Chat with us, powered by LiveChat

Lyxor S&P 500 UCITS ETF kończy z dywidendą dwa razy w roku

Skomentuj artykuł

Inwestorzy, którzy czekają na dywidendę wypłacaną przez Lyxor S&P 500 UCITS ETF, muszą uzbroić się w cierpliwość. W związku ze zmianami właścicielskimi, zmianie uległ także harmonogram wypłaty dywidend.

 

Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist to ETF obecny na GPW od 31 maja 2011 r. Razem z dwoma pozostałymi ETF-ami Lyxora (na DAX i WIG20, ten drugi zlikwidowano w 2021 r.) przez lata tworzył trójkę jedynych tego typu produktów na GPW. Sytuacja zmieniła się dopiero, gdy na polskim parkiecie zaczęły pojawiać się ETF-y od Beta Securities. Nadal to jednak ETF na S&P 500 od Lyxora jest największym notowanym w Polsce funduszem pod względem wielkości aktywów, choć to za sprawą obecności tego produktu także na innych parkietach (Niemcy, Włochy, Francja). W 2022 r. aktywa luksemburskiego Lyxora zostały przejęte przez francuską firmę Amundi, choć nazwa ETF-u pozostała bez zmian.

 

Dla polskiego rynku Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist to ETF jest wyjątkowy także pod innym względem. To jedyny na GPW ETF dystrybucyjny, który wypłaca inwestorom dywidendę. Właśnie z tego powodu inwestorów spotkała niekoniecznie przyjemna niespodzianka.

Przyszedł lipiec, dywidendy nie ma

Kupowałem ETF-a na S&P 500 od Lyxora (a teraz Amundi) od lat. Ogromną wartością było dla mnie właśnie to, że jest to ETF dystrybucyjny, który na dodatek dywidendę wypłaca dwa razy do roku. Zdaję sobie sprawę, że w długotrwałym procesie inwestowania nie jest to optymalne podatkowo, a dodatkowo powoduje trochę zamieszania związanego z reinwestowaniem tych dywidend. Mamy tu do czynienia z podobną dyskusją jak w przypadku spółek giełdowych czy lepiej, żeby spółka wypłacała dywidendę, czy żeby zatrzymywała zysk w spółce i przeznaczała go na dalszy rozwój.

 

Dla mnie jednak bardzo ważny jest efekt psychologiczny, który powodują regularne przepływy finansowe (podobnie jak dywidendy wypłacane przez pojedyncze spółki giełdowe). Dodatkowo, regularnie, kilka razy w roku, wypłacane dywidendy pozwalają zaplanować przepływy finansowe. Jest to szczególne ważne np. na emeryturze, kiedy z fazy akumulacji kapitału przechodzimy do fazy konsumpcji.

 

Na początku lipca, podobnie jak w latach ubiegłych, spodziewałem się dywidendy. Dni mijały, a na rachunku nie pojawiały się środki. Zapytaliśmy więc przedstawicieli Amundi o to, co z tradycyjną lipcową dywidendą.

 

 W celu ujednolicenia procesu wypłaty dywidendy dla ETF-ów Amundi i Lyxor, od tego roku dywidenda dla danych ETF-ów będzie wypłacana w listopadzie lub grudniu. Dokładna data dnia dywidendy i kwota wypłaty zostaną, jak zwykle, określone i ogłoszone z wyprzedzeniem stwierdza komunikat Amundi, który pojawił się także na stronie internetowej.

 

Jak ustaliliśmy w korespondencji z Amundi, zmiana ma charakter trwały. Oznacza to, że Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist nie będzie już wypłacał dywidendy dwa razy do roku (lipiec, grudzień), lecz przejdzie na jedną wypłatę w roku (listopad lub grudzień). Taki sposób dystrybuowania dywidendy faktycznie obowiązuję w innych ETF-ach Amundi.

 

Dywidenda z Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist
Data Dywidenda (w euro)
07/12/2022 0,44
06/07/2022 0,33
08/12/2021 0,22
07/07/2021 0,25
09/12/2020 0,19
08/07/2020 0,29
11/12/2019 0,21
10/07/2019 0,27
12/12/2018 0,2
11/07/2018 0,23
13/12/2017 0,17
12/07/2017 0,23
14/12/2016 0,19
06/07/2016 0,22
09/12/2015 0,17
08/07/2015 0,22
10/12/2014 0,09
09/07/2014 0,11
11/12/2013 0,08
10/07/2013 0,1
12/12/2012 0,07
Źródło: amundietf.pl

 

Nie ukrywam, że zmiana sposobu działania tego ETF-a na S&P 500 jest dla mnie dużym i negatywnym zaskoczeniem. Zdecydowanie wolę dwa razy otrzymać po 500 zł, niż raz 1000 zł. Niby jest to to samo, ale jednak nie do końca. Zdecydowanie nagannie oceniłbym też komunikację Amundi. Inwestorzy jak zwykle przecież czekali na tradycyjną dywidendę w lipcu, której jak widać nie doczekają się. Mam wrażenie, że gdyby nie nacisk inwestorów, którzy dopytywali o tę dywidendę, to nie otrzymalibyśmy żadnego komunikatu ze strony Amundi. Zwracam uwagę na fakt, że komunikat ten pojawił się grubo ponad tydzień po zwyczajowym terminie wypłaty tej dywidendy.

 

Cała sytuacja skłoniła też oczywiście do zajrzenia do prospektu ETF-ów Amundi. Okazuje sie, że polityka dystrybucji dywidendy zawiera wyjątki i ograniczenia, a przede wszystkim jest zależna od decyzji Rady Dyrektorów. Jak stwierdza informacja zawarta w prospekcie funduszy ETF Amundi:

 

O ile (i) nie określono inaczej w Załącznikach lub (ii) Rada Dyrektorów nie postanowi inaczej, Spółka nie zamierza wypłacać całości ani części swoich dochodów z inwestycji ani zrealizowanych zysków kapitałowych netto. W związku z tym Rada Dyrektorów będzie rekomendować reinwestowanie wyników Spółki, w związku z czym dywidenda nie będzie wypłacana akcjonariuszom.

 

Taka praktyka obowiązywała także za czasów Lyxora (publikowana była osobna decyzja ws. wypłaty dywidendy w konkretnych ETF-ach), jednak po raz pierwszy okazało się, że ta dowolność w wypłacie dywidendy może zostać wykorzystana na niekorzyść inwestorów (tych, którzy wolą mieć pieniądze wcześniej niż później).

Pasywny nie znaczy bierny

Historia dywidendy z Lyxor S&P 500 UCITS ETF – Dist pokazuje, że nawet w przypadku pasywnego inwestowania w fundusze ETF, inwestor indywidualny nie może zupełnie nie interesować się swoimi pieniędzmi. Na zmianach dotyczących dywidend się nie kończy. W horyzoncie 10, 20 czy 30 lat wiele instytucji może zniknąć rynku (jak ostatnio Aion Bank i WealthSeed), fundusze mogą być likwidowane (jak wspomniany ETF Lyxora na WIG20, któy zniknął w 2021 r.), TFI mogą zmieniać politykę inwestycyjną (na to przykładów jest mnóstwo) itp.

 

Raz na jakiś czas warto więc zainteresować się swoimi pieniędzmi niekoniecznie po to, żeby zmieniać pasywną strategię inwestycyjną, tylko po to, aby sprawdzić, czy w ogóle może być ona realizowana przy użyciu wybranych narzędzi.

 

Właśnie m.in. o tym rozmawiałem na WallStreet 27 z Grzegorzem Zalewskim. Zapis tej rozmowy można znaleźć na kanale YouTube Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (zachęcam do subskrybowania) oraz w osobnym artykule.

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie