Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu TIM. Wzrost skali działalności był kluczowy dla wyników

Skomentuj artykuł

Krzysztof Folta, Prezes Zarządu TIM S.A, Piotr Nosal, Członek Zarządu i dyrektor handlowy TIM S.A. oraz Piotr Tokarczuk, Członek Zarządu i dyrektor finansowy TIM S.A, odpowiadali na pytania inwestorów podczas czatu inwestorskiego zorganizowanego wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych. Głównym tematem były wyniki Grupy TIM po 3 kwartałach 2022 roku, jednakże dyskutowano również o wpływie otoczenia gospodarczego na spółkę, w tym kondycji polskiej gospodarki, inflacji, stopach procentowych oraz sytuacji w Ukrainie.

 

- Biorąc pod uwagę niepewne otoczenie, zmienność na rynkach w zakresie towarów, surowców i walut, wyniki oceniamy pozytywnie - ocenił wyniki Krzysztof Folta.

 

Pytano również o elementy, które w największym stopniu miały wpływ na poprawę wyniku w ujęciu rocznym. 

 

- Największy wpływ na poprawę wyników miał wzrost skali działalności TIM, przy jednoczesnym wzroście procentowej marży brutto o 0,6 p.p. oraz utrzymaniu relacji kosztów operacyjnych do przychodów poniżej poziomu z 2021 roku - odpowiedział z kolei Piotr Tokarczuk.

 

Dodatkowo inwestorzy zwrócili uwagę na wyraźny wzrost wartości niematerialnych i prawnych na koniec trzeciego kwartału tego roku, wobec stanu na koniec 2021 roku. 

 

- Wzrost wartości niematerialnych związany jest realizacją inwestycji w software w ramach realizacji strategii rozwoju TIM - dodano.

 

Z kolei koszty finansowe wzrosły z uwagi na uruchomienie nowych hali magazynowych w Siechnicach i Sycowie.

- Umowy te rozpoznawane są jako aktywo zgodnie z MSSF 16 i na poziomie wynikowym wpływają na wzrost amortyzacji i kosztów finansowych - podał zarząd podczas czatu inwestorskiego.

 

Zwrócono również uwagę na niższe w ujęciu kwartalnym i rocznym marże, w tym głównie spadek marż realizowanych w asortymencie kabli.

 

- Zgadza się jest to główny powód mniejszej marży w porównaniu do drugiego kwartału bieżącego roku jak i trzeciego kwartału 2021 roku. Z jednej strony na rynku pojawiła się zdecydowanie lepsza dostępność wielu produktów więc premia za dostępność kabli i przewodów z naszego zapasu, która pracowała w poprzednich okresach tego roku jak i w roku poprzednim uległa zmniejszeniu. Po drugie zmniejszył się popyt na kable energetyczne o dużych przekrojach, które są produktami inwestycyjnymi i po trzecie cena części zapasu, szczególnie kabli aluminiowych musiała zostać doprowadzona do ceny rynkowej, która gwałtownie spadła, tym samym w sposób świadomy zrealizowaliśmy ich wyprzedaż. Na ten moment mamy optymalny poziom zapasu kablowego co pozwala nam dynamicznie reagować na potencjalne zmiany ceny na rynku bez potrzeby jakichkolwiek działań promocyjnych - wyjaśnił Piotr Nosal.

 

W temacie kabli i przewodów dodano także: W ostatnich dwóch latach cena transakcyjna kabli i przewodów nie była tak silnie skorelowana z kursem metalu czy walutą jak przyzwyczailiśmy się w przeszłości. W zeszłym roku obserwowaliśmy braki w zakresie tworzyw sztucznych, które powodowały niedostępność i możliwość sprzedaży w wyższych cenach. W tym roku mieliśmy sytuację, gdzie cena surowca rosła, a cena zakupu oferowana przez producentów się w zasadzie nie zmieniała. Nie było to spowodowane spadkiem popytu na rynku ale dużym zapasem surowca do produkcji w firmach produkcyjnych. Od czasu pandemi przez wojnę mamy do czynienia z nieprzewidywalnym i niestabilnym rynkiem, na którym nie wszystkie mechanizmy, które działały w przeszłości działają i teraz.

Przegląd opcji strategicznych

Inwestorzy pytali o proces przeglądu opcji strategicznych prowadzony przez TIM.

 

- Celem przeglądu opcji strategicznych jest ocena możliwych kierunków działań zmierzających do maksymalizacji wartości dla akcjonariuszy TIM S.A. Spółka rozważa i jest otwarta na szereg możliwych opcji strategicznych, które mogą obejmować pozyskanie inwestora finansowego lub strategicznego bądź przeprowadzenie innej transakcji, która może skutkować zmianą struktury akcjonariatu TIM S.A. Warto zwrócić uwagę że bez podejmowania przez spółkę jakichkolwiek działań inicjujących, otrzymała od zewnętrznych podmiotów zainteresowanych Grupą Kapitałową TIM wyrazy gotowości rozpoczęcia dyskusji dotyczących jej przyszłości - objaśnił Piotr Tokarczuk.

Otoczenie gospodarcze

Zapytano również o presję inflacyjną ciążącą na spółce.

 

- Presja inflacyjna powoduje zarówno presję płacową oraz presję na wzrost kosztów usług transportu i logistyki. Zarządzamy tymi obszarami żeby przełożenie na wzrost kosztów operacyjnych było możliwie jak najmniejsze - mówił Piotr Tokarczuk. 

 

Z kolei na pytanie o przewidywania dotyczące presji inflacyjnej Krzysztof Folta odpowiedział: Z najnowszych danych wynika, że inflacja producencka w Polsce i Niemczech zmniejszyła dynamikę, co może skutkować obniżeniem presji na ceny i koszty.

 

Oprócz inflacji, pojawił się również temat spowolnienia w polskiej gospodarce.

 

- Zdecydowanie zmieniły się zachowania klientów, którzy nie kupują produktów na zapas, ponieważ nowe inwestycje pozyskują na bieżąco, nie mają zaplanowanych prac na wiele miesięcy do przodu jak działo się to w przeszłości. Nie mniej jednak pozyskujemy kolejnych nowych klientów, zwiększamy powtarzalność zakupów obecnych, nie obserwujemy póki co istotnego wpływu na biznes - skomentował Piotr Nosal. 

 

Aktualny pozostaje również temat wpływu stóp procentowych na działalność spółki.

 

- TIM nie posiada istotnego zadłużenia odsetkowego w związku z tym wzrost stóp procentowych również nie wpływa istotnie na koszty finansowe. Natomiast aktualnie spółka posiada istotnie wolne środki pieniężne na lokowaniu których generujemy odsetki - wyjaśniono podczas czatu.

COVID-19 i sezonowość

Inwestorzy wrócili również do tematu niedawnej pandemii COVID-19 pytając, w jakim stopniu pandemia przyczyniła się do rozwoju kanału e-commerce spółki.

 

- Najlepsze wyniki (2021, 2022 rok) odnotowaliśmy, gdy epidemia COVID-19 zaczęła wygasać i sytuacja w kraju zaczęła się normować - mówił Krzysztof Folta.

 

Na pytanie o dostępność asortymentu sprzed COVID-19 podano: Dostępność produktowa w 100 procentach nie wróciła do normalności. Bardzo wiele grup produktów jest ciągle trudno dostępna lub w ogóle niedostępna. Trudniejsza sytuacja dotyczy przede wszystkim bardziej zaawansowanych urządzeń zawierających mikroprocesory jak i produktów, w których jakiś element produkowany jest przez jedną, dwie fabryki na świecie.

 

Z kolei na pytanie o sezonowość w spółce TIM odpowiedziano: W tym roku, w wyniku wojny na Ukrainie, sezonowość została zaburzona. Ponadprzeciętna sprzedaż w marcu oraz ponadprzeciętna marża w drugim kwartale. Od momentu zmiany naszego modelu biznesowego w latach 2013-2014 sezonowość związana z sektorem budownictwa jest dla nas coraz mniej odczuwalna.

Spółka 3LP

Z informacji podanej podczas czatu, zrezygnowano z debiutu 3LP na giełdzie z uwagi na niskie wyceny na rynku kapitałowym. Dodatkowo w najbliższej przyszłości zarząd spółki nie rozważa wariantu powrotu do debiutu.

 

W kwestii planów rozwoju 3LP powiedziano: Niezależnie od rezygnacji z IPO, realizowane są wszystkie plany inwestycyjne spółki. Obecnie trwa komercjalizacja nowej powierzchni magazynowej w Sycowie. W 2023 roku planowane jest uruchomienie magazynów w Zgierzu i Słubicach oraz automatyki w nowym magazynie w Siechnicach.

 

Piotr Tokarczuk dodał, że w tym roku 3LP uruchomiło nowe magazyny w Siechnicach na 25 tys. m2 i Sycowie 17 tys. m2. Komercjalizacji tych powierzchni jest w trakcie realizacji.

 

Pytano również o kwestie pogorszenia wyników 3LP oraz tempo rozwoju.

 

- 3LP jest w fazie intensywnego rozwoju operacyjnego. Spółka istotnie powiększyła powierzchnię pod zarządzaniem, co w sposób oczywisty zwiększa koszty działalności, a komercjalizacja nowych/powiększonych zdolności operacyjnych i równoległy wzrost przychodów jest procesem rozłożonym w czasie. Ponadto ze względu na inflację rosną koszty działalności operacyjnej podczas gdy zgodnie z praktyką rynkową indeksacja stawek za obsługę logistyczną jest dokonywana jednorazowo po zakończeniu roku kalendarzowego. Dlatego w warunkach wysokiej inflacji patrząc krótkoterminowo (tj. z kwartału na kwartał) stawki za wykonywane usługi logistyczne „nie nadążają” za wzrostem kosztów - mówił Piotr Tokarczuk.

Komunikacja z rynkiem i akcja charytatywna

- W obszarach operacyjnych i handlowych, spółka stawia na szybkość procesów, czy spółka ma również takie plany w zakresie raportowania i skrócenia terminów publikacji raportów do poziomu liderów w tym zakresie (3-4 tygodnie od końca kwartału)? - pytał jeden z inwestorów.

 

- Jest szereg wyzwań w obszarze raportowanie i na początek musimy alokować zasoby do wdrożenia ESEF 2022, raportowania niefinansowego. W dalszej kolejności zamierzamy wprowadzić dwujęzyczność oraz skrócić terminy publikacji - podał zarząd TIM. 

 

Pojawiło się również pytanie o akcję charytatywną TIM Mikołajów.

 

- Do tej pory pomogliśmy 35 instytucjom - w pierwszej edycji było to 17 podmiotów (po jednej z każdego regionu, w których mamy Biura Handlowe), zaś w drugiej - 18 (w regionie Biura Handlowego Radom dwie organizacje osiągnęły identyczną liczbę głosów, dlatego postanowiliśmy wesprzeć obydwie). W dwóch edycjach akcji przekazaliśmy łącznie 578 tys. zł. Aktualnie trwa trzecia edycja - podsumował Krzysztof Folta.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie