Chat with us, powered by LiveChat

Większość inwestorów oczekuje wzrostów w I połowie 2023 r. [INI]

Skomentuj artykuł
Pcess609 / AdobeStock

Polscy inwestorzy indywidualni kończą burzliwy 2022 r. w nastrojach podobnych do tych, w których kończyli 2021 r. Większość ankietowanych oczekuje, że rynek akcji w najbliższych miesiącach będzie rósł.

 

Po dynamicznym odbiciu w październiku i pierwszej połowie listopada, główne indeksy GPW wytraciły impet. Odbija się to na nastrojach inwestorów, którzy choć oczekują dalszych wzrostów, to jednak nie tak tłumnie jak jeszcze kilka tygodni temu. Świadczy o tym najnowszy odczyt Indeksu Nastrojów Inwestorów.

 

Najnowszy wynik indeksu INI na poziomie 28,8 pkt. stanowi krok do przodu względem odnotowanego tydzień temu (27,3 pkt.). Porównując się jednak z odczytami z tygodni wcześniejszych, mamy do czynienia z niższym poziomem INI. Dość powiedzieć, że wynik 40,6 pkt. z 17 listopada stanowił najwyższe wskazanie od trzech lat.

 

 

Oto jak prezentują się składowe indeksu inwestorów, który bazuje na odpowiedziach na pytanie o trend na giełdzie przez następne 6 miesięcy, w ankiecie zakończonej w czwartek 29 grudnia 2022 r.

 

  • 🟢 Byki (trend wzrostowy): 51,9% (-2,6 punktu procentowego względem ubiegłego tygodnia)
  • Neutralni (trend boczny): 25% (+6,8 punktu procentowego)
  • 🔴 Niedźwiedzie (trend spadkowy): 23,1% (-4,2 punktu procentowego

 

 

 

Mając przed oczami obraz wszystkich odczytów INI za 2022 r. (kolejne wyniki pojawią się 05.01.2023 r.) widać, że u progu nowego roku nastroje są podobne co na początku bieżącego. Największa różnicą jest obecnie większy odsetek byków i mniejszy niezdecydowanych. Tych ostatnich w bieżącym tygodniu i tak było relatywnie dużo, zarówno na tle ostatnich odczytów, jak i w zestawieniu z historyczną długoterminową średnią.

 

Nastroje polskich inwestorów indywidualnych są niezmiennie o wiele lepsze od panujących wśród ich amerykańskich kolegów. Jak pokazują dane American Association of Indivudial Investors, w tygodniu zakończonym 28 grudnia, odsetek giełdowych optymistów wyniósł 26,5% i nieznacznie przewyższał odsetek inwestorów nastawionych neutralnie (25,9%). Giełdowe niedźwiedzie wciąż mają wyraźną przewagę (47,6%), choć nie jest ona tak wyraźna jak tydzień temu.

 

 

W celu zobrazowania nastrojów w Ameryce warto zerknąć też na Fear & Greed Index (ang. indeks strachu i chciwości), bazujący na kilku wskaźnikach składowych (popyt na obligacje śmieciowe, stosunek opcji put do call, liczbę rocznych maksimów i minimów na rynku akcji, zmienność i wolumeny na nowojorskiej giełdzie oraz stosunek stóp zwrotu obligacji i akcji). Bieżący odczyt indeksu od dwóch tygodni wskazuje na „strach”, wcześniej przez blisko dwa miesiące dominowała chciwość.

 

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie