Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Relacja z czatu Digitree Group. Branża e-commerce coraz ważniejszym klientem

Skomentuj artykuł

O wynikach za 2021 rok, a także strategii, zmianach w zarządzie, planach spółki i kondycji branży marketingu online, mówiono podczas czatu inwestorskiego Digitree Group. Na pytania inwestorów odpowiadali Rafał Zakrzewski, Prezes Zarządu Digitree Group oraz Konrad Żaczek, Członek zarządu ds. finansowych spółki.

 

W pierwszej kolejności poproszono o wskazanie najważniejszych wydarzeń z punktu widzenia wyników spółki za 2021 rok.

 

W związku z tym Rafał Zakrzewski, wskazał następujące elementy: Pozyskanie kolejnych klientów w segmencie enterprise dla produktu SARE Automation przy jednoczesnym rozszerzeniu spektrum obsługiwanych branż, reorganizacja segmentu performance oraz wdrożenie usług związanych z obsługą kampani performancowych na Allegro oraz istotna przebudowa portfolio klientów w segmencie agencyjnym, która przyczyniła się do zmiany wektora wyników w tym obszarze.

 

Pytano także o wyższe w ujęciu rocznym koszty sprzedaży.

 

- Jest to związane głównie z wprowadzeniem do organizacji nowych kompetencji, które z jednej strony skutkowały wydatkami (zasoby ludzkie), a w krótkim okresie nie przyniosły odpowiedniej rentowności. Było to zgodne z naszymi oczekiwaniami - podano.

 

Poruszona została również kwestia wzrostu przychodów przy jednoczesnym zmniejszeniu przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.

 

- W 2020 roku znacznie poprawiliśmy zarządzanie kapitałem obrotowym, co widać przez spadek stanu należności o PLN 1.6M, natomiast dynamiczny wzrost przychodów za 2021 rok wiązał się ze zwiększeniem stanu należności o PLN 1.2M - nie utraciliśmy efektywności w tym zakresie, ponieważ przychody urosły nam o ponad 23% a należności o 11%, ale różnica pomiędzy tymi latami jest na poziomie PLN 2.8M. W 2020 roku wynik był także obciążony odpisami na wnipach i pracach rozwojowych na PLN 1.3M. Analogiczne odpisy za 2021 wyniosły około PLN 250k - tłumaczył Konrad Żaczek.

 

Pytano o dużą kwotę zawiązanych rezerw w 2021 roku.

 

- Głównie ze zwiększenia skali działalności oraz obrezerwowywania wszystkich poniesionych kosztów za dany rok, nawet jeśli usługa/koszt nie została jeszcze zafakturowana, tak aby wynik księgowy odzwierciedlał rzeczywisty obraz - wyjaśniono.

 

Odpowiadając na kolejne pytanie, Członek zarządu ds. finansowych ocenił następująco działalność spółki w 2021 roku: Był to pierwszy rok realizacji naszej nowej strategii, której jedną z głównych osi jest klientocentryczność tj skupienie się na potrzebach naszych klientów. W tym kontekście osiągnięte wyniki spełniły nasze oczekiwania. Koncentrowaliśmy się na strategicznym rozwoju 3 filarów naszej działalności, które osiągnęły zakładane wzrosty (rzędu 20-25% w latach 2021-2023): w zakresie produktów wdrożeniowych wypracowaliśmy 63% wzrostu, w ramach internacjonalizacji biznesu 78% wzrostu, natomiast dla ekosystemu e-commerce 47% wzrostu. Ważniejsze jednak niż wyniki są zmiany w sposobie obsługi klientów i ogólne podniesienie standardów realizowanych usług np. w ubiegłym roku rozpoczęliśmy cykliczne badania satysfakcji klientów, co pozwala nam lepiej dostosowywać sposób realizacji usług do potrzeb klientów.

Strategia Digitree Group

Kontynuując temat strategii spółki, inwestorzy pytali o jej kluczowe elementy.

 

- Kluczowym jest dla nas rozwój usług ekosystemu e-commerce, usług wdożeniowych oraz parasolowa internacjonalizacja biznesu naszego oraz naszych klientów - podsumowano.

 

Odwołano się również do informacji na temat przeglądu opcji strategicznych, jednakże konkretnej informacji w tym zakresie nie podano.

 

- Naszym celem jest obranie najkorzystniejszej drogi długoterminowego rozwoju grupy. Na chwilę obecną nie podjęliśmy jeszcze żadnych decyzji z tym związanych, a jeśli takowe będą miały miejsce, poinformujemy o nich w stosownych raportach.

 

Na temat rozwoju projektów contentive oraz marketplaceme mówiono: Są to relatywnie nowe projekty biznesowe. Marketplaceme specjalizuje się w obsłudze zagranicznych marketplaces i notuje dynamiczny wzrost realizowanego dla klientów GMV (Gross Merchandise Value). Contentive również cieszy się sporym zainteresowaniem ze strony domów mediowych. Oba projekty są na ścieżce osiągnięcia rentowności w 2022 roku.

Rezygnacja Prezesa Zarządu

Inwestorzy pytali o rezygnację Rafała Zakrzewskiego z funkcji członka zarządu Digitree Group oraz ze stanowisk w spółkach zależnych.

 

- Podjąłem decyzję o zmianie która, widząc dynamikę naszych wyników, była dla mnie bardzo trudna. Sama zmiana nie jest motywowana negatywnie, wynika ona wyłącznie z dość niespodziewanej propozycji zaangażowania w inny projekt biznesowy, który pozwala mi lepiej zrealizować również moje prywatne cele - choćby lokalizacyjne. Pozostawiam spółkę, która była zarządzana przez całość Zarządu - stąd też mam pewność, że nakreślony w ostatnim roku kierunek rozwoju będzie kontynuowany przez moich kolegów - wyjaśnił Rafał Zakrzewski.

 

Pojawiły się również pytania o następcę obecnego prezesa.

 

- Na chwilę obecną Rada Nadzorcza nie podjęła decyzji co do zmian w zakresie składu zarządu. Tym samym zarząd będzie w najbliższym czasie funkcjonować w obecnym składzie, w sposób niezakłócony kontynuując wszystkie sprawy związane z działalnością spółki i naszej grupy kapitałowej - dodał obecny prezes.

Kontrahenci spółki

Poruszono również kwestię kluczowych klientów Digitree Group.

 

- Portfel naszych klientów ewoluuje, co wynika z naszej strategii. Obserwujemy rosnący udział przychodów pochodzących z segmentu Enterprise, mówimy tu o podmiotach takich jak Leroy Merlin, Grupa Orlen, Kontigo (grupa Eurocash) czy Grupa Selena - odpowiedział przedstawiciel zarządu.

 

Na pytanie o formy rozliczeń odpowiedziano, że dominują przychody abonamentowe. Natomiast na temat najbardziej dochodowych usług mówiono: Na poziomie procentowej marży bezpośredniej są to zdecydowanie usługi abonamentowe związane z e-mail marketingiem oraz marketing automation.

Branża 

W kwestii segmentu marketing automation oraz programmatic buying pytano o rozwój i kondycję w kolejnych latach.

 

- Nadchodzące zmiany związane z 3rd party cookie powodują, że posiadanie własnych zasobów bazodanowych, wykorzystywanych do automatyzacji marketingu, będzie miało rosnące znaczenie. Stąd też uważamy że perspektywy w tym zakresie są bardzo obiecujące - mówił Zakrzewski.

 

Dodano, że portfel usług Digitree Group w coraz większym stopniu jest kierowany do branży e-commerce.

 

Pojawiło się również ogólne pytanie o rozwój branży marketingu online w najbliższych latach.

 

- Analizujemy wiele trendów w tym obszarze. Uważamy że rosnącą rolę będzie z pewnością odgrywała strategia pracy nad własnymi zasobami bazodanowymi (wobec 3rd party cookie). Myśląc o nowościach które są już z nami, pracujemy z naszymi klientami choćby nad wdrożeniem narzędzi video selling-u. Myśląc dalej - rozwijamy projekt dynamicznego store front-u pod Magento (projekt NCBiR) - to jest bardzo innowacyjny projekt który może istotnie wpłynąć na nasz potencjał w przyszłości - poinformowano podczas czatu inwestorskiego.

Cyberbezpieczeństwo usług

- Czy w przypadku działalności Digitree Group należy się bać cyberataków - pytali inwestorzy podczas czatu.

 

- Grupa Kapitałowa od lat stosuje systemy zabezpieczeń chroniące przetwarzane przez nas dane osobowe i dane wrażliwe klientów. Nasze oprogramowanie jest na bieżąco aktualizowane, dokonywane są liczne inwestycje w rozwiązania zabezpieczające przed dostępem do tych systemów osób nieuprawnionych. Ponadto, spółka Digitree Group współpracuje z największymi w Polsce bankami, które przeprowadzają u nas cykliczne audyty bezpieczeństwa i wymagają od nas stosowania zabezpieczeń na bardzo wysokim poziomie. W ostatnich latach wdrożyliśmy również odpowiednie procedury wewnętrzne, tj. szereg polityk związanych z bezpieczeństwem, dostępem zdalnym czy pracą na komputerach przenośnych, których przestrzeganie minimalizuje ryzyko potencjalnych cyberataków - mówił Rafał Zakrzewski.

Inflacja i zadłużenie

Na temat wzrostu inflacji oraz jej wpływu na spółkę przedstawiciele Digitree Group mówili: Inflacja jest wyzwaniem dla całej gospodarki. Wymaga od nas ciągłej adaptacji stawek prezentowanych klientom, co jest szczególnie trudne w usługach np. software house gdzie pracujemy w oparciu o umowy ramowe. Inflacja wzmaga również presję płacową.

 

Pytano też o kwestie zadłużenia i wzrostu stóp procentowych. 

 

- Stan zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wyniósł ok 550 tys PLN przy czym większa część z tego to kredyt z PFR. Stan środków pieniężnych na koniec 2021 roku wyniósł natomiast około PLN 3.9M. Spółka dysponuje zatem gotówką netto. Na ten moment nie jest narażona na znaczne obciążenia wynikające ze zmian stóp procentowych - skomentowano.

Wojna w Ukrainie

Podczas czatu inwestorskiego pojawił się również temat wojny w Ukrainie i jej potencjalnego wpływu na działalność spółki.

 

- Ekspozycja usług naszej grupy kapitałowej na rynek Ukrainy, Rosji i Białorusi nie jest znacząca. Nie mamy bezpośrednich klientów z tych krajów. I choć w początkowym okresie mogliśmy zaobserwować lekkie zachwianie w nastrojach konsumentów odzwierciedlone w słabszych konwersjach klików na zakupy, obecnie sytuacja ta ustabilizowała się. Dziś obserwujemy większą wstrzemięźliwość klientów w podejmowaniu decyzji o budżetach kreatywno-strategicznych (bardziej z uwagi na zmiany w otoczeniu makroekonomicznym) co z jednej strony jest potencjalnym zagrożeniem, ponieważ wstrzymywane są decyzje w przetargach, do których przystąpiliśmy, a z drugiej szansą, ponieważ pozwalają nam przystąpić do przetargów jeszcze nierozstrzygniętych na bieżący rok, w których wcześniej nie braliśmy udziału. Niemniej naszym zdaniem nie będzie miało to istotnego wpływu na działalność Grupy jako że przychody z tej działalności w ub roku stanowiły niecałe 3% udziału w ogóle przychodów - tłumaczył Konrad Żaczek.

CSR i inwestycje

- Spółka w raporcie wskazuje na działania prowadzone w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jakie czynności podjęto w związku z tą ideą? - pytał inwestor

 

- W strategii rzeczywiście wskazaliśmy na ten element. W GK realizujemy szereg inicjatyw w tym zakresie, przygotowany został kalendarz 12 inicjatyw w tym zakresie - od inicjatyw promujących oszczędność energii po inicjatywy wsparcia lokalnych domów dziecka. Idea odpowiedzialności środowiskowej jest nam szczególnie bliska. Technologia ma duży wpływ na emisję CO2. Stąd też chcemy pomagać naszym klientom świadcząc usługi, które są zoptymalizowane - proszę sobie wyobrazić, że optymalizacja wysyłek kampanii e-mail marketingowych realizowanych przez nas jest w stanie przynieść oszczędności na poziomie nawet 200 ton CO2 rocznie. Nasi klienci również dostrzegają konieczność pracy w tym obszarze - i to z pewnością stwarza dla nas wspólnie nowe pola do współpracy we wszystkich segmentach naszego biznesu - opisali przedstawiciele zarządu.

 

Mówiono również o inwestycjach spółki.

 

- W planach na bieżący rok mamy przede wszystkim realizację naszej strategii i opisanych w niej filarów rozwojowych Grupy. Ponadto, zgodnie z naszym raportem w zakresie przeglądu opcji strategicznych nie zamykamy się na możliwości inwestycyjne, które pojawią się na rynku. Jeśli pojawi się na horyzoncie jakaś ciekawa oferta w interesującym nas segmencie, będziemy Państwa informować. Powyższe będzie się oczywiście wiązało z wydatkami inwestycyjnymi - podsumował Zakrzewski.

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie