Chat with us, powered by LiveChat

UOKiK kontra HRE Investments. Chodzi o inwestowanie w spółki deweloperskie

Skomentuj artykuł
© MOZCO Mat Szymański - stock.adobe.com

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko trzem spółkom z grupy HRE Investments. UOKiK bada, czy nie doszło do wprowadzenia inwestorów w błąd poprzez przedstawienie przede wszystkim korzyści z inwestycji w udziały spółek deweloperskich.

 

–  Przedsiębiorcy, wobec których toczy się postępowanie, oferują konsumentom inwestycje w postaci nabycia udziałów w spółkach celowych, które mają realizować projekty deweloperskie. Zastrzeżenia Prezesa UOKiK wzbudziły materiały informacyjne tych podmiotów. Przedstawiały one przede wszystkim możliwe korzyści z inwestycji, nie informowały natomiast o możliwych istotnych ryzykach – informuje urząd na swojej stronie internetowej.

 

Zarzuty postawione zostały spółce-matce HRE Investments oraz jej córkom: Hreit i Heritage Real Estate. Równocześnie zarzuty postawiono dwóm osobom zarządzającym.

 

Jak przypomina UOKiK, chociaż z materiałów informacyjnych potencjalni inwestorzy dowiadywali się o korzyściach z inwestycji, choć w przypadku tego typu inwestycji środki nie są zabezpieczone w żaden sposób.

 

– Lokowanie środków w przedsięwzięcia inwestycyjne zawsze obarczone jest ryzykiem. Podobnie może być w przypadku nabycia instrumentów udziałowych proponowanych przez spółki z grupy HRE Investments. Podkreślanie korzyści z pominięciem ryzyk inwestycji może powodować, że konsumenci będą przekonani o pewności zwrotu zainwestowanych środków i tym samym mogą zostać wprowadzeni w błąd. Dlatego wszcząłem postępowanie przeciwko trzem podmiotom, postawiłem również zarzuty dwóm szefom tych spółek – mówi prezes UOKiK Tomasz Chróstny.

 

 

Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów grozi kara finansowa do 10 proc. obrotu każdej z firm, którym zarzucono naruszenie prawa. Osobom zarządzającym grozi sankcja pieniężna do 2 mln zł.

 

W komunikacie UOKiK znajdujemy tez informację o braku współpracy wyżej wymienionych spółek w toku postępowania wyjaśniającego. HRE Investments, Hreit i osiem innych spółek z grupy kapitałowej (Apartamenty Senatorska, Apartamenty Barona, Lotnisko Park, Sikorskiego 36, BDC Development, North Star Development, South Star Development, West Star Development) długo zwlekali z przekazaniem odpowiednich dokumentów, zaś jedna nie zrobiła tego w cale. Wobec podmiotów tych zostało wszczęte osobne postępowanie w sprawie nałożenia kary pieniężnej. Za uchylanie się od współpracy z UOKiK przy postępowaniu wyjaśniającym grozi kara do 50 mln euro.

 

🔴 Poprosiliśmy HRE o komentarz do zarzutów UOKiK. Gdy otrzymamy odpowiedź, artykuł zostanie zaktualizowany.

Miliardowe inwestycje z HRE Investments

Jak czytamy na stronie Heritage Real Estate, wartość inwestycji spółki mierzona wskaźnikiem Gross Development Value (szacowana wartość rynkowa po zakończeniu budowy) wynosi 8,6 mld zł. Mowa o graczu o zasięgu ogólnopolskim, obecnym w 22 miastach. Zgodnie z podanymi informacjami, w przygotowaniu są 24 662 mieszkania, z czego 11 556 w ramach equity.

 

Źródło: HRE

 

Jak informuje spółka, do tej pory rozliczyła 13 projektów equity o wartości 652 mln zł. Wysokość zysku wypłaconego inwestorom sięgnęła 26 mln zł.

Instytucje zajęły się problemami inwestorów

Równo miesiąc temu UOKiK poinformował o wszczęciu postępowania wyjaśniającego sprawie podwyżki opłat ogłoszonej przez mBank. Jak dowiedzieliśmy się w mBanku, instytucja ta przedstawi Urzędowi swoje argumenty.

Z kolei W ubiegłym roku Urząd zajął się tematem awarii systemów informatycznych w domach maklerskich (największe problemy mieli klienci ING oraz mBanku). Postępowanie póki co nie przyniosło rezultatów.

 

W ostatnich tygodniach naruszeniem interesów inwestorów zainteresowała się też inny organ publiczny. Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Finansów z wnioskiem o likwidację lub istotne ograniczenie podatku od zysków kapitałowych, zwanego potocznie „podatkiem Belki”.

 

Inwestowanie w nieruchomości mieszkaniowe okiem analityka i praktyka

Polski rynek nieruchomości budził potężne emocje w czasie ostatniej hossy, nie mniej często dyskutuje się o jego kondycji w czasie obecnych niesprzyjających warunków. W związku z tym, w ubiegłym miesiącu zorganizowaliśmy webinar poświęcony inwestycjom w nieruchomości.

 

🟢 Zobacz też: Kredyt hipoteczny w Polsce zamiera. Rynek cofnął się do 2007 r.

 

Prezentacje poprowadzili: analityk i bloger Radosław Chodkowski (Humanista na giełdzie) oraz przedstawiciele ogólnopolskiego dewelopera mieszkaniowego GK Murapol.

 

 

Wielu informacji na temat kondycji rynku nieruchomości dostarcza najnowszy raport Departamentu Analiz Narodowego Banku Polskiego. Opublikowany pod koniec czerwca dokument opisuje stan w pierwszym kwartale 2022 r. i dostępny jest na stronach NBP. W tym samym miejscu dostępna jest także baza cen nieruchomości za lata 2006-2022.

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie