Chat with us, powered by LiveChat

Jak sprawdzić wiarygodność sprawozdań finansowych spółek (2/5) (zapis szkolenia)

Zysk netto jest jedną z najważniejszych pozycji wynikowych dla wielu inwestorów. Jednocześnie jest on obciążony wszystkimi zdarzeniami gospodarczymi, w tym tak zwanymi zdarzeniami jednorazowymi, a także jest najbardziej podatny na różne zabiegi czysto księgowe. 

 

Na kolejnym szkoleniu poświęconym kreatywnej rachunkowości przyglądamy się konkretnym technikom wykrywania zawyżania raportowanych przychodów oraz zaniżania raportowanych kosztów. Jest to drugie szkolenie z cyklu, który obejmuje łącznie pięć spotkań. Celem szkoleń jest nabycie umiejętności dogłębnej oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw, w tym „czytania między wierszami” i oceny wiarygodności raportowanych sprawozdań finansowych. Na każdym szkoleniu prezentowane są przykłady z polskich spółek. Cykl poprowadził dr Jacek Welc. Z poprzednim szkoleniem można zapoznać się w tym miejscu.

 

Poziom szkoleń jest zaawansowany, dlatego zachęcamy do zapoznania się, bądź przypomnienia najważniejszych informacji o poszczególnych częściach sprawozdania finansowego. W tym celu odsyłamy do cyklu szkoleń z Piotrem Rybickim, który omówił bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, a także sprawozdanie zarządu. Ze szkoleniami można zapoznać się pod tagiem analiza sprawozdań finansowych.

 

Podstawowe narzędzia wykrywania agresywnej oraz „kreatywnej” księgowości

w zakresie bilansu oraz rachunku zysków i strat

 

 

Na szkoleniu:

 

  • ocena wiarygodności sprawozdań finansowych spółki w oparciu o informacje opisowe dotyczące jej polityki rachunkowości,
  • wskaźniki ostrzegawcze stanowiące symptomy zawyżenia raportowanych przychodów,
  • wskaźniki ostrzegawcze stanowiące symptomy zaniżenia raportowanych kosztów,
  • inne wskaźniki użyteczne w analizie i ocenie wiarygodności sprawozdań finansowych,
  • przykłady „z polskiego podwórka”.

 

 

Dr Jacek Welcdr Jacek Welc

Specjalista z zakresu wyceny przedsiębiorstw oraz aktywów niematerialnych. Absolwent i pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada zdobyty z wyróżnieniem dyplom London Chamber of Commerce and Industry z zarządzania (Level 3 Diploma in Managerial Principles) oraz certyfikat tej instytucji z rachunkowości finansowej wg Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (LCCI Level 4 Financial Accounting IAS).

 

 

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z opłaconą składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie