Chat with us, powered by LiveChat

Relacja z czatu Digitree Group. „Spada udział e-handlu w handlu ogółem”

Skomentuj artykuł

Na pytania uczestników czatu inwestorskiego odpowiadał Konrad Żaczek, prezes zarządu Digitree Group. Oprócz głównego tematu, którym były wyniki finansowe i działalność spółki w pierwszym półroczu 2022 roku, dyskutowano również o planach i inwestycjach firmy, a także o polityce dywidendowej i wpływie sytuacji w Ukrainie na jej działalność.

 

Jedno z pytań dotyczących wyników spółki za drugi kwartał 2022 roku dotyczyło czynników, które wpłynęły na ich poprawę.

 

- Głównie poprawa efektywności operacyjnej i poprawa monetyzacji czasu pracy deweloperów w FWC. Niemniej w całej Grupie drugi kwartał roku jest zawsze lepszy niż pierwszy - skomentował Konrad Żaczek, prezes Digitree Group.

 

Dodał również, że w największym stopniu do osiągnięcia wyniku za pierwsze półrocze 2022 roku przyczynił się segment Fast White Cat i INIS.

 

- Widzimy dość dużo zapytań w zakresie systemu mailingowego i marketing automation. Realizujemy także więcej kampanii display - mówił o najpopularniejszych usługach przedstawiciel spółki. 

 

Odnosząc się do raportu, jeden z inwestorów zapytał o zadłużenie Digitree Group.

 

- Jeśli chodzi o zadłużenie to na początku tego roku spłaciliśmy kredyt inwestycyjny na zakup FWC, a oprócz tego posiadamy nieoprocentowany kredyt z PFR, kredyty w rachunkach bieżących i leasingi na ca PLN 400 tys (z tego jeden w stałej stopie %). Także wzrost stóp procentowych nie wpływa w znaczny sposób na koszt obsługi - mówił Konrad Żaczek.

 

- Największymi kosztami ponoszonymi przez spółkę są usługi obce czyli podwykonawcy oraz zakup mediów. Wzrost cen energii nie powinien w istotny sposób odbić się na działalności spółki - dodał prezes.

 

W kwestii rentowności mówił natomiast: Ciągle pracujemy nad elementem kosztowym w naszej działalności, aczkolwiek otoczenie inflacyjne i presja płacowa nam tę pracę utrudnia.

Pozyskiwanie klientów

Pytano również o sposoby pozyskiwania nowych klientów przez spółkę.

 

- Raczej online. Raz na jakiś czas bierzemy udział w targach branżowych, ale nie jest to nasza główna metoda dotarcia do klientów - odpowiedziano podczas czatu inwestorskiego.

 

Prezes spółki wyjaśnił również, z jakich branż pochodzą jej klienci.

 

- Mamy przekrój przez różnego rodzaju branże i typy klientów względem wielkości firmy w zależności od działalności. Na pewno przekrojowo e-commerce jest najpopularniejszą kategorią klienta, którego obsługujemy.

Plany i inwestycje

- Czy i jak zamierzacie rozbudowywać swoje portfolio usług w przyszłości? - pytano podczas czatu.

 

- Nasze portfolio usług jest na tym etapie już dość szerokie i w dużej mierze skupiamy się nad tym jak je cross sellować do naszej szerokiej grupy klientów. Niemniej ciągle przyglądamy się rynkowi digital marketingu i na tej podstawie będziemy uzupełniać nasze portfolio - podano.

 

W kwestii inwestycji prowadzonych w tym i przyszłym roku, prezes powiedział: Są dalsze prace nad systemem mailingowym i marketing automation i na pewno dalsze inwestycje w porównywarkę Nokaut.

 

Odpowiedziano również na pytanie dotyczące kapitału przeznaczonego na inwestycje w pierwszym półroczu tego roku.

 

- Zgodnie zaprezentowanymi danymi w pierwszym półroczu 2022 roku na inwestycje wydaliśmy PLN 440 tys. W drugiej połowie roku na pewno prace rozwojowe będą kontynuowane, a wydatki nie powinny być niższe niż w pierwszym półroczu - podsumował przedstawiciel Digitree Group.

 

Pytano także o nowe kierunki działania wynikające ze zmiany na stanowisku prezesa spółki.

 

- Zgodnie z tym co komunikowaliśmy kilka miesięcy temu, strategia grupy się nie zmieniła - wyjaśniono.

Polityka informacyjna

- Czy spółka w przyszłości może rozważyć dzielenie się większą ilością informacji operacyjnych z akcjonariuszami? Trochę brakuje kontekstu do danych finansowych i opisywanie suchych wzrostów/spadków przychodów jest trochę wtórne. Na podstawie danych z prezentacji i raportu nie da się stwierdzić czy firma rośnie wolumenowo/cenowo, czy liczba użytkowników rośnie/spada - pytał jeden z inwestorów biorących udział w czacie.

 

- Rozważymy tę sugestię niemniej opisanie działalności grupy na podstawie kilku operacyjnych KPI nie jest takie proste z uwagi na różnorodną działalność, którą prowadzimy - wyjaśnił prezes. 

Rynek i sytuacja na terenie Ukrainy 

Poruszając kwestię rynku na którym działa Digitree Group m.in. w kontekście pandemii COVID-19 mówiono: Istotnie w bieżącym roku dane statystyczne GUS pokazują, że spada udział e-handlu w handlu ogółem, co ma na pewno związek ze zwiększonym footfall w galeriach handlowych, niemniej z drugiej strony mamy w kraju ok 1,5-2,0 milionów więcej mieszkańców.

 

Pytano również o wpływ wojny na terytorium Ukrainy na spółkę.

 

- Ekspozycja usług naszej grupy kapitałowej na rynek Ukrainy, Rosji i Białorusi nie jest znacząca. Nie mamy bezpośrednich klientów z tych krajów. I choć w początkowym okresie mogliśmy zaobserwować lekkie zachwianie w nastrojach konsumentów odzwierciedlone w słabszych konwersjach klików na zakupy, obecnie sytuacja ta ustabilizowała się - mówił Konrad Żaczek.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie dodał również: Na chwilę obecną nie zauważyliśmy nasilonej liczby ataków hakerskich na grupę.

Presja płacowa

Na koniec 2021 roku przeciętne zatrudnienie w grupie wynosiło 166 osób, a jak dodano podczas czatu, obecnie zwiększa się o nowych, wykwalifikowanych pracowników.

 

Prezes potwierdził, że spółka odczuwa presję płacową. Kontynuując wyjaśniono również: Na pewno odczuwamy wzrost presji płacowej od początku roku w związku z inflacją. Na ten moment nie przekłada się ona w istotny sposób na zwiększoną rotację w naszej grupie.

Dywidenda

- Polityka dywidendowa została opisana w opublikowanym raporcie za pierwsze półrocze 2022 roku. Na obecny moment nie planujemy jednak żadnych zmian. Zarząd spółki będzie rekomendował akcjonariuszom niewypłacenie dywidendy - podsumował prezes Digitree Group.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie