Chat with us, powered by LiveChat

4 spółki z mocnymi wynikami w 3Q22: Pekabex, PCC Rokita, Wielton, Wittchen

Skomentuj artykuł
Źródło: wielton.prowly.com

Poniżej przedstawiamy zestawienie z wybranymi czterema spółkami, które zanotowały dobre wyniki finansowe w III kw. 2022 roku.

 

Zobacz także:

 

Pekabex

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Pekabex za ostatnie kwartały.

 

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22 3Q22
Przychody ze sprzedaży 206.251 267.604 246.164 393.383 412.652 452.663 412.452 425.502 417.581
Wynik brutto na sprzedaży 40 948 45 274 46 535 49 729 45 546 52 318 59 279 68 837 71 146
Wynik na sprzedaży 17 050 18 285 18 380 12 755 10 540 15 073 19 885 24 342 28 600
Wynik operacyjny 17 065 17 047 19 082 12 382 11 394 14 908 20 060 22 177 27 488
Wynik brutto 17 839 16 714 17 354 9 763 11 148 11 012 16 627 18 522 25 743
Wynik netto 13 799 13 870 14 150 8 005 8 559 9 928 12 628 15 375 20 645
 
Marża brutto na sprzedaży 19,9% 16,9% 18,9% 12,6% 11,0% 11,6% 14,4% 16,2% 17,0%
Marża na sprzedaży 8,3% 6,8% 7,5% 3,2% 2,6% 3,3% 4,8% 5,7% 6,8%
Marża operacyjna 8,3% 6,4% 7,8% 3,1% 2,8% 3,3% 4,9% 5,2% 6,6%
Marża brutto 8,6% 6,2% 7,0% 2,5% 2,7% 2,4% 4,0% 4,4% 6,2%
Marża netto 6,7% 5,2% 5,7% 2,0% 2,1% 2,2% 3,1% 3,6% 4,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Grupa Pekabex kolejny kwartał z rzędu kontynuuje odbicie marż po słabym 2021 roku. W III kw. 2022 roku grupa osiągnęła 417,6 mln zł przychodów, co było wynikiem o 1,2% wyższym niż przed rokiem. Z kolei zysk brutto na sprzedaży sięgnął 71,1 mln zł, co przełożyło się na wzrost aż o 56,2% rdr. Procentowa marża wzrosła natomiast do 17% wobec 16,2% kwartał wcześniej i 11% rok wcześniej. Podobne, pozytywne tendencje utrzymały się na niższych poziomach zysków, a kwartał zamknął się z zyskiem netto na poziomie 20,6 mln zł. Za ostatnie cztery kwartały zysk netto wyniósł 58,6 mln zł.

 

Bardzo dobre rezultaty wypracował największy segment działalności grupy,tj. prefabrykacja. Przychody wyniosły 254,8 mln zł, rosnąc o 11,4% rdr. Zysk operacyjny segmentu sięgnął 42,8 mln zł (+142% rdr.!) przy procentowej marży na poziomie 16,8%. Pozytywnym zaskoczeniem mógł okazać się także wynik segmentu usług budowlanych. Przychody spadły 11,4% rdr., do 151,5 mln zł. Jednak procentowa marża wyniosła 2,5% i była dotychczas najwyższa w tym roku, a jeszcze kwartał wcześniej grupa odnotowała stratę operacyjną. W wartościach nominalnych zysk operacyjny jednak spadł aż o41,6% rdr., do 3,8 mln zł.

 

🟢 Świetne wyniki Grupy Pekabex w 2Q22, ale...

 

Portfel zamówień Grupy Pekabex wyniósł 1,06 mld zł na koniec września 2022 roku wobec 1,21 mld zł na koniec 2021 roku i 1,14 mld zł na koniec września 2021 roku.

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

PREFABRYKACJA
Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%) Wynik operacyjny (tys. zł) i marża (%)
USŁUGI BUDOWLANE
Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)  
Portfel zamówień (tys. zł)  
 
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta, Emitent.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie