Chat with us, powered by LiveChat

Kim jest polski inwestor indywidualny i co ma w portfelu [OBI 2021]

Skomentuj artykuł

Polski inwestor indywidualny jest nieco starszy i bardziej majętny niż w latach poprzednich. Inwestuje długoterminowo i coraz chętniej sięga po inwestycyjne nowinki.

 

W Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2021 udział wzięło 4029 inwestorów. To o 872 osoby więcej niż w 2020 r., co można powiązać z „pandemicznym” i „inflacyjnym” wzrostem zainteresowania inwestowaniem w naszym kraju. Zanim zajrzymy do portfela polskiego inwestora, przyjrzyjmy się jego właścicielowi.

 

Ważna uwaga – nie mamy wątpliwości, że Ogólnopolskie Badanie Inwestorów nie obejmuje wszystkich inwestujących Polaków. Wierzymy jednak, że przebadanie aktywnej części inwestorów (zaglądającej na portale internetowe o inwestowaniu, śledzących media społecznościowe itp.) daje istotny obraz zmian zachodzących na polskim rynku. Wyniki OBI każdego roku dostarczają cennych informacji nie tylko samym inwestorom, lecz także instytucjom kształtującym polski rynek kapitałowy.

Kim jest polski inwestor indywidualny?

Statystyczny polski inwestor indywidualny to mężczyzna w wieku około 42 lat, posiadający wyższe wykształcenie i mieszkający w mieście. Na rynku jest od kilku lat.

 

Kliknij, aby powiększyć dany wykres

 

   
   
   
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Tak jak w całym społeczeństwie, również w gronie inwestorów obserwować można rosnącą średnią wieku. Inwestowanie to już dawno nie zajęcie tylko dla młodych – jeszcze w 2009 r. co czwarty badany w OBI miał mniej niż 25 lat, a w kolejnych latach odsetek ten stopniowo malał. W ostatnich latach struktura wieku nieco odmłodniała, ale i tak najmłodsi nie stanowią więcej niż 10%.

 

 
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Rzecz jasna wiek jedno, doświadczenie drugie – nie każdy zaczyna inwestować tuż po zdaniu matury. Widać, że nowi inwestorzy z napływu z 2020 r. zostali na rynku, choć nadal nie ma ich tyle co na początku poprzedniej dekady.

 

 
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Przede wszystkim większość inwestorów pomnaża swoje pieniądze samodzielnie (93,5%), część robi to samodzielnie poza GPW (15,6%), a kolejna część korzysta ze wsparcia pośredników z TFI (24,9%) i instytucji asset management (4,9%).

Co motywuje polskich inwestorów indywidualnych do inwestowania? Głównie dywersyfikacja przychodu. W ostatnich latach proporcje między motywacjami są zbliżone.

 

 
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Portfel polskiego inwestora indywidualnego

Tyle o charakterystyce ogólnej, zajmijmy się najważniejszym (przynajmniej jeśli chodzi o inwestowanie) czyli pieniędzmi. Solidne zwyżki giełdowych indeksów w 2021 r. pchnęły w górę wartość przeciętnego portfela inwestycyjnego. Po raz pierwszy co dziesiąty badany miał w portfelu ponad pół miliona złotych. Równocześnie odsetek inwestorów dysponujących kwotą do 10 000 PL spadł poniżej 10%. Fakt ten interpretować należy także poprzez pryzmat inflacji i wzrostu wynagrodzeń – w 2009 r. 10 000 PLN było kwotą realnie większą niż w 2021 r.

 

 
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Co znajdziemy w portfelu przeciętnego inwestora? Niezmiennie dominują akcje z głównego parkietu GPW, choć w ostatnich latach coraz większą popularnością cieszył się też NewConnect. Mocno rośnie popularność ETF-ów, akcji zagranicznych i kryptowalut – pod tym względem polscy inwestorzy nadganiają światowe standardy. Znacznie mniejszym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych cieszy się natomiast Forex, któremu zwolenników podebrały przede wszystkim kryptowaluty.

 

 
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Ile spółek w portfelu mają polscy inwestorzy indywidualni? Coraz więcej! Już ponad 40% ankietowanych zadeklarowała, że posiada ponad 8 spółek. Dekadę temu było to tymczasem niewiele ponad 10%.

 

 
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Warto zwrócić uwagę na długoterminowe nastawienie polskich inwestorów. Horyzont inwestycyjny powyżej roku często deklarowany jest nie tylko w przypadku obligacji (92,3%) czy TFI (86,2%), z natury nadających się do tego typu inwestowania, lecz również w przypadku akcji (52,3%), ETF-ów (80,1%), a nawet kryptowalut (44,6%).

 

Na jaki okres najczęściej lokuje Pan(i) środki w dane aktywa?
  stosuję daytrading do tygodnia do miesiąca do roku powyżej roku
obligacje 0% 0% 1% 6% 92%
ETF 1% 1% 4% 14% 80%
akcje 3% 2% 8% 35% 52%
kryptowaluty 7% 9% 13% 27% 45%
Forex 30% 29% 24% 13% 4%
instrumenty pochodne 20% 24% 36% 18% 2%
TFI 0% 0% 1% 12% 86%
 Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów

 

Zapoznaj się także z innymi szczegółówymi omówieniami wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021:

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie