Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Cykl bezpłatnych webinarów edukacyjnych „ESG od podstaw”

W ostatnich latach skrót ESG, E – Środowisko (z ang. environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (z ang. social responsibility) i G – Ład korporacyjny (z ang. corporate governance) coraz częściej pojawia się w kontekście rynku kapitałowego.

 

Co on oznacza dla inwestora indywidualnego? Czy powinniśmy zwracać uwagę na to zagadnienie w kontekście inwestycji w spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych?


Poziom wiedzy polskich inwestorów indywidualnych na temat ESG, konieczności dodatkowego raportowania, korzyści z tym związanych oraz dodatkowych kosztów ponoszonych przez spółki jest niski. Rozwój tej tematyki zarówno w skali Polski jak i Europy jest jednak tak szybki (i wydaje się nieodwracalny), że edukacja w tym zakresie wydaje się niezbędna, gdyż na całym świecie zauważalny jest trend rosnących oczekiwań funduszy, inwestorów w zakresie ujawnień danych środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym (ESG).


Mając powyższe na uwadze Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych wspólnie z Fundacją GPW przygotowało cykl czterech bezpłatnych webinarów edukacyjnych poświęconych tematyce ESG pod tytułem: „ESG od podstaw”.

 

 • Podstawowe pojęcia
 • Omówienie poszczególnych składowych
 • Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych
 • Punkt widzenia inwestorów finansowych
 • Obowiązki informacyjne spółek dotyczące raportowania ESG
 • Case study na przykładzie polskiej spółki
 • Tematyka ESG na rynkach rozwiniętych. Różnice w regulacjach prawnych, oczekiwaniach inwestorów.
 • Źródła informacji

Terminy webinarów:

Czym jest ESG? Podstawowe pojęcia

Zapis webinaru


dr Tomasz Wiśniewski
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Doktor nauk ekonomicznych, Przewodniczący Rady Nadzorczej GPW Benchmark S.A. oraz wicedyrektor Działu Rozwoju Produktów Informacyjnych i Wskaźników na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie odpowiedzialny za realizację strategii ESG dla rynku kapitałowego. W 2009 roku odpowiadał za uruchomienie pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie w Europe Centralnej – RESPECT Index. W 2013 roku z jego inicjatywy GPW, jako ósma giełda na świecie przystąpiła do inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych Sustainable Stock Exchanges. Natomiast w 2019 roku odpowiadał za wprowadzenie indeksu WIG-ESG – pierwszego benchmarku ESG dla krajowego funduszu inwestycyjnego. W ostatnim okresie koordynował publikację pierwszego na rynku polskim przewodnika ESG dla spółek: „Wytyczne do raportowania ESG. Przewodnik dla spółek notowanych na GPW” oraz Strategię ESG Grupy Kapitałowej GPW.


Od wielu lat związany z zagadnieniami ESG m.in. jako członek zespołu do spraw raportowania niefinansowego Ministerstwa Finansów, grupy roboczej do spraw zrównoważonych finansów SRRK oraz członek kapituły konkursu Forum Odpowiedzialnego Biznesu na Raporty Zrównoważonego Rozwoju.
Ponadto autor i współautor raportów, artykułów i opracowań naukowych na temat znaczenia zagadnień ESG na rynku kapitałowym, w tym jedynego na polskim rynku kapitałowym badania „Decyzje inwestycyjne a społeczna odpowiedzialność firm”.

 

Obowiązki informacyjne spółek dotyczące raportowania ESG

 • Raporty na temat informacji niefinansowych: które spółki je sporządzają i gdzie je można znaleźć?
 • Jakie informacje zawiera raport niefinansowy?
 • Finansowy aspekt raportów ESG: ryzyka, szanse i Taksonomia
 • Co zmieni się w raportowaniu ESG w najbliższych latach?

Zapis webinaru


Piotr Biernacki

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Pełniąc funkcją prezesa Fundacji Standardów Raportowania i będąc członkiem Project Task Force for Climate-Related Reporting przy EFRAG pracuje nad standardami raportowania ESG. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej w zakresie wytycznych ds. raportowania zagadnień zmiany klimatu. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych. Doradzał ponad 100 spółkom prywatnym i publicznym notowanym w Polsce i na głównych giełdach europejskich.

 

ESG na rynkach rozwiniętych. O co pytają inwestorzy?

 • ESG w ujęciu inwestorów instytucjonalnych?
 • Jak fundusze odpytują spółki z kryteriów ESG? Checklisty polskich i zagranicznych funduszy.
 • Tematyka ESG na największych rynkach europejskich. Różnice w regulacjach prawnych, oczekiwaniach inwestorów, na jaki etapie jesteśmy w Polsce

Zapis webinaru


Kamil Mikołajczak
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Kamil Mikołajczak zarządza dystrybucją Funduszy Franklin Templeton w Polsce. Jest odpowiedzialny za rozwój działalności i relacje z klientami/ partnerami. Od ponad 10 lat związany z Franklin Templeton, od 2002 roku związany z polskim rynkiem funduszy inwestycyjnych. Przed dołączenie do Franklin Templeton Kamil Mikołajczak pracował m.in. w TFI PZU, ProService Agent Transferowy, posiada tytuł magistra ekonomii zdobyty na warszawskiej Uczelni Łazarskiego, ukończył także studia z zakresu zarządzania projektami na Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki, posiada również certyfikat CFA Institute Investment Foundations®.

 

ESG – case study na przykładzie spółki z GPW

 • Obowiązki informacyjne spółek dotyczące raportowania ESG, czyli gdzie kończy się twarde prawo a zaczynają się dobre praktyki,
 • Case study na przykładzie CCC S.A. w obszarze wdrażania i sprawozdawczości w obszarze ESG

 

Zapis webinaru


Kamilla Budnik
Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju CCC S.A.

Od blisko 3 lat odpowiedzialna za tematy ESG w Grupie CCC. W swoich obowiązkach służbowych głównie koncentruje się na planowaniu strategicznym oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez szereg działań związanych ze skutecznym i systematycznym wzrostem CCC w obszarze ESG, raportowaniu niefinansowym, dialogiem z interesariuszami oraz agencjami ratingowymi. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Zarządzania i Rachunkowość, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Audytu Wewnętrznego na Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

 

Udział w minimum w trzech z czterech wykładów (na platformie Clickmeeting) będzie umożliwiał otrzymanie certyfikatu uczestnictwa.

 

 

Organizatorzy

 

SII Fundacja GPW

 

Partnerzy merytoryczni

 

CCC Franklin Templeton

 

Partnerzy medialni

 

Stockwatch    
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie