Chat with us, powered by LiveChat

Nastroje inwestorów zeszły ze szczytu. Optymizm wciąż jednak silny

Skomentuj artykuł
© Endeemm - stock.adobe.com

GPW ma za sobą kolejny wzrostowy tydzień, lecz – lub może właśnie dlatego – nastroje inwestorów uległy lekkiemu pogorszeniu. Przewaga byków nad niedźwiedziami wciąż jest jednak wyraźna, a zjawisko to utrzymuje się najdłużej od ubiegłego roku.

 

Warszawska giełda kontynuuje okres wzrostów, które nadal najmocniej widać na akcjach największych spółek. Krótki horyzont stanowi przeciwieństwo długiego – od początku roku to WIG20 stracił najwięcej spośród głównych indeksów GPW. Ankietowani inwestorzy indywidualni są w większości są jednak zdania, że najgorsze za nami i w perspektywie najbliższych miesięcy przy Książęcej obserwować będziemy dalsze wzrosty. Świadczy o tym najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów.

 

Zmiana indeksów GPW
  5 dni 10 dni 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy Od początku roku
WIG20 2,68% 3,76% 22,40% 8,23% -3,15% -22,63%
WIG140 2,47% 3,19% 19,00% 6,77% -0,86% -19,52%
WIG 2,40% 3,10% 18,40% 6,44% -0,72% -19,03%
MWIG40 1,97% 1,48% 11,90% 1,19% -6,95% -24,09%
SWIG80 1,52% 1,97% 7,85% -1,07% -2,97% -13,42%
Źródło: Stooq.pl

 

 

Najnowszy wynik indeksu INI na poziomie 37,9 pkt. stanowi krok w tył względem odnotowanego tydzień temu (40,6 pkt.), który stanowił najwyższe wskazanie od trzech lat, a konkretnie od 14 listopada 2019 r. INI zatrzymał się na 41,4 pkt.

 

 

Oto jak prezentują się składowe indeksu inwestorów, który bazuje na odpowiedziach na pytanie o trend na giełdzie przez następne 6 miesięcy, w ankiecie zakończonej w czwartek 17 listopada 2022 r.

 

  • 🟢 Byki (trend wzrostowy): 57,9% (-3,7 punktu procentowego względem ubiegłego tygodnia)
  • Neutralni (trend boczny): 22,1% (+4,7 punktu procentowego)
  • 🔴 Niedźwiedzie (trend spadkowy): 20% (-1 punkt procentowy)

 

🔵 Dowiedz się więcej o Indeksie Nastrojów Inwestorów

 

Przewaga byków nad niedźwiedziami utrzymuje się już od 6 tygodni. W tym czasie WIG zyskał blisko 20%, co może tłumaczyć optymizm. Wcześniejszy okres dominacji byków przypada na rok ubiegły, gdy nastroje popsuły się dopiero w listopadzie.

 

Na tle historycznej średniej z badania, które trwa nieprzerwanie od maja 2011 r., obecne wyniki również wypadają optymistycznie. Długookresowa średnia dla byków to 43,1%, dla neutralnych 22,6%, a dla niedźwiedzi 34,3%, co daje średni wyniki Indeksu Nastrojów Inwestorów na poziomie 8,8 pkt.

 

Nastroje polskich inwestorów indywidualnych są obecnie dalece lepsze od panujących wśród ich amerykańskich kolegów, gdzie również doszło do cofnięcia ze szczytu optymizmu. Jak pokazują dane American Association of Indivudial Investors, w tygodniu zakończonym 24 listopada, odsetek giełdowych optymistów wyniósł 28,9% wobec 33,5%, co było najwyższym wynikiem w 2022 r. Odsetek optymistów wśród inwestorów indywidualnych z USA utrzymuje się poniżej historycznej średniej (37,5%) już od 47 tygodni, a więc od blisko roku.

 

 

W celu zobrazowania nastrojów w Ameryce warto zerknąć też na Fear & Greed Index (ang. indeks strachu i chciwości), bazujący na kilku wskaźnikach składowych (popyt na obligacje śmieciowe, stosunek opcji put do call, liczbę rocznych maksimów i minimów na rynku akcji, zmienność i wolumeny na nowojorskiej giełdzie oraz stosunek stóp zwrotu obligacji i akcji). Bieżący odczyt indeksu nadal wskazuje na „chciwość”.

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie