Chat with us, powered by LiveChat

WIG-ESG do zasłużonej likwidacji. Szykują się zmiany w indeksach GPW

Skomentuj artykuł
Digital Vision Lab/Adobe Stock

GPW Benchmark poinformowała o zaprzestaniu publikacji indeksów WIGtech oraz WIG-ESG. Uruchomione zostały też konsultacje publiczne dotyczące zmian w metodzie opracowywania indeksów giełdowych, w których SII weźmie udział.

 

28 czerwca 2024 r. będzie ostatnim dniem, w którym GPW Benchmark opublikuje indeks WIG-ESG. Jak podano w komunikacie, decyzja o zaprzestaniu jego publikacji zapadła „ w związku z brakiem zainteresowania rynkowego tym indeksem po wskazanej powyżej dacie zaprzestania opracowywania tego indeksu”.

 

GPW Benchmark dodała, że jako administrator indeksów będzie czynić starania dotyczące wprowadzenia produktów „uwzględniających czynniki ESG i cele transformacji energetycznej”.

 

WIG-ESG jest obecny na GPW od 3 września 2019 r. Indeks w zamyśle miał grupować spółki „uznawane za odpowiedzialne społecznie, tj. takie, które przestrzegają zasad biznesu odpowiedzialnego społecznie, w szczególności w zakresie kwestii środowiskowych, społecznych, ekonomicznych i ładu korporacyjnego”.

 

Aktualnie w skład WIG-ESG wchodzi 60 spółek. W praktyce był to jednak wyłącznie zbiór spółek z WIG20 i mWIG40, uszeregowany według osobnego systemu wag, uzależnionego od wysokości osiąganych przez spółki ocen pod względem kryteriów ESG.

 

WIG-ESG
  Spółka Udział (%)
  Spółka Udział (%)
1 PKOBP 10,63 31 XTB 0,538
2 PKNORLEN 8,584 32 ENEA 0,527
3 PZU 7,64 33 DOMDEV 0,502
4 PEKAO 6,323 34 JSW 0,491
5 LPP 5,434 35 GRUPRACUJ 0,478
6 ALLEGRO 5,031 36 TEXT 0,475
7 SANPL 4,926 37 COMARCH 0,472
8 DINOPL 4,684 38 11BIT 0,47
9 KGHM 3,789 39 NEUCA 0,449
10 MBANK 3,377 40 AMREST 0,424
11 INGBSK 3,373 41 GPW 0,42
12 CDPROJEKT 2,86 42 EUROCASH 0,371
13 KRUK 2,344 43 ASBIS 0,354
14 KETY 2,134 44 HUUUGE 0,332
15 ALIOR 2,083 45 RYVU 0,25
16 BUDIMEX 1,874 46 GRUPAAZOTY 0,227
17 INTERCARS 1,861 47 MOBRUK 0,225
18 MILLENNIUM 1,832 48 GRENEVIA 0,223
19 ORANGEPL 1,752 49 SELVITA 0,211
20 BENEFIT 1,651 50 TSGAMES 0,172
21 PGE 1,465 51 ARCTIC 0,153
22 CCC 1,239 52 BOGDANKA 0,09
23 HANDLOWY 1,142 53 POLIMEXMS 0,085
24 PEPCO 1,118 54 PKPCARGO 0,084
25 ASSECOPOL 1,081 55 GREENX 0,076
26 CYFRPLSAT 0,89 56 ZEPAK 0,074
27 TAURONPE 0,831 57 COGNOR 0,065
28 WIRTUALNA 0,591 58 CIGAMES 0,055
29 AUTOPARTN 0,566 59 SNTVERSE 0,035
30 DEVELIA 0,542 60 BUMECH 0,022
Źródło: GPW

 

WIG-ESG był „duchowym spadkobiercą” indeksu RESPECT, który na GPW wprowadzony został w 2009 r. i również miał obejmować odpowiedzialne społecznie spółki (z WIG20, mWIG40 i sWIG80). Oba indeksy były równolegle publikowane do końca 2019 r., po czym giełda zaprzestała publikowania starszego z indeksów.

 

 

Zaprzestanie publikacji indeksu WIG-ESG nastąpi po tym, jak politykę inwestycyjną zmieni fundusz Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania, który jako jedyny wykorzystywał likwidowany indeks. Zmiany w statucie funduszu wejdą 20 maja 2024 r. – do tego momentu wciąż będzie on pasywnie odzwierciedlał w 100% indeks WIG-ESG, potem zaś przyjmie aktywną politykę inwestycyjną i będzie lokował środki w akcje wybranych spółek z Europy Środkowo-Wschodniej (minimum 50% w Polsce), jak również instrumenty pochodne (głównie kontrakty terminowe) oraz instrumenty dłużne. Zmiana polityki oznaczać będzie także zmianę nazwy funduszu.

 

Według danych zgromadzonych przez portal analizy.pl, na koniec stycznia 2024 r. w funduszu GS Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania zgromadzono 1,59 mld zł (najwięcej ze wszystkich funduszy ESG dostępnych w Polsce). Minimalna pierwsza wpłata do funduszu to 200 zł, kolejne 50 zł. Poziom opłaty za zarządzanie to 0,99%.

 

WIG-ESG nie stanowił podstawy dla żadnego funduszu ETF notowanego na GPW. Osobno dostępne są natomiast ETF-y na WIG20TR, mWIG40TR i sWIG80TR.

Polscy inwestorzy indywidualni nie są fanami ESG

Likwidacja WIG-ESG zbiega się także z obserwowaną od lat niewielką popularnością tematu ESG wśród inwestorów indywidualnych.

 

Z Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2023 wynika, że ok. 80% ankietowanych nie bierze pod uwagę czynników ESG w czasie podejmowania decyzji inwestycyjnej. Niezależnie od sposobu klasyfikowania inwestorów (wiek, doświadczenie, wartość portfela itp.) przeciwników ESG zawsze było więcej niż zwolenników.

 

 

Odpowiedzi twierdzącej, także z warunkiem zbliżonej stopy zwrotu, znacznie częściej udzielały kobiety (31,3%) niż mężczyźni (19,6%), a także najmłodsi (26% w grupie 18-25) i najstarsi uczestnicy badania (25,2% w grupie 55+). Różnica między „czystymi” zwolennikami ESG (5%) a inwestorami uzależniającymi poparcie tego sposobu inwestowania od stopy zwrotu (16,8%) największa była wśród inwestorów deklarujących portfel o wartości 500 tys. – 1 mln zł. Dla porównania, w gronie inwestorów z portfelem do 10 tys. zł w obu przypadkach odnotowano odpowiednio 12,6% i 12,9% ankietowanych.

WIGtech też do likwidacji

W tym samym komunikacie GPW Benchmark ogłosiła planowane zaprzestanie publikacji indeksu WIGtech w wersji cenowej po sesji 21 czerwca 2024 r. Kontynuowana będzie natomiast publikacja WIGtechTR, a więc indeksu w wersji dochodowej.

 

 

Warto przypomnieć, że WIGtechTR stracił już swój jedyny ETF. Od początku 2024 r. BETA ETF WIGtech został przekształcony w Beta ETF Obligacji Skarbowych 6M. Była to pierwsza w historii GPW zmiana polityki inwestycyjnej przez fundusz ETF (aczkolwiek inwestorzy otrzymali sporo czasu, aby podjąć decyzję o sprzedaży).

Konsultacje ws. indeksów

Zapowiedziane przez GPW Benchmark konsultacje publiczna dotyczą istotnych zmian (także ze statystycznego punku widzenia) w indeksach, co obliguje do zapytania uczestników rynku o zdanie. Dokument konsultacyjny zawierający szczegółową analizę proponowanych zmian zamieszczony został na stronach administratora indeksów.

 

Konsultacje publiczne prowadzone przez GPW Benchmark będą dotyczyć:

 

  • zmiany zasad kwalifikacji do indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 i WIG30 spółek będących w procesie ogłoszonego dobrowolnego wezwania do zapisywania się na akcje;
  • zmiany zasad kwalifikacji spółek do indeksu WIGtechTR podczas rewizji okresowych.

 

🟢Konsultacje ws. indeksów potrwają do 10 marca 2024 r. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych weźmie w nich udział. O szczegółach poinformujemy w najbliższym czasie.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie