Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki, które nie zachwyciły wynikami w 3Q22: Neuca, Skarbiec, Mo-Bruk, KGL

Skomentuj artykuł
© benjaminnolte - stock.adobe.com

Poniżej przedstawiamy zestawienie z wybranymi czterema spółkami, które zanotowały rozczarowujące wyniki finansowe w III kw. 2022 roku.

 

Zobacz także:

 

Neuca

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Neuca za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe

(tys. zł)

3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 2.305.968 2.392.574 2.299.404 2.331.112 2.552.282 2.681.460 2.816.563 2.654.931 2.809.113
Wynik brutto na sprzedaży 235 164 234 488 249 939 242 764 250 654 279 340 322 305 286 286 311 022
Wynik na sprzedaży 65 727 54 625 69 875 70 125 61 219 50 781 90 666 55 314 48 958
Wynik operacyjny 58 876 43 058 64 653 36 594 58 931 38 011 83 173 73 612 52 811
Wynik brutto 55 920 34 339 63 663 47 593 52 859 38 118 78 263 63 286 36 673
Wynik netto 45 192 18 603 50 154 35 973 40 870 25 553 61 791 40 941 29 305
Wynik netto PD 44 600 18 113 49 868 35 953 39 885 24 949 59 741 37 237 25 351
 
Marża brutto na sprzedaży 10,2% 9,8% 10,9% 10,4% 9,8% 10,4% 11,4% 10,8% 11,1%
Marża na sprzedaży 2,9% 2,3% 3,0% 3,0% 2,4% 1,9% 3,2% 2,1% 1,7%
Marża operacyjna 2,6% 1,8% 2,8% 1,6% 2,3% 1,4% 3,0% 2,8% 1,9%
Marża brutto 2,4% 1,4% 2,8% 2,0% 2,1% 1,4% 2,8% 2,4% 1,3%
Marża netto 2,0% 0,8% 2,2% 1,5% 1,6% 1,0% 2,2% 1,5% 1,0%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Przychody Grupy Neuca wyniosły 2,81 mld zł w III kw. 2022 roku, co oznacza wzrost o 10,1% rdr. Zysk na sprzedaży rósł szybciej, sięgając 311 mln zł (+24,1% rdr.) przy procentowqj marży 11,1%. Niestety, nie wystarczyło to, aby przezwycziężyć rosnące koszty operacyjne. Wynik na sprzedaży spadł o 20% rdr., do 49 mln zł. Wyższe koszty finansowe (22,2 mln zł wobec 6,2 mln zł rok wcześniej) spowodowały, że zysk brutto spadł o 30,6% rdr., do 36,7 mln zł. Grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 29,3 mln zł. Od 2022 roku widoczny jest większy udział akcjonariuszy mniejszościowych, przez co zysk netto przypadający podmiotowi dominującemu spadł o 36,4% rdr., do 25,4 mln zł.

 

Inflacja, rosnący koszt pieniądza i kryzys energetyczny generują problemy we wszystkich dziedzinach życia. Jest to wyraźnie widoczne na polskim rynku leków. Spełniają się przewidywania dotyczące narastających trudności w dostępie do niektórych leków. Jest to spowodowane różnymi przyczynami po stronie producentów, takimi jak problemy technologiczne, dostępności substancji czynnych, czy kłopotami transportowymi. Wynikają one zarówno z sytuacji covidowej w Azji, jak i dramatycznego wzrostu cen produkcji i transportu.

 

Rosnące koszty paliw, energii oraz pracy sprawiły, że apteki i hurtownie obracające lekami refundowanymi tracą na prowadzeniu tej działalności. Ministerstwo Zdrowia w ramach projektu nowelizacji ustawy refundacyjnej zaproponowało podniesienie marż, jednakże termin przyjęcia tego rozwiązania wciąż pozostaje nieznany. Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej jest bardzo rozbudowany i kontrowersyjny – co przekłada się na niewielkie tempo jego procedowania. Podniesienie marży zaledwie o 1% przy inflacji przekraczającej 17% jest kwestią bezsporną, o której załatwienie apeluje całe środowisko medyczne, świadome, że bez tej regulacji bezpieczeństwo lekowe milionów pacjentów może być zagrożone. (...)

 

Przed nami wyjątkowo trudna pod względem finansowym końcówka roku. Negatywne czynniki zewnętrzne w okresie zimowym ulegną prawdopodobnie nasileniu co wspierać będzie rozwój inflacji i dalszy wzrost kosztów operacyjnych – pisał Piotr Sucharski, prezes zarządu, w liście do akcjonariuszy.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie