Chat with us, powered by LiveChat

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych [OBI 2021]

Skomentuj artykuł

Inwestować znaczy wybierać. Nim przejdziemy do wyboru instrumentów finansowych, najpierw musimy wybrać odpowiednie narzędzie. O opinie na temat dostępnych na polskim rynku rachunków maklerskich zapytaliśmy uczestników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021.

 

Na początku ustalmy najważniejsze – nie ma jednego, idealnego rachunku maklerskiego. Tak jak w przypadku szeregu różnych usług, tak i tu kryteriów wyboru może być wiele i zależeć będą one od stylu inwestowania. Dla wielu inwestorów najważniejsze będą jak najniższe koszty, inni za priorytet uznawać będą bezawaryjne działanie platformy internetowej, a jeszcze inni najbardziej cenić będą dostęp do szerokiego wachlarza instrumentów.

 

Nie znaczy to, że nie ma rachunków lepszych i gorszych – są, jednak każdy musi przyłożyć do nich własne kryteria oceny. Pomocna będzie analiza wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021, którą prezentujemy w tym artykule.

Najlepsze rachunki maklerskie – na co uwagę zwracają inwestorzy

Nim zajmiemy się ocenami, jakie inwestorzy wystawili poszczególnym rachunkom maklerskim, zatrzymajmy się przy samych oczekiwaniach klientów instytucji finansowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, priorytetem dla polskich inwestorów pozostaje poziom opłat i prowizji. Nieco tylko niżej uplasowała się jakość platformy internetowej. To symptomatyczne – koniec 2020 r. i początek 2021 r. był dla polskiej branży maklerskiej okresem awarii na niespotykaną wcześniej skalę (głównie w ING i mBanku, co widać w ocenach w kategoriach szczegółowych). Najmniej ważna okazała się bliskość Punktów Obsługi Klienta, co nie powinno dziwić w dobie coraz powszechniejszych rozwiązań zdalnych.

 

Proszę ocenić ważność elementów oferty domu maklerskiego (1 – nieważny, 5 – najważniejszy)

 

Kryterium 1 2 3 4 5 Średnia

Poziom opłat

i prowizji

1,6% 2,7% 14,1% 40,6% 41,0% 4,17
Jakość platformy internetowej 1,1% 2,6% 13,0% 46,9% 36,4% 4,15
Poziom obsługi klienta 2,4% 6,2% 26,2% 43,5% 21,7% 3,76
Dostęp do rynków zagranicznych 8,0% 9,4% 20,6% 33,9% 28,1% 3,65
Usługi dodatkowe 9,8% 12,2% 28,0% 32,8% 17,2% 3,35
Dostęp do rachunków IKE/IKZE 15,0% 14,2% 23,5% 26,3% 21,0% 3,24

Rekomendacje

i analizy

13,4% 17,7% 30,9% 26,3% 11,8% 3,05
Oferta edukacyjna 15,0% 18,9% 31,9% 24,3% 9,9% 2,95
Liczba ofert publicznych 16,1% 17,9% 32,0% 24,2% 9,8% 2,94
Połączenie rachunku z ROR-em 21,6% 19,9% 25,5% 20,0% 13,0% 2,83
Bliskość POK-ów 34,7% 25,2% 24,1% 9,4% 6,6% 2,28
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2021

 

Zdaniem na temat rachunków maklerskich podzieliło się z nami blisko 4000 inwestorów. Badanie prowadzone było od lipca do października 2021. Zebraliśmy odpowiedzi dotyczące 17 różnych rachunków, z czego szczegółowym analizom poddaliśmy 9 (warunkiem wejścia do ocenianej grupy było uzyskanie przynajmniej 100 głosów). Struktura odpowiedzi w OBI2021 jest zbieżna z danymi o liczbie rachunków publikowanymi przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (oraz zawiera XTB, którego w KDPW nie znajdziemy).

 

Finałową dziewiątkę tworzą: BM Alior Banku, DM BOŚ, BM ING Banku Śląskiego, eMakler, DM mBanku, BM Pekao, BM PKO BP, DM Santander oraz DM XTB. Każdemu z rachunków maklerskich przyznaliśmy ocenę w jednej z kategorii rankingowych. Wśród nich nie znalazła się kwestia opłat i prowizji, ponieważ są one mocno uzależnione od wielkości portfela i obrotu generowanego przez danego inwestora. Pominęliśmy także liczbę ofert publicznych, połączenie rachunku z ROR-em oraz bliskość POK-ów, ponieważ kryteria te zostały przez samych inwestorów uznane za najmniej ważne.

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce

Zaczniemy od spraw technicznych, czyli bezawaryjności i szybkość platformy internetowej oraz jej funkcjonalności. Inwestorzy surowo ocenili wspomniane awarie w ING Banku Śląskim i mBanku. W przypadku tego pierwszego domu maklerskiego krytyka ankietowanych była najmocniejsza (stąd brak nawet jednej „gwiazdki”). Warto wspomnieć tez, że negatywne oceny inwestorów związane z awariami „rozlały się” także na inne kategorie. Najlepiej pod względem technicznym wypadły BM PKO BP i DM XTB, a tuż za nimi uplasowały się DM Santander i DM BOŚ. Ten ostatni być może w kolejnym badaniu uzyska wyższą notę za funkcjonalność platformy, ponieważ OBI 2021 przeprowadzono przed debiutem bossaStatica Trader.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – jakość platformy internetowej

 

Rachunek maklerski Bezawaryjność i szybkość platformy Funkcjonalność platformy internetowej
BM PKO BP ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM XTB ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM BOŚ ⭐⭐⭐ ⭐⭐
DM Santander ⭐⭐⭐ ⭐⭐
BM Alior Banku ⭐⭐ ⭐⭐
eMakler (mBank) ⭐⭐
BM Pekao ⭐⭐
DM mBanku ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego -
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2021

 

W przypadku kategorii, gdzie na pierwszy plan wybija się czynnik ludzki, wyraźnie widać przewagę czołowej trójki nad resztą stawki. Podkreślić można docenienie przez inwestorów wysiłków XTB na polu edukacji oraz generalnie niskie oceny w kategorii „jakość analiz i rekomendacji”, choć warto podkreślić, że mocno zmienne otoczenie nie pomaga ostatnio analitykom.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – jakość obsługi

 

Rachunek maklerski Jakość obsługi i profesjonalizm pracowników Jakość analiz i rekomendacji Oferta edukacyjna
DM XTB ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM BOŚ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
BM PKO BP ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐
BM Alior Banku ⭐⭐
BM Pekao ⭐⭐
DM Santander ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego
eMakler (mBank)
DM mBanku
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2021

 

W kategoriach „dostępowych” najlepiej wypadły BM PKO BP i DM BOŚ. DM XTB został dobrze ocenione jeśli mowa o informacjach, notowaniach i rynkach zagranicznych, jednak w przypadku IKE/IKZE werdykt inwestorów nie mógł już taki być. Powód jest prosty – w XTB nie założymy IKE ani IKZE. Podobnie rzecz ma się w przypadku braku dostępu do rynków zagranicznych w BM Alior Banku i BM ING Banku Śląskiego, co również poskutkowało wyjątkowo niską oceną ankietowanych.

 

Najlepsze rachunki maklerskie według inwestorów indywidualnych – możliwości inwestycyjne

 

Rachunek maklerski Dostęp do informacji i notowań Dostęp do rynków zagranicznych Dostęp do rachunków IKE/IKZE
BM PKO BP ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM BOŚ ⭐⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM XTB ⭐⭐⭐ ⭐⭐⭐ -
DM mBanku ⭐⭐ ⭐⭐ ⭐⭐⭐
eMakler (mBank) ⭐⭐ ⭐⭐⭐
DM Santander ⭐⭐ ⭐⭐
BM Alior Banku ⭐⭐ -
BM Pekao ⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego -
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2021

 

Dla każdego inwestora poszczególne czynniki mają różną wagę, jednak na zakończenie naszego przeglądu możemy pokusić się o wskazanie trzech podstawowych grup. Lepiej od całej stawki najczęściej wypadały BM PKO BP, DM BOŚ i DM XTB. Średnie noty otrzymały BM Alior Banku, eMakler, DM mBanku, BM Pekao oraz DM Santander. Stawkę zamyka BM ING Banku Śląskiego, co ma zapewne związek ze wspomnianą poważną awarią.

 

Najlepsze rachunki maklerskie w Polsce ocena ogólna na bazie opinii inwestorów indywidualnych

(w każdej z grup kolejność alfabetyczna)

 

⭐⭐ ⭐⭐⭐
BM ING Banku Śląskiego BM Alior Banku BM PKO BP
  BM Pekao DM BOŚ
  DM mBanku DM XTB
  DM Santander  
  eMakler (mBank)  
Źródło: Ogólnopolskie Badanie Inwestorów 2021

 

Zapoznaj się także z innymi szczegółówymi omówieniami wyników Ogólnopolskiego Badania Inwestorów 2021:

 

 

Autor artykułu

 

Michał Żuławiński, redaktor SII Michał Żuławiński, redaktor SII

W latach 2012-2021 związany z redakcją Bankier.pl, w której odpowiadał za obszar Rynki. Od 2022 r. redaktor w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych. Autor licznych artykułów i analiz dotyczących głównie rynków finansowych, gospodarki oraz działalności banków centralnych. Laureat nagrody specjalnej NBP w konkursie dla dziennikarzy ekonomicznych im. Władysława Grabskiego.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie