Chat with us, powered by LiveChat

Kernel publikuje osobliwy raport, SII odpowiada. Rynek czeka na sąd

Skomentuj artykuł
Źródło: www.kernel.ua

Kernel Holding próbuje podważyć miażdżące dla spółki stanowisko sformułowane przez Komitet ds. Ładu Korporacyjnego działający przy GPW. Raport zamówiony u polskiego eksperta trafił do sądu w Luksemburgu, gdzie trwa rozstrzyganie sporu między spółką i jej głównym akcjonariuszem a inwestorami indywidualnymi.

 

Temat delistingu Kernela i związanego z nim naruszenia interesów akcjonariuszy mniejszościowych wisi nad polskim rynkiem już od ponad roku. Po tym, jak w marcu 2024 r. Komisja Nadzoru Finansowego oficjalnie zawiesiła postępowanie administracyjne w tej sprawie (do którego wcześniej SII nie zostało dopuszczone), ciężar uwagi całkowicie przeniósł się na luksemburski wymiar sprawiedliwości, przed którym trwają postępowania w budzącej kontrowersje sprawie. Szczegółowe tło całej sprawy znaleźć można w artykułach zebranych pod wspólnym tagiem Kernel.

 

W oczekiwaniu na działania sądów w Luksemburgu (szczegóły w dalszej części artykułu), przychodzi nam zająć się dość kuriozalną historią. Chodzi o komunikat Kernel Holding zawierający raport „niezależnego eksperta” na temat zgodności działań spółki z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zostało wielokrotnie wymienione w tym raporcie, więc tym bardziej czujemy się „wywołani do tablicy”.

Komitet kontra Kernel

Kernel wypunktowany przez Komitet Konsultacyjny GPW. „Naruszenie fundamentalnych reguł – pisaliśmy w styczniu, po tym jak stanowisko ws. Kernela opublikował działający przy polskiej giełdzie niezależny Komitet ds. Ładu Korporacyjnego, w którego pracach uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (konkretnie Jarosław Dominiak i Piotr Cieślak).

 

W składzie ciała doradczego w sprawach dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego znaleźli się także przedstawiciele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami, CFA Society Poland oraz inni eksperci związani z polskim rynkiem kapitałowym.

 

Komitet zarzucił Kernelowi złamanie zasady 4.13 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych (DPSN), zgodnie z którą emisja z wyłączeniem prawa poboru i przyznaniem prawa pierwszeństwa objęcia akcji wybranym podmiotom jest dopuszczalna jedynie w przypadku, gdy zachodzą łącznie wszystkie wskazane w zasadzie 4.13 okoliczności, to jest:

 

  • musi istnieć racjonalna, uzasadniona gospodarczo i pilna potrzeba pozyskania kapitału,
  • wybór inwestorów nastąpi według obiektywnych kryteriów
  • cena akcji nowej emisji będzie rynkowa lub rynkowy będzie sposób jej ustalenia.

 

– Komitet podkreśla, że przez niezastosowanie zasady 4.13 DPSN spółka Kernel Holding S.A. naruszyła pryncypia relacji pomiędzy akcjonariuszami w spółce publicznej, w tym prawo wszystkich akcjonariuszy do równego traktowania, negując tym samym istotę spółki publicznej jako wspólnoty interesów poszczególnych grup jej właścicieli, w tym akcjonariuszy mniejszościowych i akcjonariuszy finansowych zarządzających powierzonymi im środkami – czytamy w stanowisku Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego z 25 stycznia 2024 r.

 

Kernel i ekspert kontra Komitet

Jak łatwo zgadnąć na podstawie innych działań spółki w ostatnim roku, Kernel nie wykazał zamiaru zaakceptowania stanowiska Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Przeciwnie, ostatni komunikat ESPI w całości wymierzony jest w podważenie stanowiska Komitetu, jak i zdyskredytowanie go ze względu na rzekome konflikty interesów dotyczące członków tego gremium.

 

– Kernel Holding poinformował, że uzyskał raport niezależnego eksperta ds. rynku kapitałowego i corporate governance, doktora prawa i licencjonowanego maklera w kwestii stanowiska Komitetu Konsultacyjnego GPW ds. Ładu Korporacyjnego na temat naruszenia zasady 4.13 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 dotyczącego emisji akcji przeprowadzonej przez spółkę w sierpniu-wrześniu 2023 r. – czytamy w komunikacie 21/2024, do którego dołączona została pełna treść raportu wspomnianego „niezależnego eksperta ds. rynku kapitałowego i corporate governance”.

 

W przekazanym w raporcie ESPI komunikacie nie zostało podane nazwisko autora raportu, co samo w sobie nie stawia komunikacji Kernela z rynkiem w najlepszym świetle. Ustaliliśmy jednak, że ekspertem tym jest Krzysztof Grabowski. To znana na polskim rynku kapitałowym postać, o wieloletnim stażu w czołowych instytucjach (m.in. GPW, KPWiG, KNF, KPF), były członek Rady Giełdy i były prezes Związku Maklerów i Doradców. Grabowski widnieje także na liście arbitrów Sądu Polubownego przy KNF. Jego doświadczenie w sprawach dotyczących ładu korporacyjnego w spółkach nie budzi wątpliwości – dość powiedzieć, że w 2020 r. niezależna kapituła złożona z ekspertów przyznała mu tytuł Człowieka Roku Corporate Governance. Na marginesie, w 2023 r. tym samym wyróżnieniem uhonorowany został prezes SII Jarosław Dominiak.

 

Źródło: Sąd Polubowny przy KNF. Lista mediatorów kadencji 2023-2027

 

Raport przygotowany przez Krzysztofa Grabowskiego na zlecenie Kernela składa się z pięciu części: 1) wstępu, 2) chronologii wydarzeń dotyczących emisji akcji, 3) analizy zasady 4.13, 4) omówienia zasady 4.13 w kontekście emisji akcji oraz 5) odpowiedzi na pytania spółki. Główna treść dokumentu liczy 36 stron i dostępna jest na stronach spółki.

 

Zdaniem Krzysztofa Grabowskiego, emisja akcji przez Kernel Holding nie naruszała zasady 4.13, przez co opinia Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego jest nieuzasadniona. Co więcej, według eksperta zasada ta nie ma zastosowania do omawianego działania spółki, a nawet gdyby miała, to spółka i tak spełniła wszystkie stawiane w treści zasady wymogi.

 

Stanowisko to jest więc sprzeczne z opinią Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego, którą nadal podziela Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Jeżeli Komitet formułował będzie kolejne stanowiska w tej sprawie, opublikujemy je wraz z komentarzem.

 

Ekspert kontra SII

Raport Krzysztofa Grabowskiego dla Kernela koncentruje się także na rzekomych konfliktach interesów członków Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Jeden z nich miał dotyczyć Jarosława Dominiaka i Piotra Cieślaka z SII.

 

Zdaniem autora raportu, konflikt interesów miał polegać na tym, że „SII jest aktywnym uczestnikiem inicjatywy mającej na celu podważenie legalności działań Kernela”. Jako „dowody” w tej sprawie przytoczone zostały artykuły zebrane pod tagiem Kernel.

 

Jak zauważył Krzysztof Grabowski, sześć z dziesięciu artykułów dotyczących Kernela powstało przed 25 stycznia 2024 r., a więc przed dniem, w którym ukazało się stanowisko Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego.

 

– Stowarzyszenie chwali się, że Komitet wraz z przedstawicielami Stowarzyszenia na pokładzie stwierdził „naruszenie fundamentalnych reguł” przez Kernel. W kolejnych publikacjach Stowarzyszenie odnosi się do sprawy jako do „afery”. Jest zatem jasne, że Jarosław Dominiak i Piotr Cieślak brali udział w pracach Komitetu w sytuacji oczywistego konfliktu interesów – stwierdza Krzysztof Grabowski w raporcie przygotowanym na zlecenie Kernel Holding.
 

W raporcie znalazły się także inne przykłady niewłaściwego – zdaniem autora – funkcjonowania Komitetu. Należą do nich m.in. rozbieżności między treścią angielskiej i polskiej strony internetowej, brak aktualizacji składu Komitetu i brak zasad dotyczących konfliktu interesów członków Komitetu.

 

Skontaktowaliśmy się z Krzysztofem Grabowskim, pytając go o tło współpracy z Kernelem i argumenty przedstawione w raporcie.

 

– Nie współpracuję, nie współpracowałem ze spółką i nie miałem z nią bezpośrednich kontaktów. To była jednorazowa opinia, na zamówienie kancelarii prawnej reprezentującej spółkę – poinformował nas Krzysztof Grabowski. Jak dodał, w swoim raporcie nie analizował całości działań Kernela ani jego większościowego akcjonariusza i w obecnych okolicznościach nie chce wypowiadać się na ten temat w zakresie wykraczającym poza treść raportu. Grabowski odmówił też skomentowania działań KNF w sprawie delistingu Kernela.

 Komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Kernel kpi z polskiego rynku

Nie ukrywam, że czytając ekspertyzę Pana Krzysztofa Grabowskiego otwierałem szeroko oczy. Kernel całkowicie lekceważy inwestorów indywidualnych, a Namsen Ltd. wykorzystując swoją dominującą pozycję i niuanse prawa luksemburskiego dokonał rozwodnienia kapitału, spychając pozostałych inwestorów na margines, próbuje za bezcen przejąć całą spółkę, a jej akcje wycofać z obrotu. A teraz, jakby gdyby nigdy nic, zamawia w Polsce taką ekspertyzę, która jest, co tu dużo mówić, żartem z polskiego rynku kapitałowego.

 

Argumentacja, która podważa autorytet Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego „trzeszczy” w każdym akapicie. Jest tu mnóstwo „łapania za słówka”, np. że strona Komitetu nie jest aktualna lub to, że w Komitecie zasiadają pracownicy oraz wiceprezes Giełdy, co powoduje to, że jedna osoba jest zależna od drugiej, co oczywiście znowu rodzi jakiś konflikt interesów i w ten sposób rzekomo dyskredytuje autorytet i stanowisko Komitetu.

 

Zarzut wobec Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych o konflikt interesów polegający na tym, że przedstawiciele SII brali udział w pracach Komitetu, a jednocześnie przecież SII zarzucało i zarzuca nadal Kernelowi działanie na szkodę inwestorów indywidualnych, jest tak absurdalny, że aż ciężko to komentować. Powiem mocno i dosadnie, że ten argument to kpina z inteligencji osób zaangażowanych w tę sprawę, kpina z poszkodowanych akcjonariuszy i na końcu z wszystkich czytelników tego raportu. Ależ oczywiście, że mamy tak rozumiany „konflikt interesów”. Jednym z podstawowych celów SII jest obrona praw inwestorów indywidualnych. Trudno, żebyśmy byli w tej sytuacji bezstronni. Oczywiście, że bronimy inwestorów indywidualnych przed takimi praktykami jakich dopuszcza się Kernel i Namsen Ltd. Czy to powód, żeby podważać autorytet Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego? Pozostawię to Państwu do oceny.

 

Oczywiście można mieć zarzuty do sposobu działania Komitetu ds. Ładu Korporacyjnego. Z całą pewnością strona internetowa Komitetu powinna być aktualizowana, sam Komitet mógłby też działać szybciej i sprawniej reagować na nieprawidłowości na rynku. Komitet też sam w sobie nie ma obecnie umocowania prawnego, a jego opinie zatem nie są wiążące. Z tym nikt nie dyskutuje. Jednak wyciąganie takich wybiórczych argumentów i podważanie autorytetu osób biorących w nim udział, a tym samym całego Komitetu, w sposób jaki to zostało zrobione w raporcie Pana Krzysztofa Grabowskiego jest nieporozumieniem.

 

Mam wrażenie, że produkując taką ekspertyzę Kernel i Namsen tylko pogarszają swoją pozycję, swój wizerunek i nikt przychylniejszym okiem w Polsce w ich kierunku nie spojrzy. Wręcz przeciwnie. Oczywiście pozostaje pytanie, co zrobi sąd w Luksemburgu, który dostanie „do ręki” taki raport, w którym ekspert z Polski próbuje zdyskredytować stanowisko Komitetu, który działa przy Giełdzie Papierów Wartościowych.


 

Sąd w Luksemburgu zadecyduje

Anglojęzyczna wersja raportu autorstwa Krzysztofa Grabowskiego, wraz z licznymi załącznikami w postaci dokumentów omawianych w raporcie, została przez przedstawicieli Kernela przekazana luksemburskiemu sądowi, który rozpatruje pozew złożony przez grupę inwestorów z Polski i Ukrainy ws. wstrzymania wykonywania uchwały o kontrowersyjnej emisji akcji. SII pozostaje w kontakcie z tą grupą inwestorów, reprezentowaną przez dr. Rafała Rzeszotarskiego.

 

W skrócie – akcjonariusze mniejszościowi  domagają się zawieszenia skutków decyzji o przeprowadzeniu kontrowersyjnej emisji akcji latem ubiegłego roku, w wyniku której stan posiadania głównego akcjonariusza – spółki Namsen Ltd. kontrolowanej przez ukraińskiego oligarchę Andrija Werewskiego – wyraźnie wzrósł. W osobnym pozwie ci sami akcjonariusze chcą, aby luksemburski wymiar sprawiedliwości orzekł, że działanie dyrektorów związane z podjęciem decyzji o delsitingu było sprzeczne z interesem spółki i brakowało mu potrzebnych uprawnień ze strony zarządu.

 

Przekazywanie sądowi nowych dokumentów, w tym ekspertyzy sporządzonej przez Krzysztofa Grabowskiego, może poskutkować odsunięciem w czasie rozstrzygnięcia sprawy przez sąd. Zainteresowanym sprawą Kernela nie pozostaje jednak nic innego jak czekać na decyzję luksemburskiego wymiaru sprawiedliwości, ponieważ – jak wspomnieliśmy na początku artykułu – KNF zawiesiła postępowanie administracyjne, a ponadto zrobiła to właśnie w związku z rozpoczętym postępowaniem sądowym.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie