Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Zapisy na akcje dewelopera ED invest S.A. w dniach 05 – 18 października 2010 r.

 


Od 5 do 18 października 2010 r. przyjmowane są zapisy na akcje serii B
dewelopera ED invest S.A.


Po zakończeniu procesu budowy księgi popytu (book-building) Zarząd Spółki ustalił cenę emisyjną na 7,5 zł za jedną akcję. Środki z emisji akcji serii B Spółka zamierza przeznaczyć na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji inwestycji budowlanych.

Oferta obejmuje łącznie 3.000.000 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii B i podzielona została na dwie transze. W Transzy Dużych Inwestorów zaoferowanych zostało 2.000.000 akcji, a w Transzy Małych Inwestorów - 1.000.000 akcji. Minimalny zapis na akcje w Transzy Małych Inwestorów to 10 akcji; w Transzy Dużych Inwestorów (poza zakończonym właśnie procesem budowania księgi popytu) wynosi on 20.000 akcji. Zapisy przyjmowane będą przez konsorcjum biur maklerskich, których szczegółowa lista znajduje się w Prospekcie Emisyjnym ED invest S.A., przy czym zapisy w Transzy Dużych Inwestorów będą przyjmowane przez Oferującego - Dom Maklerski BOŚ S.A. Przydział akcji Spółki powinien nastąpić do 12 października br.

Profil działalności Spółki


Przedmiotem działalności ED invest S.A. jest kompleksowa działalność usługowa związana
z przygotowaniem inwestycji, wykonawstwem, marketingiem i sprzedażą mieszkań oraz domów. Przewagą konkurencyjną firmy jest unikatowa formuła realizacji projektów budowlanych, opierająca się na gruntach powierzonych. Model biznesowy ED invest S.A. nie tylko gwarantuje pełne bezpieczeństwo realizacji inwestycji, ale również znacznie ogranicza jej koszty poprzez efektywne wykorzystanie już istniejącej infrastruktury. Spółka prowadzi działalność na największym i najbardziej atrakcyjnym rynku w Polsce – rynku warszawskim. Spółka złożyła deklarację corocznej wypłaty dywidendy w ciągu najbliższych 3 lat.
Środki z emisji akcji serii B Spółka zamierza przeznaczyć na kapitał obrotowy niezbędny do realizacji inwestycji budowlanych.
Celem strategicznym Spółki jest budowa silnej firmy budowlanej działającej zarówno w sektorze mieszkaniowym jak i w przyszłości komercyjnym. W sektorze mieszkaniowym Spółka zamierza oferować przede wszystkim niewielkie mieszkania, w atrakcyjnej cenie i dogodnej lokalizacji na terenie Warszawy, w dużej części mieszące się w programie „Rodzina na swoim”. ED invest S.A. zamierza także budować domy mieszkalne
w systemie jednorodzinnym na terenach wokół Warszawy – jako program uzupełniający do budownictwa wielorodzinnego.

Najważniejszym rynkiem dla Spółki ma pozostać obszar aglomeracji warszawskiej, a najważniejszym sektorem – budownictwo mieszkaniowe, wielorodzinne w wysokim standardzie w przedziale średnich cen.

 

Wyszczególnienie

2009*

2008

2007*

 

w tys. zł

w tys. zł

w tys. zł

Przychody ze sprzedaży

19 000

119 861

90 828

Zysk ze sprzedaży

6 279

8 464

22 503

Zysk na działalności operacyjnej

7 375

7 795

22 512

Zysk brutto

7 391

9 017

23 220

Zysk netto

9 320

9 491

19 260

Wybrane pozycje rachunku wyników Emitenta za okres 2007 –2009 (w tys. PLN)

 

* spółka w 2007 r. osiągnęła jednorazowy zysk w wysokości kilkunastu mln zł w związku ze sprzedażą gruntów,
** spółka w 2009 r. ze względu na śmierć jednego ze wspólników na początku roku i związane z tym zmiany kapitałowe, działalność operacyjną prowadziła od lipca 2009 r. Utrzymanie wyniku netto związane było głównie z istotnym ograniczeniem kosztów w 2009 r. oraz wyegzekwowaniem przez Emitenta kary umownej od jednego z wykonawców w wys. 1,3 mln zł.

 

Wyszczególnienie

2010 P*

2011 P*

 

w mln zł

w mln zł

Przychody ze sprzedaży

65,2

140,7

EBIT

15,4

18,5

Zysk netto

11,6

15,5

P* - prognoza
Prognozę sporządzono zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przy sporządzaniu historycznych sprawozdań finansowych, tj. z Polskimi Standardami Rachunkowości (PSR). Dane w mln zł.


Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki ED invest S.A. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce.

 

Pełna treść prospektu emisyjnego ED invest S.A. dostępna jest na stronach Emitenta www.edinvest.pl oraz Oferującego Domu Maklerskiego BOŚ S.A. www.bossa.pl

 
Więcej informacji na www.edinvest.pl
Zapraszamy!