Chat with us, powered by LiveChat

Świetne wyniki Grupy Pekabex w 2Q22, ale...

Skomentuj artykuł
© fotolismthai - stock.adobe.com

Grupa Pekabex zaraportowała w II kw. 2022 roku dalszy, mocny wzrost marż i zysków, co zostało pozytywnie przyjęte przez rynek. Niestety, wątpliwości inwestorów mogą budzić obawy o stan gospodarki i popyt inwestycyjny w kolejnych kwartałach.

 

Grupa Pekabex dostarcza rozwiązania w zakresie projektowania, produkcji i montażu konstrukcji obiektów w oparciu o technologię prefabrykacji elementów żelbetowych, jak również generalne wykonawstwo obiektów „pod klucz”. Produkcja realizowana jest w pięciu fabrykach w Polsce zlokalizowanych w Poznaniu, Gdańsku, Mszczonowie (k. Warszawy) oraz Bielsku Białej, a także w fabryce na terenie Niemiec z bawarskim Marktzeuln.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy Pekabex za ostatnie kwartały.

Wybrane dane finansowe (tys. zł) 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21 1Q22 2Q22
Przychody ze sprzedaży 206 251 267 604 246 164 393 383 412 652 452 663 412 452 425 502
Wynik brutto na sprzedaży 40 948 45 274 46 535 49 729 45 546 52 318 59 279 68 837
Wynik na sprzedaży 17 050 18 285 18 380 12 755 10 540 15 073 19 885 24 342
Wynik operacyjny 17 065 17 047 19 082 12 382 11 394 14 908 20 060 22 177
Wynik brutto 17 839 16 714 17 354 9 763 11 148 11 012 16 627 18 522
Wynik netto 13 799 13 870 14 150 8 005 8 559 9 928 12 628 15 375
 
Marża brutto na sprzedaży 19,9% 16,9% 18,9% 12,6% 11,0% 11,6% 14,4% 16,2%
Marża na sprzedaży 8,3% 6,8% 7,5% 3,2% 2,6% 3,3% 4,8% 5,7%
Marża operacyjna 8,3% 6,4% 7,8% 3,1% 2,8% 3,3% 4,9% 5,2%
Marża brutto 8,6% 6,2% 7,0% 2,5% 2,7% 2,4% 4,0% 4,4%
Marża netto 6,7% 5,2% 5,7% 2,0% 2,1% 2,2% 3,1% 3,6%

Źródło: Notoria.

 

Przychody Grupy wyniosły 425,5 mln zł w II kw. 2022 roku, co oznaczało poprawę o zaledwie 8,2% rdr. Jednak na poziomie zysku brutto na sprzedaży wzrost wyniósł 38,4%, do 68,8 mln zł. Procentowa marża sięgnęła 16,2% wobec 14,4% kwartał wcześniej i 11% w ostatnim dołku w III kw. 2021 roku. Grupie udało się zatem skutecznie podnosić ceny w odpowiedzi na wzrost cen surowców. Poprawa pierwszej marży była na tyle istotna, że z nawiązką przykryła wzrost kosztów operacyjnych, co pozwoliło na wypracowanie 24,3 mln zł zysku na sprzedaży, co przekłada się na wzrost o 90,8% rdr.

 

Bilans pozostałej działalności operacyjnej był ujemny i obniżył wyniki o 2,2 mln zł w II kw. 2022 roku, podczas gdy przed rokiem wpływ ten był nieistotny (-0,4 mln zł). Grupa odnotowała także wyższe o 31,6% rdr. koszty finansowe, które wyniosły 4 mln zł. Na zysk netto wpływ miała także korzystniejsza efektywna stopa procentowa, która wyniosła 17% wobec 18% rok temu. Ostatecznie Grupa zamknęła kwartał z zyskiem netto na poziomie 15,4 mln zł, tj. o 92,1% wyższym rdr. 

 

Przychody (tys. zł) i zmiana rdr. (%)

Wynik brutto na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik na sprzedaży (tys. zł) i marża (%)

Wynik netto (tys. zł) i marża (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Notoria.

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie