Chat with us, powered by LiveChat

Nowy ETF na obligacje na GPW. ETF na WIGtech zniknie

Skomentuj artykuł
© Who is Danny - stock.adobe.com

Beta Securities przeprowadza poważną roszadę w portfolio swoich ETF-ów. BETA ETF WIGtech zostanie zastąpiony przez ETF obligacyjny, bazujący na nowym indeksie GPW Benchmark.

 

Jeszcze przed końcem 2023 r. BETA ETF WIGtech przestanie stanowić opcję dla inwestorów zainteresowanych polskimi spółkami technologicznymi z branż takich jak gry komputerowe, biotechnologia, informatyka, telekomunikacja itp.

 

ETF uruchomiony w czerwcu 2021 r. cieszył się co najwyżej umiarkowanym zainteresowaniem i jako jedyny produkt w ofercie Beta Securities zgromadził mniej niż 10 mln zł. Z najnowszych opublikowanych statystyk wynika, że we wrześniu 2023 r. w BETA ETF WIGtech ulokowano 7 mln zł, najmniej ze wszystkich funduszy dostępnych na GPW.

 

Aktywa pod zarządzaniem
BETA ETF mWIG40TR 185 558 461,47 zł
Beta ETF WIG20TR 100 316 458,00 zł
Beta ETF TBSP 49 559 611,83 zł
BETA ETF WIG20Lev 47 806 825,00 zł
Beta ETF sWIG80TR 38 462 683,40 zł
BETA ETF WIG20short 33 843 020,43 zł
BETA ETF Nasdaq-100 PLN-Hedged 26 561 339,80 zł
Beta ETF S&P 500 PLN-Hedged 18 889 619,14 zł
BETA ETF WIGtech 7 036 323,58 zł
Stan na 02.10.2023 r. Źródło: Beta Securities

 

Miejsce Beta ETF WIGtech zajmie Beta ETF Gotówkowy. To fundusz oparty o indeks obligacji GPWB Poland Government Floating Rate Bond (GPWB-BWZ), który został uruchomiony przez GPW Benchmark w maju tego roku.

 

 

Będzie to drugi ETF od Bety oparty o indeks obligacji – pierwszym był BETA ETF TBSP uruchomiony w styczniu 2022 r. i jednocześnie ostatni z ETF-ów, jakie zadebiutowały na GPW. Różnica między oboma ETF-ami tkwi w składzie. BETA ETF Gotówkowy odwzorowuje indeks obligacji o zmiennym oprocentowaniu, zaś jego starszy kolega BETA ETF TBSP oparty jest o indeks obligacji stało- i zerokuponowych.  Oba indeksy należą to tzw. Rodziny Indeksów Obligacji Skarbowych (RIO) i „odzwierciedlają realia i trendy na organizowanym przez BondSpot hurtowym rynku obligacji skarbowych”.

 

– Każdy z Indeksów uwzględnia zmiany kursów referencyjnych obligacji skarbowych w jego składzie, wartości narosłych odsetek oraz dochodów z reinwestycji kuponów odsetkowych (indeksy typu dochodowego) – pisała GPW Bechmark w komunikacie zapowiadającym nowy indeks.

 

Wróćmy do nowego ETF-a, który formalnie rzecz biorąc nie będzie zupełnie nowym instrumentem. Zmieni się nazwa i polityka inwestycyjna, w wyniku czego Beta ETF WIGtech przekształci się w Beta ETF Gotówkowy. Inwestorzy, którzy przed 29 grudnia nie sprzedadzą swoich aktywów, automatycznie staną się posiadaczami odświeżonego funduszu ETF.

 

– Nowy Beta ETF Gotówkowy to nasza odpowiedź na wciąż rosnące zainteresowanie inwestorów inwestowaniem w obligacje skarbowe, co widzimy na przykładzie naszego funduszu Beta ETF TBSP. Beta ETF Gotówkowy daje możliwość uzyskania stopy procentowej w obligacjach skarbowych o zmiennym oprocentowaniu czyli w jednych z najbezpieczniejszych dostępnych instrumentów, a jego polityka inwestycyjna będzie cechowała się dużo niższym ryzykiem inwestycyjnym i zmiennością niż dotychczasowa. Ponadto, zmiana strategii inwestycyjnej spowoduje także zmniejszenie opłaty za zarządzanie – poinformowała Beta Securities w komunikacie.

Nowy ETF może służyć nie tylko do budowania obligacyjnej pozycji w portfelu, lecz także do przechowywania nadwyżek na rachunku maklerskim.

 

–  Unikalność nowego funduszu polega również na tym, że można w niego inwestować nadwyżki środków zgromadzonych na rachunkach maklerskich, otrzymując stopę zwrotu jak z rynku pieniężnego – dodano w komunikacie dostawcy ETF-ów.

 

🟢 O to, nad jakimi ETF-ami pracuje Beta Securities, pytaliśmy niedawno prezesa Roberta Sochackiego. Więcej na ten temat w artykule Złoto na GPW ze startem na plus. Na nowe ETF-y jeszcze poczekamy.

 

🟢 5-6 października zapraszamy do udziału w konferencji Pasywna Rewolucja. W pierwszy dzień o 12:00 Michał Masłowski weźmie udział w panelu Jak sprawić by inwestowanie przypominało oglądanie schnącej farby lub rosnącej trawy?”.

 

🟢 W przyszłym tygodniu naszym gościem będzie Mateusz Mucha, zarządzający w Beta Securities. Porozmawiamy m.in. o nowym ETF-ie obligacyjnym oraz aktualnej sytuacji w branży.


 

Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów IndywidualnychKomentuje Michał Masłowski, wiceprezes Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych

 

Nic stałego w świecie pasywnego inwestowania

 

To jest obszar pasywnego inwestowania, który budzi u mnie najwięcej wątpliwości. Nie jest możliwe wymyślenie sobie strategii inwestycyjnej, uwzględniającej posiadanie jakichś ETF-ów i trzymanie się jej niezmiennie przez kolejne kilkadziesiąt lat. Nic bowiem nie jest stałe. Był kiedyś na GPW notowany ETF na WIG20 od Lyxora, dzisiaj tego ETF-a nie ma. Teraz zniknie ETF na WIGtech, po zaledwie nieco ponad 2-letniej obecności na rynku. Szkoda.

Byłem (i wciąż jeszcze jestem) dużym fanem BETA ETF WIGtech. Zaspokaja on moje potrzeby inwestycyjne np. w branżę biotechnologiczną, czy też w branżę gamingową. Nie czuję się w żadnej mierze na siłach, aby samodzielnie wybierać spółki z tych sektorów, a dzięki temu, że wiem, że one są „zaszyte” w tym indeksie i w konsekwencji w ETF-ie, to mi wystarczało. Wiedziałem, że posiadając ten ETF mam pośrednio udziały w całej masie spółek z tych sektorów, przy odpowiednio dużej dywersyfikacji. Teraz tego narzędzia zabraknie.

Domyślam się, że o wszystkim zdecydowała marna koniunktura i mówiąc wprost kształt wykresu indeksu WIGtech od momentu uruchomienia ETF-a na ten indeks. To było widać po danych publikowanych przez Beta Securities, dotyczących ilości zgromadzonych aktywów i miesięcznych obrotów. Nie mam w zasadzie do nich wielkiej pretensji. Pozostaje mi jedynie uczulenie inwestorów na to, że nawet wybierając ultra pasywną strategię inwestycyjną powinno się w sposób ciągły monitorować ofertę instrumentów pojawiających się na rynku kapitałowym (czy to w Polsce, czy zagranicą). Jedne instrumenty się pojawiają, dając nowe możliwości, inne znikają lub, tak jak w tym przypadku, przekształcają się w kompletnie co innego.


 

🟢 Zobacz też: Zalewski, Masłowski: Jak wytrwać przy swojej strategii przez 30 lat? [WallStreet 27]

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie