Chat with us, powered by LiveChat

KNF a sprawa Elektrociepłowni Będzin. Nie stwierdzono wykorzystania informacji poufnych, ale jest zawiadomienie do prokuratury

Skomentuj artykuł
© MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała drugą część raportu dotyczącego afery Elektrociepłowni Będzin. Wykazano w nim bezprawne ujawnienie informacji poufnej, jednak nie dopatrzono się niezgodnego z prawem wykorzystania informacji poufnej przez insiderów.

 

Publikacja drugiej części raportu przypadła dwa i pół miesiąca po tym, jak KNF przedstawiła pierwszy dokument dotyczący EC Będzin. Na początku lipca, zaledwie 11 dni po „motywującym” urzędników wpisie premiera Mateusza Morawieckiego, wykazano jednak, że na akcjach spółki nie doszło do żadnego z badanych schematów manipulacji kursem („pump and dump”, „layering and spoofing”, „wash-trades”, „momentum ignition”) oraz manipulacji informacją, w tym rozpowszechnianiem fałszywych treści w internecie.

 

Od początku było jednak wiadomo, że sedno sprawy nieprawidłowości dotyczących Będzina leży w ewentualnym wykorzystaniu informacji poufnej oraz wypełnianiu obowiązków informacyjnych przez spółkę. Tego właśnie dotyczy druga część raportu, której publikacje zapowiedziano zaledwie dzień wcześniej.

KNF bada Elektrociepłownię Będzin, część 2

W zakresie ujawniania informacji poufnej, z raportu KNF wynika, że w toku prowadzonych czynności wyjaśniających zidentyfikowano jedynie dwa takie przypadki. Stanowią one naruszenie art. 14 lit. c Rozporządzenia MAR, tj. bezprawnego ujawnienia informacji poufnej poprzez przekazywanie osobom niesprawującym żadnych funkcji w organach zarządczych i nadzorczych Spółki i niebędącym na liście osób mających w tym czasie dostęp do informacji poufnych, następujących wiadomości z otoczenia informacyjnego Spółki.

 

Do złamania regulacji doszło w związku z publikacją dwóch kwietniowych raportów. Pierwszy z nich dotyczył propozycji restrukturyzacji zadłużenia. Drugi natomiast informował o aktualizacji tych propozycji.

 

Były to więc istotne z punktu widzenia inwestorów komunikaty, jednak publikowane były daleko przed giełdową eksplozją kursu Elektrociepłowni Będzin.

 

 

Pobieżna analiza zachowania kursu w dwóch wskazanych w raporcie KNF okresach pokazuje jednak, że w szczególności w przypadku drugiego komunikatu opóźnienie publikacji informacji zbiegło się ze wzmożoną aktywnością na akcjach spółki, jednak nie było to zjawisko, którego nie obserwowanoby również wcześniej.

 

 

Z raportu KNF wynika jednocześnie, że budząca wśród inwestorów kontrowersje aktywność zakupowa Grupy Altum, która sukcesywnie skupowała kolejne pakiety akcji Będzina, nie została zakwestionowana przed nadzór.

 

– Od dnia 28 grudnia 2022 roku do dnia 21 czerwca 2023 roku ECB opublikowało łącznie 87 raportów bieżących. Charakterystyka aktywności zakupowej Grupy Altum w tym czasie nie wykazała wykorzystywania publikowanych informacji poufnych, a jedynie odzwierciedla fakt stałej akumulacji akcji przez Grupę Altum, która kierowała się fundamentalnymi przesłankami związanymi z chęcią zwiększenia zaangażowania kapitałowego i operacyjnego w Spółce – informuje raport.

 

W świetle tych ustaleń należy więc uznać, że KNF nie dopatrzyła się nieprawidłowości związanych z okresem mocnych wzrostów EC Będzin, które odbywały się w następujących okolicznościach:

 

  • Od początku czerwca akcje Będzina mocno rosły. Brak było informacji o charakterze fundamentalnym, pojawiały się natomiast komunikaty mówiące o zakupach akcji prowadzonych przez Grupę Altum.

 

 

 

 

Szczegółowe kalendarium tamtych wydarzeń znaleźć można w artykule Afera Elektrociepłowni Będzin. „Atomowy banan" eksplodował na GPW, premier i UKNF reagują.

KNF zawiadamia prokuraturę

–  W wyniku działań nadzorczych zidentyfikowano nieprawidłowości polegające m.in. na niewłaściwym ustalaniu momentu powstania informacji poufnych, ich nieterminowym ujawnieniu, braku publikacji informacji poufnej, przekazaniu niekompletnych lub nieprecyzyjnych informacji w raportach, niewłaściwym dokonywaniu oceny zdolności do kontynuacji działalności oraz przekazywaniu informacji nie spełniających kryteriów informacji poufnych – stwierdza KNF w dzisiejszym raporcie.

Ostatnim akcentem raportu jest informacja o skierowaniu przez KNF do Prokuratury Okręgowej w Warszawie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 180 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (przestępstwo nieuprawnionego ujawnienia informacji poufnej dotyczącej instrumentów finansowych). Grozi za to kara grzywny do 2 000 000 zł albo kara pozbawienia wolności do lat 4 albo obie te kary łącznie.

 

Jednocześnie, „w związku z uchybieniami dotyczącymi wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych i sprawozdawczości finansowej”, KNF skierowała do Elektrociepłowni Będzin zalecenia mające na celu zaprzestanie naruszania obowiązków informacyjnych.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie