Chat with us, powered by LiveChat

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce według inwestorów indywidualnych [OBI 2023]

Skomentuj artykuł

Rachunek maklerski to podstawowe narzędzie inwestora indywidualnego. O opinie na temat dostępnych na polskim rynku rachunków maklerskich zapytaliśmy uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023. To jedyny tego typu ranking uwzględniający poziom satysfakcji z korzystania z rachunku maklerskiego.

 

Jak co roku, zestawienie rachunków maklerskich najlepiej ocenianych przez polskich inwestorów indywidualnych zaczynamy od przypomnienia, że nie istnieje jeden, idealny rachunek maklerski, który dostosowany będzie do potrzeb każdego inwestora. Inwestorzy są różni, mają różne potrzeby oraz zwracają uwagę na inne elementy oferty.

 

Podobnie jak wiele innych towarów i usług, również rachunek maklerski można zamknąć w trójkącie Jakość-Cena-Możliwości. Możliwości to oferowane przez dany rachunek sposoby inwestowania oraz inne dodatkowe opcje, ułatwiające inwestorowi życie. Jakość to poziom satysfakcji z usług domów maklerskich. Cena to koszty, które poniesiemy w trakcie inwestowania (opłaty, prowizje itp.). 

 

W ramach poniższego zestawienia zajmiemy się komponentem Jakości, który mierzymy za pomocą odpowiedzi udzielonych przez uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów. Temat kosztów i możliwości inwestowania omówimy w osobnym zestawieniu.

Na co inwestorzy zwracają uwagę?

Tradycyjnie zacznijmy od wagi, jaką ankietowani przypisują elementom oferty domów maklerskich uczestniczących w badaniu. Nie dziwi, że na pierwszym miejscu wciąż widnieje poziom opłat i prowizji. Kwestia ta jest jednak w dużym stopniu indywidualna – zależy od stylu inwestowania oraz inwestowanego kapitału (inne koszty ma daytrader, inne pasywny inwestor na IKE/IKZE).

 

Wagi przypisane poszczególnym kategoriom prezentuje poniższa tabela. Powstały one na podstawie ankiet wypełnionych przez 4443 uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023, które trwało od było od lipca do października ubiegłego roku.

 

Ważność elementów oferty domu maklerskiego wg inwestorów indywidualnych

(1 – nieważny, 5 – najważniejszy)

Kryterium 1 2 3 4 5 Średnia

Poziom opłat i prowizji

1,1% 3% 15,2% 45,6% 35,1% 4,11
Jakość platformy internetowej 0,9% 4,2% 20,6% 53,4% 20,9% 3,89
Dostęp do rynków zagranicznych (w tym ETF-y zagraniczne) 7,3% 8,9% 18,5% 36,6% 28,6% 3,70
Poziom obsługi klienta 1,6% 7% 28,2% 49,8% 13,4% 3,66
Aplikacja mobilna 8,8% 11,3% 21,3% 37,7% 20,9% 3,51
Dostęp do IKE/IKZE 13,3% 12,6% 21,1% 31,7% 21,3% 3,35
Usługi dodatkowe (informacje, notowania, kredyty, API) 14,4% 20,4% 35,8% 23,9% 5,5% 2,86
Oferta edukacyjna 16,8% 20,1% 35,2% 22,7% 5,3% 2,80
Liczba ofert publicznych  18,2% 19,7%  32,8%  23,2%  6,2% 2,79
Rekomendacje i analizy 17,6% 21,5%  34,3% 21,5% 5,2% 2,75
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023

 

W sumie inwestorzy podzielili się opiniami o 33 rachunkach maklerskich oferowanych przez brokerów polskich i zagranicznych. Z grona tego do finałowego zestawienia wybraliśmy 8 rachunków najczęściej wskazywanych przez ankietowanych – tak, aby oceny przyznawane były na bazie odpowiednio dużej liczby odpowiedzi.

 

W poniższym zestawieniu bierzemy pod uwagę jedynie rachunki wskazywane przez inwestorów jako podstawowe rachunki. Ze struktury danych widać jednak, że inwestorzy często mają więcej niż jeden rachunek (4,5 tys. ankietowanych łącznie zaznaczyło ponad 9 tys. odpowiedzi).

🌍 Interactive Brokers depcze po piętach

 

W najnowszym badaniu satysfakcji z korzystania z rachunków maklerskich nadal znalazły się produkty domów maklerskich posiadających siedzibę w Polsce. Być może to ostatni taki rok!

 

Wszystko przez rosnącą popularność Interactive Brokers jeżeli broker ten utrzyma dynamikę wzrostu, to w przyszłej edycji badania będzie miał już odpowiednio dużo klientów deklarujących, że IB prowadzi ich główny rachunek i będzie klasyfikowany na równi z polskimi domami maklerskimi. To tylko podkreśla zaobserwowany już w poprzednich latach trend geograficznej dywersyfikacji polskich inwestorów (jak widać, obejmuje ona nie tylko aktywa, ale też instytucje, za pośrednictwem których się inwestuje).

 

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce – oceny w poszczególnych kategoriach

Zaczniemy od kwestii związanych z platformą internetową, które zostały uznane za drugi po kosztach najważniejszy czynnik w ocenie jakości rachunku maklerskiego. Najlepiej został oceniony produkt XTB, najgorzej platforma ING Banku Śląskiego. In plus wyróżnia się także BM PKO BP, zaś w przypadku DM BOŚ na uwagę zasługuje różnica w ocenach bezawaryjności i szybkości oraz funkcjonalności.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – jakość platformy internetowej

Rachunek maklerski Bezawaryjność i szybkość platformy Funkcjonalność platformy internetowej
XTB ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM PKO BP ⭐⭐⭐ ⭐⭐
BM mBanku ⭐⭐ ⭐⭐
DM BOŚ ⭐⭐⭐
eMakler (usługa maklerska mBanku) ⭐⭐ ⭐⭐
BM Alior Bank ⭐⭐
Santander BM ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023

 

Przejdźmy do jakości obsługi, która jest kryterium mocno indywidualnym, uzależnionym od percepcji oceniającego oraz jego kontaktów z konkretnymi pracownikami instytucji finansowej. W tym obszarze z wyników badania wyłania się czołówka złożona z trzech podmiotów oraz grupa pościgowa, od której nieco odstaje Santander BM.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – jakość obsługi

Rachunek maklerski Jakość obsługi i profesjonalizm pracowników Jakość analiz i rekomendacji Oferta edukacyjna
BM PKO BP ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM BOŚ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
XTB ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM Alior Bank ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
BM mBanku ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego ⭐⭐ ⭐⭐
eMakler (usługa maklerska mBanku) ⭐⭐ ⭐⭐
Santander BM ⭐⭐
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023

 

W trzech kategoriach „dostępowych” komplet najwyższych ocen, podobnie jak rok temu, zdobyło tylko XTB. W kwestii dostępu do rynków zagranicznych bez noty pozostaje BM ING Banku Śląskiego, który jako jedyny podmiot w stawce nie oferuje tego rodzaju możliwości inwestowania.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – możliwości inwestycyjne

Rachunek maklerski Dostęp do informacji i notowań Dostęp do rynków zagranicznych Aplikacja mobilna
XTB ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM mBanku ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
BM PKO BP ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
DM BOŚ ⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM Alior Banku ⭐⭐ ⭐⭐
eMakler (usługa maklerska mBanku) ⭐⭐ ⭐⭐
Santander BM ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego - ⭐⭐

Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023

 

Przed przejściem do finałowej klasyfikacji najlepszych rankingów maklerskich według inwestorów indywidualnych, warto jeszcze rzucić okiem na to, które instytucji zakwalifikowanych do ścisłego finału zestawienia oferują inwestowanie przez IKE/IKZE. Dla niektórych inwestorów chcących inwestować długoterminowo będzie to kryterium kluczowe. Inne możliwości oferowane przez rachunki maklerskie opiszemy w osobnym artykule.

 

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – dostęp

do IKE/IKZE

Rachunek maklerski
IKE IKZE
BM Alior Banku 🟩Tak 🟩Tak
BM ING Banku Śląskiego 🟥Nie 🟥Nie
BM mBanku 🟩Tak 🟩Tak
BM PKO BP 🟩Tak 🟥Nie
DM BOŚ 🟩Tak 🟩Tak
eMakler (mBank) 🟩Tak 🟩Tak
Santander BM 🟩Tak 🟥Nie
XTB 🟥Nie 🟥Nie

 

🟢 Zobacz też: IKE czy IKZE – co bardziej się opłaca? Poznaj różnice i zdecyduj, co wybrać

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce – ocena ogólna

Ogólna klasyfikacja najlepszych rachunków maklerskich na podstawie opinii uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023 ma formę podziału finałowej ósemki na trzy podstawowe grupy, które powstały na bazie wyników poszczególnych domów maklerskich w konkretnych kategoriach oraz istotności tych kategorii w oczach inwestorów indywidualnych.

 

W porównaniu do ubiegłego roku czołowa trójka pozostała bez zmian: na ⭐⭐⭐ zasłużyły BM PKO BP, DM BOŚ i XTB. Notę sprzed roku ⭐⭐ utrzymały także BM Alior Banku i BM mBanku (łącznie z eMaklerem). Inne jest natomiast przyporządkowanie Santander BM (spadek z ⭐⭐ do ⭐), który dołączył tym samym do BM ING Banku Śląskiego.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – ocena ogólna

⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego BM Alior Banku BM PKO BP
Santander BM  BM mBanku DM BOŚ
  eMakler (mBank) XTB
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023

 

Inwestorzy chcą zmian

Jedno z pytań zadawanych w OBI 2023 dotyczyło satysfakcji z głównego rachunku maklerskiego mierzoną tym, na ile ankietowani poleciliby ten rachunek znajomym lub rodzinie.

 

 

Wśród oczekiwań inwestorów od swoich domów maklerskich dominuje kwestia niższych opłat, która wyprzedza kwestie techniczne. Na uwagę zasługuje także oczekiwanie lepszego dostępu do rynków zagranicznych oraz IKE i IKZE. Przede wszystkim jednak inwestorzy nie mają sprecyzowanego zdania, co pokazuje, że w tym obszarze piłka jest po stronie domów maklerskich.

 

🟢 Wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów - prezentacja

🟢 Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2023]

🟢 Najpopularniejsze źródła informacji dla inwestorów [OBI 2023]

🟢 Pasywna rewolucja w Polsce rośnie w siłę [OBI 2023]

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie