Chat with us, powered by LiveChat

Biomaxima – przed spółką rok weryfikacji

Skomentuj artykuł
© angellodeco - stock.adobe.com

Rok 2023 dla spółki stał pod znakiem inwestycji w rozbudowę mocy produkcyjnych, która przesunęła się o pięć miesięcy i została zakończona w listopadzie. Rok 2024 będzie stał pod znakiem konsumpcji efektów inwestycji, która ma przyczynić się do wzrostu sprzedaży i realizowanych marż.  

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Biomaxima za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Przychody ze sprzedaży 23 055 93 596 23 876 13 045 13 350 11 076 10 727 11 636 13 347
Wynik na sprzedaży 3 482 29 848 4 583 799 -507 121 -235 -384 -189
Wynik operacyjny 3 531 30 223 3 561 898 172 461 871 -574 -30
Wynik brutto 2 867 30 448 4 154 901 366 501 378 -363 -329
Wynik netto 1 995 24 194 3 444 933 314 475 384 -366 93
 
Marża na sprzedaży 15,1% 31,9% 19,2% 6,1% -3,8% 1,1% -2,2% -3,3% -1,4%
Marża operacyjna 15,3% 32,3% 14,9% 6,9% 1,3% 4,2% 8,1% -4,9% -0,2%
Marża brutto 12,4% 32,5% 17,4% 6,9% 2,7% 4,5% 3,5% -3,1% -2,5%
Marża netto 8,7% 25,8% 14,4% 7,2% 2,4% 4,3% 3,6% -3,1% 0,7%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Biomaxima wypracowała 13,3 mln zł przychodów w 4Q23, czyli tyle co przed rokiem. Strata na sprzedaży była mniejsza rdr. i wyniosła 189 tys. zł wobec 507 tys. zł. Ze względu na korzystne rozliczenia na poziomie podatku dochodowego kwartał zamknął się z dodatnim wynikiem netto na poziomie 93 tys. zł wobec 314 tys. zł rok wcześniej (w ubiegłym roku głównie pozytywny wpływ pozostałych przychodów operacyjnych). Kluczową informacją z 2023 roku jest jednak zakończenie budowy nowego zakładu produkcyjnego oraz rozbudowa mocy produkcyjnych w segmencie mikrobiologii.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie