Chat with us, powered by LiveChat

Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2023 – wyniki

Skomentuj artykuł

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych ma przyjemność zaprezentować wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023 – największego i najważniejszego badania, na podstawie którego rokrocznie powstaje profil polskiego inwestora indywidualnego.

 

Dwudziesta pierwsza edycja Ogólnopolskiego Badania Inwestorów została przeprowadzona na 4546 inwestorach, między lipcem a październikiem bieżącego roku. Wyniki ogłoszone zostały w trakcie trwającego Forum Finansów i Inwestycji 2023.

 

 

Statystyczny polski inwestor indywidualny to mężczyzna w wieku około 40 lat, posiadający wyższe wykształcenie, który od około 5 lat inwestuje po godzinach w celu odłożenia na emeryturę, dywersyfikacji przychodów i ochrony przed inflacją. Oczywiście nie znaczy to, że tylko takie osoby inwestują – w OBI 2023 wziął udział pełen przekrój inwestujących Polek i Polaków.

 

Główny wniosek płynący z OBI 2023 dotyczy coraz większego otwierania się polskich inwestorów na inwestowanie na rynkach zagranicznych. Rosnącą popularnością cieszą się także ETF-y, w które inwestował już niemal co drugi ankietowany. W otoczeniu wysokiej inflacji inwestorzy często kupowali także obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, które wybierane są chętniej od obligacji notowanych na rynku. Ubywa natomiast inwestorów handlujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, choć notowane na niej akcje wciąż pozostają najpopularniejszą kategorią instrumentów w portfelach polskich inwestorów indywidualnych.

 

– Polski inwestor indywidualny w 2023 częściej niż kiedykolwiek inwestuje na rynkach zagranicznych. Popularnością cieszą się zarówno zagraniczne akcje, jak i ETF-y. Wzrost znaczenia ETF-ów w portfelu polskich inwestorów potwierdza, że „pasywna rewolucja” w naszym kraju jest już faktem. W roli „kotwicy” stabilizującej wyniki portfela częściej występują obligacje, w tym obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa. Zmiany, które w ostatnich latach zaszły w profilu polskiego inwestora indywidualnego tłumaczyć można efektami pandemii, wojny i innych zawirowań, jednak niektóre trendy, w tym dywersyfikacja i inwestowanie pasywne, zostaną z nami na długo – komentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.  

 

OBI 2023 to nie tylko dane o inwestorach i ich portfelach. W zadawanym co roku pytaniu o największe słabości polskiego rynku kapitałowego w tegorocznej edycji najwięcej głosów zyskały wpływ polityki na rynek kapitałowy (47%) oraz podatek od zysków kapitałowych (46,1%), które wyprzedziły niski poziom edukacji finansowej (30,9%).

 

Szczegółową prezentację wyników znaleźć można pod tym linkiem.

 

Pobierz prezentację kilkając tutaj

 

Równocześnie na stronie internetowej SII opublikowaliśmy artykuł dotyczący charakterystyki polskiego inwestora indywidualnego i jego portfela, a także zestawienie najpopularniejszych źródeł informacji wśród inwestorów.

 

🟢 Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2023]

🟢 Najpopularniejsze źródła informacji dla inwestorów [OBI 2023]

🟢 Pasywna rewolucja w Polsce rośnie w siłę [OBI 2023]

 

W najbliższych dniach publikować będziemy kolejne pogłębione analizy dotyczące wyników OBI 2023.

 

 

PARTNERZY STRATEGICZNI

 

GPW KDPW Komisja Nadzoru Finansowego

 

 

PARTNER MERYTORYCZNY

 

PBS

 

 

PARTNERZY MEDIALNI

 

Bankier.pl Puls Biznesu Stockwatch Comparic

 

 

FXMag Bankujesz.pl Squaber DNA Rynków

 

 

Portal Analiz Rynek Obligacji Longterm Maklerska.pl

 

Dividend Kingdom Forex Club Profit Journal KNRK Index

 

Inwestomat Humanista na giełdzie Subiektywnie o finansach

 

Stockbroker Sky is the limit
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie