Chat with us, powered by LiveChat

Pasywna rewolucja w Polsce rośnie w siłę [OBI 2023]

Skomentuj artykuł
© Hurca! - stock.adobe.com

Pasywna rewolucja w inwestowaniu coraz bardziej zakorzenia się w Polsce, co potwierdziły wyniki Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023.

 

„Pasywna rewolucja w Polsce postępuje, choć mogłaby szybciej” – napisaliśmy w omówieniu wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2022. Kolejna edycja badania pokazała, że pasywna rewolucja faktycznie ma się coraz lepiej.

 

🟢 Zobacz też: Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [Wyniki OBI 2023]

 

Jak wynika z OBI 2023, już 45,6% ankietowanych deklarowało, że w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie dokonali inwestycji w ETF-y. To oczywiście najwyższy wynik w historii, który robi wrażenie na tle wcale nie tak dawnych edycji badania. W szerszym horyzoncie można stwierdzić, że w ciągu minionej dekady ETF-y przeszły drogę od inwestycyjnej niszy do instrumentu stanowiącego jeden z podstawowych (obok akcji i obligacji) element składowy portfeli polskich inwestorów indywidualnych.

 

 

Wśród uczestników OBI 2023 większy odsetek inwestował w ETF-y notowane na rynkach zagranicznych (36,6%), choć grono inwestujące w ETF-y notowane na GPW także jest całkiem spore (21,6%). Dodatkowo, w tym roku po raz pierwszy umożliwiliśmy wybór odpowiedzi „fundusze ETF kupowane przez robodoradców”. Oczywiście pojedyncza osoba mogła zaznaczyć dowolną liczbę odpowiedzi. Warto dodać, że rok temu (gdy jeszcze nie pytaliśmy o robodoradców) proporcje między obiema głównymi grupami były podobne.

 

 

Tak jak w latach poprzednich, odsetek inwestorów z ETF-ami w portfelu zestawiliśmy z odsetkiem deklarujących inwestowanie w tradycyjne fundusze inwestycyjne. W tym aspekcie trend także jest wyraźny. Oczywiście warto pamiętać, że mowa o ankietowanych w OBI 2023, a nie o wszystkich inwestorach – to o tyle istotne, że wśród klientów TFI znaleźć można osoby, które np. nie odwiedzają stron internetowych czy mediów społecznościowych, w których promowane było OBI 2023.

 

 

Być może w kolejnej edycji odsetek inwestujących poprzez TFI wzrośnie za sprawą korzystnej zmiany w podatkach. Od 2024 r. będzie można kompensować zyski i straty z funduszy inwestycyjnych oraz innych rodzajów inwestowania. Równocześnie warto pamiętać, że ETF-y mogą być wykorzystywane do aktywnego handlowania oraz na rynkach zagranicznych znaleźć można ETF-y aktywnie zarządzane, zaś na polskim rynku występują tradycyjne fundusze inwestycyjne w postaci pasywnych funduszy indeksowych.

 

🟢Zobacz też: Podatek Belki: kompensacja dochodów i strat z funduszy i akcji obejmie też Forex/CFD

 

Wróćmy do ETF-ów, które mimo wszelkich zastrzeżeń uznać można za sztandarowy przykład rosnącej popularności inwestowania pasywnego. To tym bardziej istotne, że aż 84,2% ankietowanych zadeklarowało, że kupuje ETF-y z horyzontem inwestycyjnym dłuższym niż rok. Większy odsetek inwestorów długoterminowych odnotowano jedynie w przypadku obligacji (94,4%).

 

 

W gronie uczestników OBI 2023, którzy zadeklarowali inwestowanie w ETF-y, aż 60,6% stanowią osoby, które inwestują od maksymalnie 5 lat. Wśród wszystkich uczestników badania do tego grona należało 52%.

 

 

Posiadacze ETF-ów zaniżają także średnią wieku uczestników, co pokazuje, że z instrumentu tego nie boją się korzystać inwestorzy młodzi.

 

 

Zajrzyjmy do portfela inwestora posiadającego ETF-y. Jak wynika z OBI 2023, znaczna większość takich inwestorów posiada mniej niż 3 ETF-y. Można domyślić się, że są to przede wszystkim fundusze bardzo szerokie, np. na cały świat, S&P500 czy rozwiązania life-strategy. To kolejne potwierdzenie, że rewolucja pasywna w Polsce wciąż przybiera na sile.

 

 

Kolejne „ETF-owe” pytanie dotyczyło ekspozycji na rodzaje aktywów. Struktura odpowiedzi nie zaskakuje.

 

 

Ciekawie wygląda struktura odpowiedzi na pytanie o wartość portfela. Inwestujący w ETF-y wcale nie odstają pod tym względem na tle ogółu stawki, a w niektórych kategoriach wręcz przeciwnie.

 

 

W pytaniu zadanym na prośbę jednego z partnerów OBI 2023, ETF-y zostały wrzucone do jednego worka z akcjami zagranicznymi. Ankietowani zostali zapytani o motywacje związane z inwestowaniem w te rodzaje aktywów.

 

 

Wszystkich uczestników OBI 2023 (niezależnie od tego, czy inwestują w ETF-y) zapytano natomiast o to, na czym powinny być oparte ETF-y, którymi ankietowani zainteresowani byliby najbardziej. W gronie wskazanych odpowiedzi wygrały indeksy tematyczne przed obligacjami korporacyjnymi.

 

 

Na koniec warto dodać, że w sekcji badającej najważniejsze źródła informacji po raz pierwszy pojawił się nie tylko atlasetf.pl (siłą rzeczy wcześniej nie mógł, ponieważ powstał latem tego roku), ale także zagraniczne serwisy (np. justetf.com).

 

🟢Zobacz też: Najpopularniejsze źródła informacji dla inwestorów [OBI 2023]

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie