Chat with us, powered by LiveChat

Eurotel – trudny 2023 rok, niska baza na 2024

Skomentuj artykuł
Źródło: mimarkt.pl

W 4Q23 Grupa Eurotel mierzyła się już z relatywnie niższą bazą porównawczą, jednak ponownie wykazała dwucyfrowe dynamiki spadku zysków rdr. W całym 2023 roku przychody spadły o 30% rdr., a zysk na sprzedaży o 50% rdr.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Eurotel za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23
Przychody ze sprzedaży 140 944 144 011 184 909 150 843 112 275 81 994 97 512 141 487
Wynik brutto na sprzedaży 24 259 24 460 26 283 28 938 23 232 19 747 21 161 29 522
Wynik na sprzedaży 10 125 8 918 11 047 8 914 6 802 2 479 3 469 6 710
Wynik operacyjny 10 604 8 440 11 125 9 094 6 836 2 368 3 398 7 189
Wynik brutto 10 477 18 278 10 775 10 631 7 297 3 067 2 683 7 244
Wynik netto 8 529 14 908 8 395 8 680 5 684 2 454 2 189 5 960
 
Marża brutto na sprzedaży 17,2% 17,0% 14,2% 19,2% 20,7% 24,1% 21,7% 20,9%
Marża na sprzedaży 7,2% 6,2% 6,0% 5,9% 6,1% 3,0% 3,6% 4,7%
Marża operacyjna 7,5% 5,9% 6,0% 6,0% 6,1% 2,9% 3,5% 5,1%
Marża brutto 7,4% 12,7% 5,8% 7,0% 6,5% 3,7% 2,8% 5,1%
Marża netto 6,1% 10,4% 4,5% 5,8% 5,1% 3,0% 2,2% 4,2%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

W 4Q23 tempo spadków wyników wyhamowało, jednak spółka mierzyła się z niższą bazą. Przypomnijmy, że wyniki grupy dynamicznie spadają począwszy od 4Q22, kiedy to przychody zmniejszyły się o 3,6% rdr., a zysk na sprzedaży o 34,3% rdr. W 4Q23 grupa wypracowała 141,5 mln zł przychodów, co oznaczało spadek o 6,2% rdr. Warto odnotować, że zysk brutto na sprzedaży zwiększył się o 2% rdr., do 29,5 mln zł, co przełożyło się na poprawę procentowej marży do 20,9% wobec 19,2% rok wcześniej. Na poziomie zysku na sprzedaży ciążyły koszty operacyjne, przez co wyniósł on 6,7 mln zł w 4Q23 i był o 24,7% niższy rdr. Bilans pozostałej działalności operacyjnej wsparł wyniki 4Q23, jednak większy wpływ na porównywalność wyników miał wysoki, pozytywny wpływ działalności finansowej przed rokiem (w 4Q22 wynik brutto został podwyższony z tego tytułu o 1,5 mln zł). Ostatecznie spółka zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 6 mln zł, co oznaczało spadek o 31,3% rdr. W całym roku wynik netto wyniósł 16,3 mln zł i był niższy o 60% rdr. (trzeba jednak pamiętać o dodatkowych zyskach przed rokiem ze sprzedaży jednostki zależnej w wysokości 9,5 mln zł).

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie