Chat with us, powered by LiveChat

Interpretacja i analiza sprawozdań finansowych

5.1. Interpretacja i analiza sprawozdań finansowych   5.2. Opinia i sprawozdanie biegłego rewidenta   5.3. Analiza finansowa spółki z przykładem
         
5.4. Analiza wskaźnikowa – analiza aktywności   5.5. Analiza wskaźnikowa – analiza płynności   5.6. Analiza wskaźnikowa – analiza zadłużenia
         
5.7. Analiza wskaźnikowa – analiza rentowności   5.8. Dodatek – Rodzajowa marża brutto na sprzedaży    

 

Materiały dodatkowe

 

WIDEO 1
Analiza sprawozdań finansowych: Bilans
  WIDEO 2
Analiza sprawozdań finansowych: Rachunek zysków i strat
  WIDEO 3
Analiza sprawozdań finansowych: Rachunek przepływów pieniężnych
         

WIDEO 4

Analiza sprawozdań finansowych: Sprawozdanie zarządu

 

WIDEO 5

Analiza finansowa (część 1) – wskaźniki płynności i zadłużenia (otwarty)

  WIDEO 6
Analiza finansowa (część 2) – wskaźniki rentowności i efektywności
         

WIDEO 7
Jak sprawdzić wiarygodność sprawozdań finansowych spółek

 

WIDEO 8
Jak sprawdzić wiarygodność sprawozdań finansowych spółek (2/5)

  WIDEO 9
Jak sprawdzić wiarygodność sprawozdań finansowych spółek (3/5)
         

WIDEO 10
Jak sprawdzić wiarygodność sprawozdań finansowych spółek (4/5)

 

WIDEO 11
Jak sprawdzić wiarygodność sprawozdań finansowych spółek (5/5)

  WIDEO 12
Analiza sprawozdania finansowego live – ABC Data
         

WIDEO 13
Analiza sprawozdania finansowego live – CD Projekt

 

WIDEO 14
GetBack: czy audytor mógł wcześniej wykryć nieprawidłowości w spółce?

  WIDEO 15
Na co uważać analizując sprawozdania finansowe spółek gamingowych?
         

WIDEO 16
Praktyczne aspekty analizy sprawozdań finansowych

       
         

 

Wróć do menu

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie