Chat with us, powered by LiveChat

GPW szykuje aktualizację strategii. „Polityka dywidendowa powinna być atrakcyjna”

11.04.2024 12:11
Skomentuj artykuł

Strategia rozwoju GPW doczeka się aktualizacji – zapowiedział nowy prezes giełdy Tomasz Bardziłowski, który po raz pierwszy prezentuje raport wynikowy giełdy.

 

– W ciągu kilku miesięcy będziemy chcieli przedstawić aktualizację strategii rozwoju GPW, będziemy też analizować wszelkie inicjatywy strategiczne – powiedział Tomasz Bardziłowski podczas spotkania z dziennikarzami, które odbyło się przed czwartkową konferencją i prezentacją wyników GPW za 2023 r. Więcej wypowiedzi nowego prezesa GPW w depeszy PAP Biznes.

 

Aktualna strategia GPW na lata 2023-2027 została zaprezentowana w maju ubiegłego roku, tuż przed konferencją WallStreet 27, w trakcie której ówczesny prezes Marek Dietl spotkał się z inwestorami indywidualnymi.

 

Szczegółowy opis strategii i jej założeń znajdziesz w artykule: Oto nowa strategia GPW na lata 2023-2027. Najważniejsze nowości dla inwestorów i spółek.

Priorytety nowego prezesa GPW

Tomasz Bardziłowski po raz pierwszy skierował także list do akcjonariuszy, który dołączony został do raportu rocznego. Poza podsumowaniem 2023 r., czyli okresu, w którym prezesem był jeszcze Marek Dietl, w treści listu znalazł się także fragment dotyczący priorytetów na kolejny rok.

 

– Moim priorytetem na nadchodzący rok i nową kadencję są: zwiększenie udziału rynku kapitałowego w finansowaniu firm w Polsce, przyciągnięcie nowych emitentów i inwestorów, rozwój misji edukacyjnej GPW, mającej na celu poprawę wiedzy o rynku kapitałowym i finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem młodych osób. Skoncentruję się na rozbudowie oferty atrakcyjnych dla inwestorów instrumentów i produktów finansowych. Kluczowa będzie również praca nad odbudową zaufania do rynku oraz zapewnieniem efektywności i bezpieczeństwa infrastruktury giełdowej – stwierdził Bardziłowski.

 

– Jestem optymistycznie nastawiony do przyszłości Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i mam silne przekonanie, że nadchodzące lata otworzą nam nowe możliwości i przyniosą wiele sukcesów. Wierzę też mocno, że polski rynek kapitałowy będzie odgrywał jeszcze większą, kluczową rolę w finansowaniu rozwoju naszej gospodarki – dodał.

Bardziłowski: polityka dywidendowa będzie atrakcyjna

Prezentujemy wypowiedzi prezesa GPW Tomasza Bardziłowskiego, które padły w czasie sesji pytań i odpowiedzi kończącej prezentację wyników.

 

Aktualizacja strategii

 

W tej aktualizacji nie zabraknie dążenia do zwiększenia udziału powtarzalnych przychodów. Mamy dużą pozycje gotówkową netto, bliską 400 mln zł, i to jest szansa nie tylko na kontynuacje atrakcyjnej polityki dywidendowego, ale i przyspieszenie wzrostu przez transakcje M&A. Tu jednak będziemy skupiać się na rynku polskim.

 

Będziemy też patrzeć na modele biznesowe z sukcesem realizowane przez inne giełdy. Mam nadzieję, że uda nam się przyspieszyć wzrost.

 

Wizja rozwoju

 

Chcielibyśmy poprosić państwa o trochę cierpliwości. Jak wiecie jestem prezesem od kilku tygodni. Potrzebujemy czasu żeby przemyśleć inicjatywy strategiczne i przedstawić nowe kierunki aktualizacji strategii.

 

Chcemy, aby rynek kapitałowy odgrywał większą rolę w finansowaniu gospodarki. Przed nami duże wyzwania i myślę, że będziemy bardzo mocno pracować, aby wyzwania finansowane były realizowane ze wsparciem i z pomocą rynku kapitałowego.

 

Rozwój

 

Będziemy analizować projekty rozwojowe. Dywersyfikacja przychodów jest ważna – w tym kontekście  przychodów, które są mniej cykliczne i mniej uzależnione od koniunktury na rynku kapitałowym. W tym kierunku będziemy chcieli iść. Gdzie dokładnie, to będziemy jeszcze analizować. Przedstawimy aktualizacje w ciągu kilku miesięcy. Myślę, że obszary, które są dla nas ważne, to przede wszystkim obszary związane z rynkiem finansowym.

 

M&A

 

Przyspieszenie wzrostu przez wzrost nieorganiczny jest jedna z dużych szans, które wg mnie należy wykorzystać. Uważam, że jest dużo możliwości na rynku polskim, w szczególności związanych z rynkiem finansowym.

 

KDPW

 

W tym momencie nie rozważamy zmiany, jeżeli chodzi o zaangażowanie giełdy. Natomiast będziemy myśleć o większej integracji biznesowej w obszarze post-trade.

 

Polityka dywidendowa

 

Myślę, że polityka dywidendowa powinna być atrakcyjna i na pewno będziemy starać się, żeby była atrakcyjna dla naszych obecnych i mam nadzieję także nowych akcjonariuszy.

 

Projekt WATS

 

Projekt WATS jest naszym najważniejszym projektem strategicznym. Został wstępnie opracowany, wraz z domami maklerskimi, harmonogram. Niestety, mamy opóźnienie w tym projekcie i przyglądamy się jego budżetowi – będziemy chcieli mitygować ryzyko tego ,że budżet ten zostanie przekroczony.

 

Rozpoczęty został konkurs na powołanie nowego członka zarządu ds. informatycznych. Mam nadzieję, że zostanie szybko rozstrzygnięty i wraz z nowym prezesem ds. IT podejmiemy decyzję w zakresie tego, na których rynkach najlepiej wykorzystać WATS. Mam nadzieję, że będzie to platforma, która zintegruje nasze biznesy i doprowadzi do tego ze będziemy mieli więcej szans na szybsze wdrażanie produktów.

 

Plan na obniżenie kosztów

 

Uważamy, że jeżeli chodzi o kwestię kosztów w grupie, to jest to obszar do poprawy. Wskaźnik cost/income 72% nie jest dla nas satysfakcjonujący. W 2017 r. wynosił 47%, więc mamy do czynienia z istotnym wzrostem. Z drugiej strony, trzeba pamiętać, że zmieniła się struktura grupy. Mamy przychody, cześć przychodów jest oparta na niższej marży, ale to nie znaczy, że to są przychody niższej jakości, bo jest szansa na dodatkowy wzrost.

 

Natomiast jest duży obszar do poprawy, jeżeli chodzi o dyscyplinę kosztową w grupie i mamy nadzieje, że wspólnie z zarządem przedstawimy plan, aby tę dyscyplinę poprawić.

 

Opłaty transakcyjne

 

Toczyła się dyskusja między domami maklerskimi a giełdą w tym temacie. Na w najbliższych miesiącach będziemy analizować strukturę opłat, a naszym celem będzie przede wszystkim poprawa płynności na rynku i z tym założeniem będziemy wychodzić. Uchylę rąbka wewnętrznych kwestii – finalizujemy wdrażanie systemu, który pozwoli nam backtestowac pewne pomysły i rozwiązania, które przyczynią się z jednej strony do obniżenia kosztów transakcyjnych, a z drugiej do poprawy płynności.

 

Bardzo ważne dla nas jako Giełdy w tym kontekście jest również zwiększenie roli rynku kapitałowego, tak abyśmy wspierali ekosystem średnich i mniejszych spółek notowanych na giełdzie. Pewne inicjatywy jak np. sponsorowanie pokrycia analitycznego, nie tylko będą kontynuowane, ale będą też zwiększane wartościowo.

 

Wycena GPW

 

Jako analityk w przeszłości jestem świadomy, że wycena mierzona wskaźnikami daje pole do poprawy. Przedstawimy państwu bardziej konkretne plany w czasie prezentacji i aktualizacji strategii, która będzie miała miejsce w ciągu najbliższych kilku miesięcy

 

To co zostanie utrzymane, to dążenie do zwiększenia udzieli powtarzalnych przychodów, w mniejszym stopniu uzależnionych od koniunktury. Ten priorytet zostanie utrzymany, razem z atrakcyjną polityką dywidendową. Będziemy również myśleć, aby przyspieszyć wzrost poprzez transakcje M&A, które dodadzą nam wartość i będą w stanie generować synergie, a z drugiej strony nie będą obarczone ryzykami, w tym ryzykami geopolitycznymi.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie