Chat with us, powered by LiveChat

Analiza sprawozdań finansowych: Rachunek zysków i strat

Skomentuj artykuł

Sprawozdanie finansowe to podstawowe źródło informacji o spółce. Jego umiejętna analiza pozwala na zapoznanie się z obecną sytuacją firmy. Nie jest to jednak łatwa sprawa, w szczególności kiedy chcemy szybko zapoznać się z opublikowanymi przez spółkę wynikami za dany okres sprawozdawczy, a cały raport ma ponad 100 stron.

 

W cyklu szkoleń online Analiza sprawozdań finansowych, prowadzonych przez Piotra Rybickiego, pokazujemy z czego składa się sprawozdanie finansowe, co można znaleźć w jego poszczególnych częściach, i na co warto zwracać uwagę.

 

Rachunek zysków i strat pokazuje wyniki osiągnięte przez przedsiębiorstwo w danym okresie. To właśnie w RZiS pokazany jest zysk netto, być może przez wielu inwestorów uważany za najważniejszą pozycję w całym sprawozdaniu. Czy rzeczywiście tak jest? Czy wystarczy analizować jedynie wielkość zysku netto? Czy może inne kategorie zysku są ważniejsze? 

 

Na szkoleniu m.in.:

  • Powiązanie bilansu z rachunkiem zysków i strat - kiedy powstaje przychód, a kiedy koszt,
  • Jakie kategorie przychodów i kosztów występują w firmie?
  • Który poziom zysków jest najważniejszy?
  • Zdarzenia jednorazowe w rachunku zysków i strat,
  • Jak firmy mogą wpływać na wielkość zysku?

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie