Chat with us, powered by LiveChat

Zmiany w podatku Belki – znamy konkrety. Kwota wolna dla lokat i dla inwestycji

11.03.2024 14:56
Skomentuj artykuł
© Fotokon, ME - stock.adobe.com

Znamy proponowane zmiany w podatku Belki. Minister finansów Andrzej Domański zapowiedział dwa rodzaje kwoty wolnej od podatku – dla lokat i dla inwestycji.

 

Zapoznaj się  także z opinią SII na temat proponowanych zmian. Link na końcu artykułu.

 

Nie w oficjalnym komunikacie czy na konferencji prasowej, lecz w wywiadzie dla „Pulsu Biznesu” minister finansów przedstawił długo wyczekiwane propozycje zmian w podatku Belki. W rozmowie z Grzegorzem Nawackim i Kamilem Zatońskim, Andrzej Domański opowiedział o dwóch rodzajach zwolnień – od środków przechowywanych w bankach oraz od inwestowanych w instrumenty finansowe (samodzielnie na giełdzie, za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych itp.).

 

Minister finansów Andrzej Domański w rozmowie z „Pulsem Biznesu”:

 

W naszej propozycji zakładamy, że dla lokat o zapadalności powyżej roku zwolnione z podatku - w ramach dedykowanego produktu bankowego, czy też pakietu oszczędnościowego - byłyby dochody (odsetki), odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 tys. zł przez stopę depozytową NBP, obowiązującą w ostatnim dniu III kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy. Zastanawiamy się jeszcze, czy będzie to właśnie stopa depozytowa, czy jakiś jej mnożnik. Na pewno będzie to nie mniej niż 2,5 proc. – nawet jeśli stopa depozytowa będzie spadała, chcemy, aby przy oszczędzaniu w sektorze bankowym na lokatach podatek był ograniczony.

 

W odniesieniu do dochodów z innych instrumentów finansowych - jak akcje, obligacje czy jednostki uczestnictwa w funduszach - w danym roku będzie obowiązywać de facto kwota wolna, wyliczana również jako iloczyn 100 tys. zł i stopy depozytowej lub jej mnożnika. W tym przypadku nie będziemy wymagać utrzymywania inwestycji przez określony czas. Chciałbym, aby mnożnik był możliwie wysoki, ale w tym zakresie muszę uwzględnić ograniczenia budżetowe.

 

Chcę podkreślić, że podatnicy uzyskujący przychody będą mogli skorzystać jednocześnie z obu preferencji, to znaczy, że będzie odrębny limit dla oszczędności w formie lokat, a odrębny dla inwestycji, czyli dla dochodów z kapitałów rozliczanych w rocznym zeznaniu PIT-38, np. z giełdy.

 

W kontekście zapowiedzi ministra finansów warto dodać, że obecnie stopa depozytowa NBP wynosi 5,25% i jest o 0,5 punktu procentowego niższa od stopy referencyjnej NBP (najczęściej podawanej w mediach wartości). 5,25% pomnożone przez wskazany przez ministra finansów limit 100 000 zł daje kwotę wolną na poziomie 5250 zł.

 

Przypomnijmy, że zmiany w podatku Belki znalazły się na liście 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, prezentowanych w trakcie kampanii wyborczej przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi: Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku).

 

Wpływy z podatku Belki w 2023 r. przekroczą 8,5 mld zł – więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule.

 

 

W wywiadzie minister finansów wspomniał także, że sprawa zmian w podatku Belki – wbrew oficjalnym zapowiedziom resortu – nie stanęła w ubiegłą środę na Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów, ponieważ „spotkanie po prostu się nie odbyło ze względu na wzmożenie prac w różnych ministerstwach”. KERM nad przygotowanym projektem ma jednak pochylić się w najbliższych dniach.

 

🟢🔴 [Aktualizacja 14:45] Więcej na temat zmian w podatku Belki przeczytasz w artykule: Podatek Belki po nowemu nie wygląda na przełom. Potrzebne są większe zmiany [Opinia SII]

 

– Propozycje zmian w podatku Belki zaprezentowane przez ministra finansów Andrzeja Domańskiego nie są satysfakcjonujące z punktu widzenia wielu inwestorów indywidualnych, choć w niektórych aspektach idą w dobrą stronę. Polski rynek kapitałowy potrzebuje jednak silniejszego impulsu i lepszych zachęt podatkowych – pisze Michał Masłowski, wiceprezes SII.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie