Chat with us, powered by LiveChat

Obowiązki informacyjne spółek dotyczące raportowania ESG

Zapoznaj się z zapisem webinaru z cyklu „ESG od podstaw”. Webinar poprowadził Piotr Biernacki, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych.

 

Obowiązki informacyjne spółek dotyczące raportowania ESG

  • Raporty na temat informacji niefinansowych: które spółki je sporządzają i gdzie je można znaleźć?
  • Jakie informacje zawiera raport niefinansowy?
  • Finansowy aspekt raportów ESG: ryzyka, szanse i Taksonomia
  • Co zmieni się w raportowaniu ESG w najbliższych latach?

 

Zapis webinaru

 

Webinar poprowadził

 

Piotr Biernacki, Stowarzyszenie Emitentów GiełdowychPiotr Biernacki

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Od ponad 20 lat zajmuje się strategiami rozwoju spółek giełdowych i specjalizuje się w zagadnieniach zrównoważonego rozwoju oraz sustainable finance. Pełniąc funkcją prezesa Fundacji Standardów Raportowania i będąc członkiem Project Task Force for Climate-Related Reporting przy EFRAG pracuje nad standardami raportowania ESG. Inicjator i współautor Standardu Informacji Niefinansowych. Uczestniczył w pracach Komisji Europejskiej w zakresie wytycznych ds. raportowania zagadnień zmiany klimatu. Jako wiceprezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych i członek Securities and Markets Stakeholders Group przy ESMA współtworzy regulacje rynku kapitałowego i wspiera emitentów w wypełnianiu ich wymogów. W ramach MATERIALITY wykorzystuje autorską metodę badania istotności do pomocy spółkom w identyfikacji istotnych ryzyk i zagadnień niefinansowych oraz prowadzenia analiz scenariuszowych. Doradzał ponad 100 spółkom prywatnym i publicznym notowanym w Polsce i na głównych giełdach europejskich.

 

 

 

Organizatorzy

 

SII Fundacja GPW

 

Partner merytoryczny

 

Franklin Templeton

 

Partnerzy medialni

 

Stockwatch    
Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie