Chat with us, powered by LiveChat

Jak sprawdzić wiarygodność sprawozdań finansowych spółek (3/5)

Rachunek przepływów pieniężnych pokazuje ile środków pieniężnych rzeczywiście wpłynęło, a ile wypłynęło ze spółki. Mogłoby się wydawać, że w tym elemencie kreatywna rachunkowość nie ma zastosowania.  Nic bardziej mylnego.

 

Na kolejnym szkoleniu z cyklu analizy wiarygodności sprawozdań finansowych przyglądamy się rachunkowi przepływów pieniężnych i metodom wpływania na jego kształt. Celem całego cyklu szkoleń jest nabycie umiejętności dogłębnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym „czytania między wierszami” i oceny wiarygodności raportowanych sprawozdań finansowych. Na każdym szkoleniu prezentowane są przykłady z polskich spółek.

 

Poziom szkoleń jest zaawansowany, dlatego zachęcamy do zapoznania się, bądź przypomnienia najważniejszych informacji o rachunku przepływów pieniężnych. W tym celu zachęcamy do zapoznania się ze szkoleniem, które na ten temat przeprowadził Piotr Rybicki. Zarówno z tym szkoleniem, jak i innymi poruszającymi podobne zagadnienia można zapoznać się pod tagiem analiza sprawozdań finansowych.

 

Problemy wiarygodności oraz techniki fałszowania rachunku przepływów pieniężnych

 

 

Na szkoleniu:

  • powody, dla których nieprawdą jest, że rachunek przepływów pieniężnych (w przeciwieństwie do bilansu i rachunku zysków i strat) jest odporny na „kreatywną księgowość”,
  • destrukcja wiarygodności rachunku przepływów pieniężnych w przypadku kapitalizacji kosztów operacyjnych w aktywach trwałych,
  • destrukcja wiarygodności rachunku przepływów pieniężnych w przypadku „outsourcingu” nakładów na prace badawczo-rozwojowe,
  • destrukcja wiarygodności rachunku przepływów pieniężnych w przypadku fuzji i przejęć innych podmiotów,
  • destrukcja wiarygodności rachunku przepływów pieniężnych w przypadku pożyczek udzielanych przez spółkę innym podmiotom,
  • przykłady „z polskiego podwórka”.

 

Dr Jacek Welc

dr Jacek Welc

Specjalista z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada zdobyty z wyróżnieniem dyplom London Chamber of Commerce and Industry z zarządzania (Level 3 Diploma in Managerial Principles) oraz certyfikat tej instytucji z rachunkowości finansowej wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (LCCI Level 4 Financial Accounting IAS).

 

 

  

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie