Chat with us, powered by LiveChat

ESG – case study na przykładzie spółki z GPW

Zapoznaj się z zapisem webinaru z cyklu „ESG od podstaw”. Webinar poprowadziła Kamila Budnik, CCC S.A.

 

ESG – case study na przykładzie spółki z GPW

  • Obowiązki informacyjne spółek dotyczące raportowania ESG, czyli gdzie kończy się twarde prawo a zaczynają się dobre praktyki,
  • Case study na przykładzie CCC S.A. w obszarze wdrażania i sprawozdawczości w obszarze ESG

 

Zapis webinaru

 

Webinar poprowadziła

 

Kamilla Budnik, Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju CCC S.A.

Kamilla Budnik

Manager ds. Zrównoważonego Rozwoju CCC S.A.

Od blisko 3 lat odpowiedzialna za tematy ESG w Grupie CCC. W swoich obowiązkach służbowych głównie koncentruje się na planowaniu strategicznym oraz realizacji celów zrównoważonego rozwoju poprzez szereg działań związanych ze skutecznym i systematycznym wzrostem CCC w obszarze ESG, raportowaniu niefinansowym, dialogiem z interesariuszami oraz agencjami ratingowymi. Absolwentka Ekonomii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Zarządzania i Rachunkowość, Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Audytu Wewnętrznego na Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

 

 

 

 

 

Organizatorzy

 

SII Fundacja GPW

 

Partnerzy merytoryczni

 

CCC Franklin Templeton

 

Partnerzy medialni

 

Stockwatch    

 

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie