Chat with us, powered by LiveChat

Bezpłatna debata on-line: Jak dobrze uczyć inwestowania z uwzględnieniem ESG

Skomentuj artykuł
© Grecaud Paul - stock.adobe.com

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych i europejska organizacja inwestorska Better Finance zaprasza do udziału dyskusji panelowej on-line pod tytułem:

 

Jak dobrze uczyć inwestowania z uwzględnieniem ESG

📅 środa 28 lutego, 🕚 11:00 

 

Podczas panelu porozmawiamy między innymi o:

  • Europejscy inwestorzy indywidualni a zrównoważone inwestowanie
  • Czy Polki/Polacy są zainteresowani zrównoważonym inwestowaniem z uwzględnieniem wpływu na otoczenie i środowisko?
  • Często narzekamy na edukację finansową w Polsce – skoro ESG jest stosunkowo nowym tematem, to tu jest jeszcze gorzej?
  • ESG – czy to musi być nudne? Jak mówić o tym w ciekawy sposób?
  • Kto i jak może w tym pomóc? (Instytucje? Emitenci? Giełda? Banki? A może jednak druga strona – Inwestorzy indywidualni, Konsumenci?)
  • Doświadczenia z realizacji projektu edukacyjnego Invest for Better Climate EU
  • Kobiety-Inwestorki – na ile różnią się od mężczyzn-inwestorów, i na ile potrzebują innej komunikacji

 

 

W webinarze wezmą udział między innymi

 

Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPWIzabela Olszewska
Członek Zarządu GPW

Absolwentka Wydziału Finansów i Statystyki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła studia podyplomowe MBA na Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Była słuchaczką kursu International Institute for Securities Market Development, zorganizowanego przez US Securities and Exchange Commission w Waszyngtonie.

 

Z rynkiem kapitałowym związana jest od 1992 roku, początkowo jako analityk w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego, a od 1999 roku jako pracownik Giełdy Papierów Wartościowych. Na GPW pełniła różne funkcje menedżerskie w obszarze rozwoju biznesu i sprzedaży, współpracowała z inwestorami i przedsiębiorcami, krajowymi i zagranicznymi, z różnych dziedzin gospodarki, odpowiadała za poszerzanie oferty produktowej rynku regulowanego i rynków alternatywnych. Zajmowała stanowisko Dyrektora Zarządzającego ds. Rozwoju.

 

Od lipca 2019 r. pełni funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii. Od października 2015 r. do czerwca 2019 r. była członkiem Rady Nadzorczej spółki Bondspot. Do czerwca 2018 r. była członkiem Rady Dyrektorów spółki Aquis Exchange z siedzibą w Londynie, pełniąc rolę Non-Executive Director. Od wielu lat współpracuje z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych jako członek Zespołu Doradczego.

Jarosław Dominiak, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów IndywidualnychJarosław Dominiak
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów Advanced Management Program w IESE Business School w Barcelonie – Uniwersytet Navarra. Uczestnik podyplomowych studiów z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (SGH w Warszawie) oraz Zarządzania Finansami MSP (AE we Wrocławiu). Inicjator i pierwszy prezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Od 2000 roku stypendysta i członek amerykańskiej organizacji Ashoka – Innovators for the Public. Od 2000 r. przedstawiciel krajowych organizacji inwestorskich w World Federation of Innvestors Corp. W latach 2011-2016 członek stałej grupy doradczej (Securities and Markets Stakeholder Group) przy europejskim regulatorze – ESMA (European Securities and Markets Authority) w Paryżu. Członek wielu gremiów środowiskowych oraz rad konsultacyjnych powoływanych przez Ministra Finansów oraz Ministra Skarbu Państwa, człowiek roku Corporate Governance 2023. Wieloletni sędzia Sądu Giełdowego przy GPW. W latach 2009-2015 członek zarządu organizacji Euroshareholders później EuroFinuse w Brukseli. Wykładowca na studiach podyplomowych relacji inwestorskich i komunikacji finansowej – SGH w Warszawie.

Aleksandra Mączyńska, P.o. Dyrektora Zarządzającego BETTER FINANCE, wcześniej pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.Aleksandra Mączyńska

P.o. Dyrektora Zarządzającego BETTER FINANCE, wcześniej pracowała w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Studiowała na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi, m.in. projektami budowania potencjału ludzkiego finansowanymi ze środków UE. Jako stypendystka Programu Fundacji Roberta Boscha dla Młodej Kadry Kierowniczej Sektora Publicznego pracowała w Wydziale Międzynarodowego Funduszu Walutowego Banku Światowego, Spraw Zadłużenia i Struktury Finansów Międzynarodowych w niemieckim Federalnym Ministerstwie Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Była ekspertem w różnych grupach roboczych Rady UE, takich jak grupa robocza ds. usług finansowych, a także w grupach roboczych i komitetach doradczych Komisji Europejskiej.

Aleksandra jest członkiem Radzie ds. Oznakowania Ekologicznego Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska w Komisji Europejskiej, wiceprzewodniczącą Grupy Roboczej EIOPA ds. Pracowniczych Programów Emerytalnych (OPSG), członkiem Organu Doradczego Społeczeństwa Obywatelskiego ONZ ds. Zasad Odpowiedzialnej Bankowości (UNEPFI), członkiem Grupy Doradczej ds. Polityki Konsumenckiej (CPAG).

Izabela Kozakiewicz, Managing Partner firmy badawczej i konsultingowej iKsync.com, Wiceprezes Zarządu Fundacji Invest Cuffs, Inicjatorka akcji i wydarzeń edukacyjnych TrampkiNaGieldzie.pl oraz WomenInvest.eu.Izabela Kozakiewicz
Managing Partner firmy badawczej i konsultingowej iKsync.com, Wiceprezes Zarządu Fundacji Invest Cuffs, Inicjatorka akcji i wydarzeń edukacyjnych TrampkiNaGieldzie.pl oraz WomenInvest.eu.

Manager z międzynarodowym doświadczeniem w zarządzaniu obszarami sprzedaży, marketingu i badań rynku. Związana z sektorem finansowym od 2006 roku. Na co dzień realizuje projekty badawcze skupione na zachowaniach i decyzjach finansowych konsumentów i przedsiębiorców, projekty dotyczące optymalizacji sprzedaży, konferencje i działania edukacyjne dla inwestorów. Wybrana do TOP10 kobiet branży finansowej (Parkiet.com). Jest autorką i współautorką badań i raportów, w tym m.in. "Fintechowy GPS", "Polak Inwestor" czy "Polki i ich inwestycje" (www.Polak-Inwestor.pl). Mama trójki dzieci, miłośniczka książek, biegania i narciarstwa.

Joanna Rutecka-Góra doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor w Zakładzie Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.Joanna Rutecka-Góra
doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse, profesor w Zakładzie Demografii w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Zajmuje się naukowo zagadnieniami oszczędzania, w szczególności o charakterze emerytalnym, edukacją finansową i polityką informacyjną na rynku finansowym oraz ochroną konsumenta na tym rynku. Współpracowała z Rzecznikiem Ubezpieczonych, Rzecznikiem Finansowym oraz Izbą Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych. Jest członkiem Komitetu Wykonawczego Europejskiej Sieci ds. Badań nad Dodatkowym Zabezpieczeniem Emerytalnym (European Network for Research on Supplementary Pensions, ENRSP), członkiem Doradczego Komitetu Naukowego przy Rzeczniku Finansowym (2023-2026), członkiem-założycielem Polskiej Grupy Emerytalnej (PPG-SGH) oraz współpracownikiem międzynarodowej sieci badawczej Netspar.

Zofia Piwowarek, ESG Chapter Leader w Santander Bank PolskaZofia Piwowarek
ESG Chapter Leader w Santander Bank Polska

Jako ESG Chapter Leader odpowiada za przełożenie teorii zrównoważonego rozwoju na praktykę, wspieranie transformacji gospodarki na nisko- i zeroemisyjna oraz współpraca w zakresie dostosowywania międzynarodowych regulacji dotyczących ochrony środowiska w Polsce. Przed dołączeniem do Santandera, pracowała w UN Global Compact Network Poland.

Moderator

Przemysław Barankiewicz
Finax

Szef słowackiego robodoradcy Finax na Polskę. Wiceprezes CFA Society Poland, stowarzyszenia zrzeszającego ponad 600 osób z inwestycyjnym tytułem „CFA”. Komentator ekonomiczny, a w przeszłości m.in. redaktor naczelny Bankier.pl i internetowej odsłony „Pulsu Biznesu”. Autor bloga zByka.pl.

 

 

Organizatorzy

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie