córki: CenterNet, Aero2 i Mobyland, w których spółka holdingowa posiada po 100% udziałów.

 

LTE (Long Term Evolution) jest standardem telefonii komórkowej czwartej generacji. Umożliwia ona odbieranie danych przez użytkownika z prędkością do 150 Mb/s, a wysyłanie do 50 Mb/s. Polska jest czwartym krajem na świecie, po Norwegii, Szwecji i Uzbekistanie, w którym wprowadzono LTE. Obecnie technologia ta działa komercyjnie na najbardziej rozwiniętych rynkach, takich jak USA czy Wielka Brytania.

 

CenterNet jest piątym niezależnym operatorem telekomunikacyjnym działającym na terenie Polski. Spółka w celu świadczenia usług telekomunikacyjnych została stworzona przez NFI Midas. CenterNet wystartował w przetargu na częstotliwość 1800 MHz, który odbył się w 2007 roku. Za cenę 128 mln zł spółka uzyskała licencję na korzystanie z szerokości kanału 2x10 MHz we wspomnianej częstotliwości do roku 2022. Dzięki temu od 2009r. spółka uruchomiła świadczenie usług głosowych tworząc projekt wRodzinie. Obecnie firma obsługuje ok. 160 tys. abonentów w systemie pre-paid.

 

Aero2 jest kontrolowany przez spółkę holdingową poprzez Conpidon Ltd, którego głównym aktywem są właśnie udziały w Aero2. Zakup tej firmy w 2011r. kosztował Midasa 548 mln zł (atrakcyjność ceny została potwierdzona audytem PwC). Dysponuje ona częstotliwościami radiowymi w zakresie 900 MHz (o szerokości kanału 2x5MHz) oraz 2600 MHz (50 MHz). W oparciu o pierwszy zakres oferuje usługę mobilnego Internetu HSPA+ (umożliwia pobieranie danych do 42 Mbit/s), a pokrycie zasięgiem na koniec 2011r. wynosiło 75,9% ludności w Polsce, co stanowiło 54,1% powierzchni kraju. Z kolei w paśmie 2600 MHz uruchomiona została w maju 2011r. sieć w technologii LTE. Zgodnie z wymogami decyzji rezerwacyjnej do końca 2012r. spółka musi osiągnąć min. 25% pokrycia ludności na terenie kraju. Obecnie firma zarządza około 690 stacjami bazowymi, a także realizuje budowę sieci szkieletowej.

 

Mobyland (wcześniej Tolpis) świadczy usługi telekomunikacyjne. Od 2007r. dysponuje rezerwacją na korzystanie z częstotliwości 1800 MHz w szerokości kanału 2x10MHz. Co ważne dla NFI Midas, są to pasma przyległe do pasm CenterNetu. Wspólne ich wykorzystanie umożliwia świadczenie usług LTE w najszybszych prędkościach. Mobyland pełni w grupie funkcję podmiotu, który łączy usługi wszystkich spółek w jedną ofertę i sprzedaje je na zewnątrz. Jak na razie odbiorcami usług są Polkomtel i Cyfrowy Polsat. Mianownikiem dla wszystkich spółek jest osoba Zygmunta Solorza Żaka, który jest pośrednim, głównym akcjonariuszem we wszystkich podmiotach. 

 

Spółka

Częstotliwość

 w MHz

Szerokość pasma

 w MHz

Cena licencji w mln zł

Data wygaśnięcia

Mobyland

1800

2x10

102

2022r.

Centernet

1800

2x10

128

2022r.

Aero2

900

2x5

223

2023r.

Aero2

2600

50

20

2024r.

Źródło: NFI Midas S.A.

 

Zatrudnienie w całej grupie kapitałowej wynosi około 40 osób. Jest to możliwe dzięki zlecaniu wszystkich usług takich jak księgowość, HR i pozostała część tzw. back office na zewnątrz grupy.

 

 2.   Akcjonariat

 

Dominującym akcjonariuszem jest drugi najbogatszy Polak wg Rankingu Forbes – Zygmunt Solorz-Żak. Jego majątek w tegorocznym rankingu został oszacowany na 8,5 mld zł. Ostatnią jego dużą inwestycją był zakup 100% udziałów w Polkomtelu za 18,1 mld zł. Pod jego kontrolą jest również m.in. Cyfrowy Polsat. Znany inwestor kontroluje 66% akcji badanej spółki pośrednio poprzez kilka swoich wehikułów inwestycyjnych. Z inwestorów finansowych ponad progiem 5% jest tylko ING OFE. Akcji w wolnym obrocie jest niespełna 29%, co gwarantuje dużą płynność handlu. 

 

Źródło: NFI Midas S.A.

 

3.   Ocena jakości komunikacji spółki z rynkiem

 

Komunikację spółki z rynkiem należy ocenić pozytywnie. Spółka dba o rzetelność publikowanych informacji, dodatkowe informacje będące integralną częścią sprawozdań finansowych szczegółowo przedstawiają wydarzenia w grupie. Przedstawiciele firmy uczestniczą w konferencjach inwestorskich i są otwarci na wszelkie zapytania akcjonariuszy. NFI Midas jako jedna z trzech spółek uczestniczy w pierwszej edycji „Capital Market Day”. W ramach tego spotkania inwestorzy indywidualni mogą m.in. spotkać z przedstawicielem spółki, jak również odwiedzić stację bazową Aero2.

 

4.   Analiza i perspektywy sektora/branży - pozycja spółki

 

W ostatnich okresach rośnie w dużym tempie ilość przesyłanych danych przez Internet. Coraz więcej osób zainteresowanych jest usługami mobilnego dostępu do sieci. Firmy takie jak Ericsson czy Apple wskazują, że w okresie ostatniego roku transmisja danych w sieciach mobilnych została podwojona i ta tendencja ma się utrzymać. Według Nokia Siemens Networks statystyczny Polak w 2020r. będzie pobierał ponad 6 GB w skali miesiąca wobec 122 MB w 2010r.

 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że czołowi producenci sprzętu mobilnego wprowadzają do swoich produktów możliwość korzystania z LTE. Najnowsze produkty, takie jak iPhone 5 czy Nokia Lumia 820 i 920 posiadają wbudowane modemy dostosowane do nowej technologii. W ten sposób wyznaczany jest nowy standard dla pozostałych producentów. Dzięki temu dostępność korzystania z LTE znacznie wzrośnie.

 

Pierwszym nasuwającym się zagrożeniem dla i tak już szybkiego LTE jest wynalezienie jeszcze szybszej technologii przesyłu danych. Z odpowiedzią przychodzi fizyka i twierdzenie Shannona-Hartleya. Mówi ono, że aby zwiększyć przepustowość wyrażoną w bitach na sekundę należy zwiększyć szerokość pasma i moc sygnału. LTE wykorzystuje pełne możliwości obecnych szerokości, a bez nowych odkryć w fizyce nie da się ich powiększyć.

 

Posiadane przez grupę zakresy częstotliwości pozwalają już realizować budowę sieci o zasięgu ogólnopolskim i odpowiedniej pojemności w technologii LTE. Zanim z podobnymi zasobami pojawi się konkurencja minie kilka kwartałów. W tym czasie NFI Midas pozyska znaczną liczbę użytkowników co ugruntuje jego pozycję na rynku szybkiego internetu mobilnego w Polsce.

Do 22 października 2012r. trwa termin składania ofert do przetargu organizowanego przez UKE na ostatnie 25 MHz pasma z zakresu 1800 MHz. Zgodnie z zasadami wyłaniania zwycięzcy przetargu, NFI Midas posiadając już licencje w tym zakresie startowałby z ujemnymi punktami dlatego zarząd wciąż waha się czy składać ofertę. Konkurencja będzie z pewnością mocno starać się o zwycięstwo, gdyż ich pasma są obecnie mocno obciążone przede wszystkim usługami głosowymi. Wyłonienie zwycięzcy powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2013r. W przyszłym roku do rozdysponowania przez UKE będzie tzw. dywidenda cyfrowa, czyli pasma zwolnione przez nadawców sygnału telewizji analogowej, które mogą być wykorzystane w przyszłości przez konkurencje do budowy alternatywnej sieci LTE.

 

30 marca 2012r. została zawarta umowa między Aero2 i Polkomtelem, która dotyczy wzajemnego korzystania z infrastruktury. Na jej podstawie Aero2 może instalować swój sprzęt na masztach należących do Polkomtela. Pozwala to unikać kosztów budowy takich obiektów od zera, jak również unikać czasochłonnych procedur urzędowych. Obecnie grupa dysponuje ok. 1100 stacji bazowych w Polsce – 690 własnych i 540 wraz z Polkomtelem. Program inwestycyjny zakłada uruchomienie 3700 nowych stacji, co w perspektywie 2-3 lat pozwoliłoby osiągnąć pokrycie ok. 90% populacji w Polsce (obecnie ok. 70%). Pierwotnie cel ten miał pochłonąć 1,1 mld zł, jednak z biegiem czasu zarząd obniżył szacunki do przedziału 750-900 mln zł, co było przede wszystkim efektem długich negocjacji z dostawcami sprzętu.

 

W lipcu tego roku została podpisana umowa pomiędzy Polkomtelem i Aero2 oraz Ericssonem w zakresie dostaw sprzętu służącego rozbudowie sieci LTE w Polsce. Zlecenia na poszczególne partie urządzeń mają odbywać się sukcesywnie. Oferta szwedzkiego producenta była najkorzystniejsza cenowo i jakościowo. Jest to efekt długoletniej współpracy operatora sieci Plus właśnie z Ericssonem. W ten sposób, dzięki bliskiej kooperacji z pozostałymi firmami Zygmunta Solorza-Żaka, korzyści czerpią pozostali akcjonariusze NFI Midas.

 

5.   Analiza wyników finansowych

 

Wybrane elementy sprawozdania finansowego

(dane w tys. PLN)

2010r.

2011r.

1.półrocze 2012r.

Przychody ze sprzedaży

14 196

30 806

38 918

Zysk z działalności operacyjnej

-65 795

-46 123

-84 803

EBITDA

-52 922

-27 305

-32 573

Zysk brutto

-74 015

-54 342

-86 272

Zysk netto

-74 015

-54 342

-82 136

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

-24 165

-23 643

17 859

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

4 788

-177 173

-27 102

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

19 706

233 261

188 870

Aktywa ogółem

141 389

1 130 280

1 544 156

Kapitał własny

-58 202

199 763

1 063 551

Źródło: NFI Midas S.A.

 

Wielkość sprzedaży systematycznie rośnie osiągając wysokie dynamiki wzrostu. Jest to efekt niskiej bazy poprzednich okresów oraz dużego potencjału rynku. Niestety jeszcze przez wiele kwartałów realizowane przychody nie pokryją wydatków, które szczególnie wzrosły po przejęciu Aero2. Ponoszone coraz większe straty związane są przede wszystkim z realizacją inwestycji dotyczących rozbudowy sieci LTE, utrzymaniem obecnej infrastruktury oraz dużo wyższej amortyzacji.

 

Najistotniejszą kwestią w przypadku badanej spółki są jej przepływy pieniężne. Osiągnięte dodatnie przepływy z działalności operacyjnej w pierwszym półroczu 2012r., mimo dużej straty na poziomie brutto, wynikają z wysokiej wartości amortyzacji (52 mln zł) oraz zaksięgowania przychodów przyszłych okresów (64 mln zł). Na wydatki inwestycyjne w 2011r. złożyło się nabycie jednostki zależnej (po potrąceniu środków pieniężnych – 162 mln zł), a w pierwszym półroczu 2012r. nabycie rzeczowych aktywów trwałych. Pozyskiwane środki na działalność grupy pochodzą z działalności finansowej. W 2011r. z tytułu emisji akcji pozyskano 293 mln zł, a kolejne 51 mln zł z emisji bonów komercyjnych. Na wykupienie zapadających bonów wydano 104 mln zł. Natomiast w pierwszych sześciu miesiącach 2012r. do grupy wpłynęło w formie gotówkowej 282 mln zł z emisji akcji serii D (cena emisyjna 0,70 zł). Pozostała kwota tj. 547 mln zł została skompensowana ze zobowiązaniem wobec Litenite Limited – sprzedającego Aero2. Jako największe wydatki należy wymienić spłatę dłużnych papierów wartościowych (71,5 mln zł) oraz spłatę leasingu finansowego (25 mln zł).

 

Jako przychód przyszłych okresów ujmowane są wartości umów dotyczących sprzedaży usług przez Mobyland na rzecz Polkomtela i Cyfrowego Polsatu. Ta pierwsza firma zamówiła w marcu 2012r. usługi transmisji danych w wysokości 11 mln GB za kwotę 101,7 mln zł netto. Płatności są dokonywane w 12 ratach miesięcznych. Natomiast Cyfrowy Polsat pierwsze zamówienie opiewające na 12 mln GB złożył w grudniu 2010r. o wartości 111 mln zł, a drugie na 13 mln GB za 103 mln zł w styczniu 2012r. Warunki tych dwóch umów zostały niedawno renegocjowane. Według porozumienia złożono zamówienie na dodatkowe 10,4 mln GB jednak łącznie cena za transmisje wszystkich trzech pakietów obniżona została o ok. 21%, a ostatnia rata w wysokości niespełna 20 mln zostanie zapłacona dopiero po wykorzystaniu limitu (za kilka lat). Z przekazanych informacji wynika, że Cyfrowy Polsat łącznie do tej pory wykorzystał zaledwie przesył 4,4 mln GB danych.

 

Wybrane elementy bilansu

(dane w tys. PLN)

2010r.

2011r.

1.półrocze 2012r.

Aktywa trwałe

126 467

1 060 505

1 268 358

Rzeczowe aktywa trwałe

19 751

295 502

312 644

Wartości niematerialne

106 716

692 278

894 648

      wartość firm jednostek zależnych

372

321 649

41 231

      wartość rezerwacji częstotliwości

101 802

362 327

846 242

Pozostałe aktywa finansowe

-

39 564

36 648

Pozostałe aktywa niefinansowe

-

33 161

24 418

Aktywa obrotowe

14 922

69 775

275 798

Zapasy

324

258

267

Należności handlowe oraz pozostałe należności

9 420

29 716

53 140

Środki pieniężne

5 178

37 623

217 250

Źródło: NFI Midas S.A.

 

Głównym składnikiem w przedstawionym bilansie grupy kapitałowej NFI Midas są wartości niematerialne rezerwacji częstotliwości, które są w posiadaniu poszczególnych spółek córek. Natomiast w sprawozdaniu jednostkowym największy udział w aktywach ma pozycja długoterminowe aktywa finansowe. Wyrażone są w niej wartości udziałów w trzech podstawowych spółkach zależnych. I tak Centernet wyceniony jest na kwotę 234 mln zł, Mobyland na 179 mln zł oraz Aero2 (poprzez Conpidon) na 548 mln zł. We wszystkich tych podmiotach spółka matka posiada po 100% udziałów. Wraz ze wzrostem skali przychodów rosną również należności handlowe.

 

Blisko 25% wartości majątku stanowią obecnie rzeczowe aktywa trwałe. Jest to przede wszystkim wartość posiadanej infrastruktury telekomunikacyjnej. W ostatnim prezentowanym okresie wzrost tej pozycji wynikał z nabycia infrastruktury od IT Polpager i ATM.

Biegły rewident (E&Y) w raporcie do skonsolidowanego sprawozdania półrocznego za 2012r. zwrócił uwagę na toczący się spór prawny w zakresie przyznania rezerwacji w zakresie 1800 MHz dla Mobyland i Centernet przy czym zarząd nie jest w stanie przewidzieć jego zakończenia. Wartość wspomnianej koncesji ujętej w wartościach niematerialnych wynosiła 243 mln zł. Niedawno Naczelny Sąd Administracyjny uchylił niekorzystną dla badanej spółki decyzję Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 2011r. i przekazał do ponownego rozpatrzenia WSA. Ujęta argumentacja w uzasadnieniu wyroku wydanego przez NSA, jak również komentarze osób kompetentnych dają podstawę sądzić, że spór zakończy się po myśli NFI Midas. Jednakże niezakończony z punktu widzenia prawa przetarg koncesyjny w pewien sposób negatywnie odbija się na funkcjonowaniu grupy.

 

W kwietniu uplasowano na rynku nową emisję akcji serii D, z której pozyskano ok. 825 mln zł. Pieniądze przeznaczono na zapłatę za Aero2 (548 mln zł), wykupienie przedterminowo bonów należących do Alior Banku (71,5 mln zł) a także na finansowanie programu inwestycyjnego. Na koniec pierwszego półrocza 2012r. stan środków pieniężnych w grupie kapitałowej wynosił 217 mln zł.

 

Wybrane elementy bilansu

( dane w tys. pln )

2010r.

2011r.

1.półrocze 2012r.

Kapitał własny

-58 202

199 763

1 083 483

Zobowiązania długoterminowe

10

79 543

174 520

Kredyty i pożyczki

10

44 185

36 060

Przychody przyszłych okresów

-

35 358

40 428

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

-

-

94 923

Zobowiązania krótkoterminowe

199 581

850 974

286 153

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

44 642

588 110

33 726

Przychody przyszłych okresów

404

100 181

159 632

Kredyty i pożyczki oraz inne zobowiązania finansowe

147 901

161 919

91 981

Źródło: NFI Midas S.A.

 

Poziom kapitałów własnych po wspomnianej emisji akcji wzrósł do 1083 mln zł. Zadłużenie handlowe wynikające z transakcji zakupu Aero2 z końca 2011r. zostało uregulowane i w ostatnim raporcie finansowym grupa wykazuje dużo niższy udział kapitału obcego, w którym zadłużenie oprocentowane wynosi ok. 127 mln zł co oznacza ujemny dług netto. Pozostałe ważne elementy kapitału obcego to rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (94 mln zł) oraz przychody przyszłych okresów. Te ostatnie dotyczą zakontraktowanych usług Polkomtela i Cyfrowego Polsatu wobec Mobylandu.

 

6.   Ocena przyszłych wyników

 

W przyszłych okresach wyniki finansowe będą pod presją kosztów budowy i utrzymania sieci, dlatego nie należy oczekiwać wykazywania zysków na żadnym poziomie. Przede wszystkim należy obserwować dynamikę przyrostu liczby użytkowników, wielkość transmisji danych oraz rynkowe ceny przesyłu 1 GB, które będą w trendzie zniżkowym.

 

Martwić może również niskie wykorzystanie transmisji danych przez użytkowników internetu mobilnego Cyfrowego Polsatu. Jak dotąd brak jest podobnych danych z Polkomtela jednakże ilość jego abonentów jest o wiele większa co pozwala domniemywać, że wkrótce nastąpi drugie zamówienie z tej firmy.

 

Po stronie kosztowej widoczne będą wydatki na obsługę zadłużenia oprocentowanego, którego strukturę oraz warunki poznamy już niebawem. Według zapowiedzi zarządu, spółka potrzebuje ok. 500 mln zł dodatkowego finansowania. Zakładając średni koszt jego oprocentowania w wysokości 12% (obligacje Polkomtela denominowane w euro obecnie mają oprocentowanie 10%) dawałoby to roczny koszt z tego tytułu na poziomie 60 mln zł.

 

Wciąż czynnikiem ryzyka jest niezakończony spór prawny dotyczący przydzielenia koncesji z zakresu 1800 MHz. Ewentualna negatywna decyzja zmusiłaby spółkę do odpisu części wartości niematerialnych, wytoczenie przez spółkę wieloletniego procesu odszkodowawczego oraz wydłużenie procesu budowania ogólnopolskiej sieci LTE.

 

Kolejnym czynnikiem ryzyka jest brak dywersyfikacji klientów, do których obecnie należą tylko Cyfrowy Polsat i Polkomtel. Ewentualny spadek ilości ich klientów negatywnie odbiłby się na ilości zamawianych GB transmisji danych. Aktualna pojemność i przepustowość sieci należących do grupy umożliwia pozyskiwanie kolejnych odbiorców. Potencjalnymi klientami mogą być podmioty, które posiadają szeroką bazę klientów np. duże sieci marketów (tak jak w przypadku usług głosowych) czy też operatorzy telewizji kablowych. Obecna konkurencja Polkomtela wypowiada się w mediach, że zamierza w przyszłości budować własną infrastrukturę mobilnego Internetu.

 

W ostatnim czasie na rynku pojawiły się prognozy przyszłych wyników finansowych NFI Midas dwóch domów maklerskich. Są one dość zbieżne i zakładają osiągnięcie pierwszych zysków na poziomie EBITDA w 2014r. (kilkadziesiąt mln zł). Dodatni zysk operacyjny ma być wykazany w 2016r., a wynik netto w 2017r. Wartość przychodów w ciągu 2-3 lat ma wzrosnąć do ok. 500 mln zł, a następnie rosnąć w tempie ok. 20%.

 

7.   Analiza porównawcza

 

Na polskiej giełdzie nie ma podmiotów porównywalnych do NFI Midas. Ze względu na generowane ujemne wyniki finansowe, niemożliwa jest interpretacja wskaźników rynkowych, takich jak C/Z, EV/EBITDA czy dług netto/EBITDA. Na dzień dzisiejszy analizowanie spółki pod kątem zadłużenia jest również niezasadne, ponieważ w ciągu najbliższych tygodni poznamy wielkość i warunki pozyskanego kapitału obcego.

 

Stosunek ceny do wartości księgowej obecnie ma wartość 0,95 (dla ceny akcji 0,70 zł), co oznacza, że obecna wycena rynkowa jest bardzo zbliżona do wartości księgowej spółki. Większość aktywów stanowią WNiP-y, jednak przede wszystkim są to wartości rezerwacji częstotliwości, które są dobrem rzadkim i spółka nie miałaby problemu z ich sprzedażą nawet po wyższych cenach.

 

8.   Analiza techniczna

 

Na wykresie widoczny jest trend spadkowy trwający od 2007 roku. Obecnie linia trendu stanowi poziom oporu, który przebiega w okolicy 82 groszy (72 groszy po cenach zamknięcia), natomiast najbliższy poziom wsparcia wynosi ok. 53 grosze. Na wykresie jednodniowym widoczne jest niedawne wyłamanie z krótkoterminowej konsolidacji górą (ponad poziom 65 groszy) na zwiększonych obrotach, co może oznaczać próbę ataku na główną linię trendu. Jej przełamanie będzie silnym sygnałem kupna z punktu widzenia analizy technicznej i to będzie najlepszy moment do zajmowania długiej pozycji na akcjach NFI Midas.

 

Źródło: http://stooq.com

 

9.   Podsumowanie raportu i wnioski

 

NFI Midas jako jedyny podmiot w Polsce uruchomił już komercyjną usługę Internetu mobilnego w najnowocześniejszej technologii LTE. Dokonana w kwietniu tego roku emisja akcji (największa na rynku od czasu emisji JSW) pozwoliła sfinansować przejęcie Aero2, spłacić część zadłużenia, a pozostałe środki przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków, głównie inwestycyjnych. Dzięki zamówieniom na transmisję danych pochodzących z Polkomtela i Cyfrowego Polsatu – firm należących również do Zygmunta Solorza-Żaka, NFI Midas otrzymuje praktycznie z góry duże środki pieniężne. Na ostatnim etapie jest już dopinanie finansowania na brakującą część środków – ok. 500 mln zł niezbędnych do sfinansowania rozbudowy sieci LTE. W ciągu 2-3 lat ma ona pokrywać ok. 90% populacji w Polsce. Rynek szacuje osiągnięcie break even point na poziomie EBITDA najwcześniej w roku 2014, a zysku netto w roku 2016.

 

Zbyt odległa perspektywa osiąganych pierwszych zysków zwiększa rolę znaczenia sygnałów pochodzących z analizy technicznej. W przypadku NFI Midas poparta jest ona dużą wartością obrotów. Pierwszy, silny sygnał kupna zostanie wygenerowany po przebiciu długoterminowej linii trendu spadkowego, która obecnie znajduje się na poziomie około 0,82 groszy. Obecnie inwestorzy dyskontują trzy czynniki: rynkową wycenę majątku, wyrok sądu i szybkość rozwoju rynku, co będzie miało bezpośrednie przełożenie na wyniki.

 

 

 

 

 

Rafał Irzyński

Analityk SII

rirzynski@sii.org.pl

 

 

Autorzy niniejszej opinii nie są powiązani w żaden sposób z Emitentem.

 

Treść powyższej analizy jest tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów jej autorów i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Zgodnie z powyższym Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na podstawie niniejszych komentarzy i analiz.

 

 

 

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie