Chat with us, powered by LiveChat

JSW z miliardowymi zyskami w IV kw. 2021 roku

Skomentuj artykuł

W 2021 roku Grupa JSW osiągnęła 10,63 mld zł przychodów, co oznacza wzrost o 53,2% rdr. Zysk brutto na sprzedaży sięgnął 2,60 mld zł wobec straty rzędu 0,4 mld zł przed rokiem. Emitent zamknął rok z zyskiem netto na poziomie 952,6 mln zł wobec straty rok temu na poziomie 1,54 mld zł. Zdecydowana większość ubiegłorocznych zysków została wypracowana dopiero w ostatnim kwartale 2021 roku.

 

Poniżej w tabeli prezentujemy wybrane dane finansowe Grupy JSW w ostatnich kwartałach.

 

Wybrane dane finansowe (mln zł) 1Q20 2Q20 3Q20 4Q20 1Q21 2Q21 3Q21 4Q21
Przychody ze sprzedaży 1 964,6 1 460,4 1 727,6 1 783,4 1 998,1 2 178,9 2 579,2 3 872,9
Wynik brutto na sprzedaży 112,8 -220,6 -82,1 -211,4 52,9 138,7 589,9 1 813,7
Wynik na sprzedaży -134,1 -458,2 -338,9 -456,3 -186,6 -106,4 363,4 1 562,4
Wynik operacyjny -234,0 -907,2 -111,8 -527,6 -193,9 -151,1 357,9 1 249,5
Wynik brutto -254,2 -931,8 -134,8 -546,8 -217,6 -178,9 331,2 1 232,0
Wynik netto -208,9 -764,9 -114,8 -448,8 -179,2 -151,3 267,8 1 015,3
Wynik netto PD -211,9 -765,4 -116,1 -452,6 -187,5 -169,0 252,6 1 007,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.

 

Jak widać w powyższej tabeli w pierwszej połowie 2021 roku Grupa JSW wykazała straty. Poprawę przyniósł dopiero III kw. 2021 roku, w którym Emitent odnotował 363,4 mln zł zysku ze sprzedaży (wynik przed zdarzeniami jednorazowymi). Narastająco po trzech kwartałach zysk ze sprzedaży sięgnął 70,4 mln zł. W samym IV kw. 2021 roku skokowo wzrósł i wyniósł on 1,56 mld zł.

 

JSW – przychody ze sprzedaży (mln zł) i zmiana kw/kw (%) JSW – wynik brutto na sprzedaży (mln zł) i marża (%)
JSW – wynik na sprzedaży (mln zł) i marża (%) JSW – wynik operacyjny (mln zł) i marża (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów Emitenta.  

 

Dalsza część artykułu jest dostępna za darmo po zalogowaniu tylko dla członków SII z rozszerzoną składką.

Dla członków SII dostęp jest bezpłatny.

Zostań członkiem SII

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie