Chat with us, powered by LiveChat

Wezwanie Polkomtela na akcje Midasa po 0,81 zł za akcje

Skomentuj artykuł
© kentoh - Fotolia.com

W dniu dzisiejszym (tj. 29.02.2016) Cyfrowy Polsat poinformował, że jego spółka zależna Polkomtel ogłosiła wezwanie na akcje Midas S.A. Wezwanie obejmuje 503 124 060 walorów, które stanowią 34% kapitału zakładowego Midasa. Cena za jedną akcję została ustalona na poziomie 0,81 zł.

 

Wezwanie nie zawiera żadnych warunków, co jest rzadko spotykaną praktyką. W przypadku braku skrócenia lub przedłużenia okresu przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji Midasa w wezwaniu, zapisy potrwają od 21 marca do 19 kwietnia 2016 roku.

 

Wzywający (Polkomtel) poinformował wcześniej, że pośrednio nabył 976 542 690 akcji Midasa stanowiących niemal 66% kapitału zakładowego. Stało się to w wyniku przejęcia 100% udziałów w podmiocie Litenite, który posiadał wskazany pakiet udziałów w Midasie. Cena przejęcia Litenite została ustalona na symboliczne 1 euro, jednak nabywca przejął całe zadłużenie spółki wynoszące na koniec stycznia 2016 roku około 788 mln zł. Jedynym aktywem przejętej spółki poza środkami pieniężnymi są właśnie udziały w Midasie o zbliżonej wartości. Po nabyciu większościowego pakietu akcji, Polkomtel będzie teraz podmiotem dominującym nad grupą Midas, do której wchodzą również takie spółki jak Aero 2 sp. z o.o., Altalog sp. z o.o. oraz Sferia S.A.

 

„Nasza Grupa współpracowała z Grupą Midas od wielu lat. Istnieją między nami silne powiązania operacyjno-biznesowe, a aktywa Grupy Midas nie tylko są produktem komplementarnym dla naszych usług, ale stanowią jeden z fundamentów naszej strategii rozwoju. Przeprowadzona transakcja stanowi więc kolejny naturalny, głęboko przemyślany i przeanalizowany krok w rozwoju naszej Grupy, który niesie za sobą wiele zarówno bieżących, jak i przyszłych korzyści biznesowych dla całej naszej Grupy” – powiedział Tobias Solorz, Prezes Zarządu, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o.

 

W komunikacie prasowym Cyfrowy Polsat wskazał korzyści z nabycia grupy Midas. Jest nią przede wszystkim zabezpieczenie kluczowych częstotliwości, które pozwalają oferować usługę LTE dla klientów grupy Cyfrowy Polsat oraz zabezpieczenie dostępu do infrastruktury wykorzystywanej obecnie przez Cyfrowy Polsat. Dodatkowo spółka wskazuje na zwiększenie elastyczności w tworzeniu polityki sprzedażowej, niższe koszty transmisji danych oraz zwiększenie transparentności struktury własnościowej całej grupy kapitałowej.

 

W komunikacie znajduje się również odniesienie do wyceny grupy Midas, która jak określono „została zrealizowana w oparciu o standard wartości godziwej w podejściu dochodowym metodą DCF (zdyskontowanych przepływów pieniężnych) oraz w podejściu majątkowym metodą ANBV (skorygowanych aktywów netto).

 

W mojej ocenie, potwierdzonej także niezależną opinią firmy doradczej EY, wycena Litenite jest atrakcyjna i godziwa” – powiedział Tomasz Szeląg, członek zarządu ds. finansowych, Cyfrowy Polsat S.A. i Polkomtel Sp. z o.o. „Naszym celem jest nabycie 100% udziałów w Grupie Midas, dlatego niezwłocznie, w ramach drugiego etapu realizacji transakcji, ogłosiliśmy wezwanie do sprzedaży 34% akcji przez pozostałych akcjonariuszy. Mam nadzieję, że z uwagi na parametry wezwania zakończy się ono sukcesem.”

 

W wyniku ogłoszonego wezwania z ceną wyższą od wczorajszego zamknięcia, dziś akcje Midasa dostosowują swój kurs do parametrów wezwania i o godzinie 12:00 kosztują 0,81 zł. Wzrost dzienny wynosi 10% przy bardzo wysokim wolumenie obrotu. Z punktu widzenia technicznego, w połowie stycznia kurs wybił się ponad ważny opór na poziomie 0,67 zł, który teraz stanowi wsparcie. Osiągnięty dziś poziom 0,81 zł wyznacza nowe, lokalne maksima i otwiera drogę do dalszych wzrostów. Jednak w najbliższych tygodniach dużym wyznacznikiem dla notowań akcji Midasa będzie obowiązująca cena akcji w wezwaniu.

 

Midas - Analiza techniczna
Źródło: Stooq.pl
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie