Chat with us, powered by LiveChat

Zmiany w podatku Belki możliwe od 2025 r. „Chcemy, aby to było bardzo proste”

Skomentuj artykuł
© Fotokon - stock.adobe.com

Minister finansów Andrzej Domański zabrał głos na temat zmian w podatku Belki. Projektu ustawy w tej sprawie wciąż nie znamy.

 

Po dwóch tygodniach przerwy minister finansów znów udzielił wywiadu, w którym podzielił się szczegółami dotyczącymi zmian podatku Belki. 11 marca na łamach „Pulsu Biznesu” Andrzej Domański przedstawił koncepcję zmian, 25 marca w Polsat News nakreślił, jak wygląda obecny stan prac.

 

– Zaproponowaliśmy rozwiązanie, jesteśmy w dialogu i komunikujemy się z organizacjami rynkowymi. Chcemy aby ta zmiana – ograniczenie podatku Belki – weszła w życie od 1 stycznia 2025 r. – powiedział Andrzej Domański.

 

– Chcemy, aby było to coś na kształt kwoty wolnej. Oszczędności na poziomie 100 000 zł ulokowane na specjalnym rachunku bankowym albo zainwestowane w fundusze czy też giełdzie – chcemy aby zysk z tych inwestycji, limitowany stopą NBP, był z tego podatku zwolniony – dodał.

 

– Stawka podatku nie ulega zmianie. Natomiast 100 000 zł na rachunku bankowym i 100 000 zł na giełdzie stanowią oddzielne pola, wobec czego oszczędności z punktu widzenia oszczędzającego są większe. Pracujemy nad tą koncepcją dalej, bo chcemy, aby to było bardzo proste i szczelne – zaznaczył minister.

 

Szef resortu finansów zgodził się także z sugestią prowadzącego wywiad, że skoro zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia, to projekt ustawy musi zostać przeforsowany do wakacji.

Podatek Belki ograniczony mnożnikiem

Zgodnie z propozycją przedstawioną 11 marca, w przypadku lokat o zapadalności powyżej roku zwolnione z podatku - w ramach dedykowanego produktu bankowego - zwolnione byłyby dochody odpowiadające wartości wynikającej z pomnożenia 100 000 zł przez stopę depozytową NBP albo innego mnożnika z nią związanego.

 

W przypadku papierów wartościowych albo inwestycji w fundusze również miałaby obowiązywac kwota wolna, wyznaczana jako iloczyn 100 000 zł i stopy depozytowen NBP lub mnożnika. Nie będzie natomiast wymogu utrzymywania inwestycji przez określony czas (np. rok lub dłużej, jak w przypadku środków zgromadzonych w bankach).

 

Obecnie stopa depozytowa NBP wynosi 5,25% i jest o 0,5 punktu procentowego niższa od stopy referencyjnej NBP (najczęściej podawanej w mediach wartości). 5,25% pomnożone przez wskazany przez ministra finansów limit 100 000 zł daje kwotę wolną na poziomie 5250 zł. W przyszłości wartość ta z pewnością się zmieni, wraz ze zmianami stóp procentowych przedz NBP.

100 dni minęło, projektu ustawy brak

Zmiany w podatku Belki znalazły się na liście 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, prezentowanych w trakcie kampanii wyborczej przed poprzednimi wyborami parlamentarnymi. Zapowiedź ta brzmiała:

 

Zaproponujemy zniesienie podatku od zysków kapitałowych (podatek Belki) dla oszczędności i inwestycji w tym także na GPW (do 100 tys. zł, powyżej 1 roku).

 

100 dni od powołania rządu Donalda Tuska minęło, lecz propozycja zmian w podatku Belki pozostała na poziomie wypowiedzi medialnych (brak projektu ustawy, choć miał powstać i zostać zaprezentowany do końca lutego). Z kolei na stronie 100konkretów.pl w ostatnich dniach pojawił się nowy zapis:

 

Ministerstwo Finansów prowadzi prace analityczne dotyczące różnych koncepcji w zakresie wprowadzenia ulg lub kwoty wolnej od podatku z kapitałów pieniężnych. Przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej zasady naliczania podatku od dochodów z lokat i inwestycji.

 

Opinię Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych na temat propozycji zmian w podatku Belki znajdziesz w artykule:

Podatek Belki po nowemu nie wygląda na przełom. Potrzebne są większe zmiany [Opinia SII]

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie