Chat with us, powered by LiveChat

Wojna rozdaje karty na GPW. Inwestorzy mają nowych faworytów

Skomentuj artykuł
@TexBr - stock.adobe.com

Po weekendzie na polskiej giełdzie dalej panuje spora zmienność, a z porannych minusów udało się wypracować zieleń w trakcie sesji. Niektóre spółki i sektory szczególnie się wyróżniają, a wybrane tematy przedstawiamy poniżej.

 

🟢 Przegląd światowych rynków finansowych po weekendzie i po sankcjach nałożonych na Rosję przygotował Michał Żuławiński w artykule: Krach rosyjskich aktywów. Złoty słabszy, GPW się trzyma, a świat szuka bezpiecznych przystani.

Spółki związane z przemysłem wojskowym

Po weekendzie na polskiej giełdzie dalej dobrze radziły sobie spółki związane z segmentem zbrojeniowym, takie jak Lubawa, Zremb, Protektor, czy nawet Vigo System.

 

Lubawa posiada szeroki zakres usług i produktów, a wśród nich m.in. ponad 500 produktów dla służb mundurowych - wojska, policji, straży granicznej, straży pożarnej, sił specjalnych oraz na potrzeby funkcjonariuszy straży miejskiej i pracowników ochrony. Spółka wyszczególnia w swojej działalności segment „Sprzęt specjalistyczny”, w ramach którego produkuje się wyspecjalizowany sprzęt logistyczny przeznaczony głównie dla wojska i policji oraz sprzęt ochrony osobistej przed upadkiem z wysokości. W 2020 roku przychody tego segmentu wyniosły 36,2 mln zł, co stanowiło 15,2% łącznych przychodów i 4,2 mln zł zysku, czyli 10,9% łącznego wyniku. Po trzech kwartałach 2021 roku było to odpowiednio 3,9 mln zł przychodów (wobec 191,5 mln zł całej Grupy) przy stracie 3,9 mln zł (wobec 25,2 mln zł wyniku Grupy). Część przychodów do segmentu wojskowego może być także wykazywana w segmencie „Tkaniny” – spółka zależna Miranda produkuje m.in. siatki maskujące, tkaniny wojskowe i specjalistyczne. Przychody i zyski segmentu wyniosły odpowiednio 113,2 mln zł (47,6% przychodów Grupy) i 23,4 mln zł (60,6% zysku) w 2020 roku oraz 98,2 mln zł (51,3% przychodów) i 20,3 mln zł (80,6% zysku) po trzech kwartałach 2021 roku.

 

W trakcie ostatnich sesji notowania urosły nawet z okolic 1 zł do 2,15 zł, wyznaczając historyczne maksimum.

 

Lubawa – wykres kursu akcji (skala dzienna)
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

  

Zapraszamy także do zapoznania się z nagraniem rozmowy z Marcinem Kubicą, Prezesem Zarządu Grupy Lubawa S.A. Tematem była prezentacja Grupy Kapitałowej oraz podsumowanie wyników po pierwszym połroczu 2021 roku.

 

 

 

Zremb oferuje m.in. kontenery wojskowe, w tym odporne na ostrzał, a także kontenery polowe przeznaczone dla sił zbrojnych, jednak zakres sprzedawanych kontenerów jest o wiele szerszy. Jak pisze Emitent w raporcie rocznym, spółka specjalizuje się w produkcji kontenerów specjalistycznych, różnego zastosowania wykorzystywanych m. in. na platformach wiertniczych oraz różnego typu kontenerów używanych przez siły zbrojne. Zwracamy także uwagę na jeden z czynników ryzyka, na który zwrócił uwagę Emitent: ryzyko rynkowe związane z niższą w porównaniu do lat poprzednich ceną za wydobytą baryłkę ropy naftowej lub też mniejszym zapotrzebowaniem na mobilne elementy infrastruktury związanej z systemami bezpieczeństwa (kontenery dla armii) oraz sytuacją ogólnogospodarczą i jej wpływem na działania inwestycyjne w szczególności w budownictwie.

 

Sprzedaż kontenerów generuje ponad połowę przychodów Emitenta. W 2020 roku wyniosły one 14,9 mln zł, co stanowiło 59,8% łącznych przychodów, a po trzech kwartałach 2021 roku było to odpowiednio 13,7 mln zł i 64%. Jeśli chodzi o zyski to w 2020 roku Emitent osiągnął zysk netto na poziomie 1 mln zł, a po trzech kwartałach 2021 roku było to 0,2 mln zł. Jeśli chodzi o rentowność biznesu, Spółka zwracała uwagę na wysokie ceny stali.

 

Notowania spółki urosły z okolic 1,50 zł (minimum z poprzedniego tygodnia to 1,36 zł) do nawet 2,72 zł w trakcie dzisiejszej sesji. Kurs próbował pokonać szczyty z końca 2021 roku, w skali intraday wyznaczając historyczne maksimum.

 

Zremb – wykres kursu akcji (skala dzienna)
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

  

 

Protektor jest producentem specjalistycznego obuwia, w tym dla służb mundurowych. Posiada w swojej ofercie obuwie ciężkie, militarne, produkowane dla wojska, policji, innych specjalnych służb mundurowych oraz firm ochroniarskich i hobbystów.

 

W swojej działalności Emitent wyszczególnia dwa segmenty – Grupę Kapitałową Abeba oraz Protektor. Oferta dla wojska realizowana jest przez Protektor. Jednocześnie Emitent wskazał, że to przetargi publiczne są głównym kanałem sprzedaży dla obuwia zamawianego przez służby mundurowe takie jak wojsko, policja, straż pożarna czy straż graniczna. W 2020 roku przychody Protektor wyniosły 26,7 mln zł i stanowiły 25,9% przychodów Grupy, a udział w przetargach stanowił 3,5% łącznych przychodów całej Grupy. Po trzech kwartałach 2021 roku przychody segmentu Protektor wyniosły 17,3 mln zł, co odpowiadało za 21,1% łącznej sprzedaży.

 

Kurs akcji Protektora zwyżkował z poziomu 2,56 zł do nawet 4,20 zł w trakcie dzisiejszej sesji, próbując wybić się powyżej maksimum z 2021 roku.

 

Protektor – wykres kursu akcji (skala dzienna)
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

  

 

Vigo System jest producentem fotonowych detektorów podczerwieni. Emitent sprzedaje swoje urządzenia również dla segmentu wojskowego. W 2021 roku, na podstawie raportu bieżącego z szacunkowymi przychodami, obroty do segmentu wojskowego wyniosły 23,2 mln zł wobec 13,4 mln zł przed rokiem. Udział segmentu w łącznych przychodach zwiększył się z 25,1% do 32,4%. Istotny wzrost został odnotowany m.in. dzięki zamówieniom od nowego klienta w ubiegłym roku. Emitent jednak oczekiwał, że w 2022 roku przychody segmentu mogą być niższe niż w 2021 roku.

 

W poprzednim tygodniu akcje Vigo System spadły nawet do 570 zł. W trakcie dzisiejszej sesji odbiły do 748 zł, jednak do godziny 15:00 popyt osłabł na sile, a kurs świecił na zielono w skali ponizej 2%.

 

Vigo System – wykres kursu akcji (skala dzienna)
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

🟢 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych dla Ukrainy. Zobacz, co możesz zrobić

Spółki surowcowe

W trakcie poniedziałkowej sesji dobrze radziły sobie spółki surowcowe, szczególnie węglowe. JSW zwyżkowało nawet o ponad 20%, a Lubelski Węgiel Bogdanka i Bumech o około 30%.

 

Cena węgla koksowego w kontrakcie lutowym wyznaczyła kolejne szczyty, zbliżając się do 450 dolarów za tonę. Mocno skoczyły także ceny węgla energetycznego. Jeszcze na początku 2022 roku cena w portach RB (Richards Bay) wynosiła około 112 dolarów za tonę, podczas gdy na koniec ubiegłego tygodnia było to 229 UDS/t. Z kolei ceny ARA wzrosły odpowiednio ze 108 USD/t do 194 USD/t.

 

Australia premium coking coal futures (USD/t)

Ceny węgla energetycznego RB, ARA (USD/t)

JSW – wykres kursu akcji (skala dzienna) LW Bogdanka – wykres kursu akcji (skala dzienna)
Bumech – wykres kursu akcji (skala dzienna)  
 
 Źródło: , tradingview.com,  wnp.pl.

  

Pozostając w obszarze węgla koksowego warto także zwrócić uwagę na mocne zachowanie Cognor spośród spółek stalowych. Kurs akcji spółki zwyżkował nawet o ponad 16% i dotarł do szczytów z ostatnich sześciu miesięcy.

 

Cognor – wykres kursu akcji (skala dzienna)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

  

W całym zamieszaniu rynkowych nie najgorzej radzi sobie miedź, której cena utrzymuje się w okolicach 10 tys. dolarów za tonę. Akcje powiązanego z miedzią KGHM z początkiem tygodnia próbowały wyjść powyżej poziomu sprzed informacji o rozpoczęciu wojny na Ukrainie.

 

Miedź – wykres notowań (skala dzienna)

KGHM – wykres kursu akcji (skala dzienna)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Spółki energetyczne

Po weekendzie tydzień zaczął się od mocnych wzrostów na spółkach energetycznych. WIG_ENERGIA zwyżkował nawet o ponad 10%, PGE o około 15%, Tauron o 11% i Enea o 9%. Można spekulować, że jest to reakcja na fakt, że spółki te mają własne zaplecze węgla (własne kopalnie w grupach kapitałowych), przez co nakładane sankcje na Rosję nie będą aż tak dotkliwe. Jak podaje Bogdanka w swoich prezentacjach w 2019 i 2020 roku import węgla energetycznego do Polski wyniósł odpowiednio 13,3 i 11,1 mln ton wobec sprzedaży na rynku krajowym na poziomie odpowiednio 44,2 i 38,1 mln ton. Po trzech kwartałach 2021 roku import wyniósł 7,1 mln ton wobec sprzedaży na poziomie 30,2 mln ton.

 

WIG_ENERGIA – wykres notowań (skala dzienna)

PGE – wykres kursu akcji (skala dzienna)

Tauron – wykres kursu akcji (skala dzienna)

Enea – wykres kursu akcji (skala dzienna)
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

   

Spółki spożywcze

Pod hasłem spółek spożywczych zwracamy uwagę na próbę grania na walorach spółek Pamapol i Makarony Polskie. Pamapol jest producentem dań gotowych, a także konserw mięsnych, pasztetów, zup gotowych oraz warzyw konserwowych. Makarony Polskie to spółka zajmująca się produkcją makaronów. Próba rozegrania na tych walorach to zapewne oczekiwanie zwiększonych zakupów, co może mieć związek z jednej strony z organizowaną pomocą dla Ukrainy, a z drugiej robieniem zapasów w obawie o dalszy rozwój wojny.

 

Kurs akcji Pamapolu zwyżkował z okolic 2 zł do 3 zł w ostatnich dniach, z kolei notowania spółki Makarony Polskie zwyżkowały nawet z 6,40 zł do 8,50 zł. W przypadku tej drugiej spółki warto także zwrócić uwagę, że podobne ruchy w trakcie pandemi relatywnie szybko sprowadzały kurs akcji do bazy, a jednocześnie charakteryzowały się górnymi cieniami, to charakteryzuje także ostatnie swieczki.

 

Pamapol – wykres kursu akcji (skala dzienna)

Makarony Polskie – wykres kursu akcji (skala dzienna)
 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

 

Inne spółki

Wśród innych spółek zwracamy uwagę na walory DataWalk i XTB. Jak stwierdzili analitycy Domu Maklerskiego BOŚ w komentarzu do spółki, w ramach Programu Pokrycia Analitycznego GWP, wpływ wojny na Ukrainie powinien być neutralny dla spółki, a potencjalnie nawet pozytywny. Jak wskazano w komentarzu: oprogramowanie DataWalk jest szeroko wykorzystywane do celów inwestygacyjnych. Co więcej, w niedawnym komunikacie prasowym DataWalk ujawnił, że oprogramowanie spółki może być wykorzystywane w celach kontrwywiadowczych (np. identyfikacja szpiegów), co może pomóc w działaniach dywersyjnych na wschodniej granicy NATO. Jednocześnie Spółka opublikowała krótki film demonstracyjny prezentujący te funkcje. Wierzymy, że w obliczu trwającej rosyjskiej agresji zapotrzebowanie na oprogramowanie analityczno-śledcze wzrośnie, a DataWalk może zagospodarować zauważalną część rynku.

 

Kurs akcji DataWalk zanurkował nawet do 130 zł. Dotychczasowe odreagowanie na walorach spółki pozwoliło powrócić w okolice 160 zł.

 

DataWalk – wykres kursu akcji (skala dzienna)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

  

Z kolei XTB jest spółką, która korzysta na zwiększonej zmienności na rynkach finansowych. Jedyne wątpliwości, jakie mogą się pojawiać, to fakt, czy przy tak dużej zmienności spółce udało się odpowiednio zabezpieczyć pozycje. Jeśli chodzi o aktywa związane z Rosją, spóła posiada w ofercie m.in. CFD na indeks RTS oraz pary walutowe rubla rosyjskiego do euro i dolara amerykańskiego.

 

Kurs akcji XTB wyznaczył minimum w poprzednim tygodniu na poziomie 13,70 zł. Notowania odbiły dzisiaj nawet do 16 zł.

 

XTB – wykres kursu akcji (skala dzienna)

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl.

  

 

Autor artykułu

 

Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII Adrian Mackiewicz, główny analityk rynku akcji SII

Posiadacz tytułu CFA i licencji doradcy inwestycyjnego (nr licencji 571). Ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych współpracuje od 2014 roku, obecnie na stanowisku dyrektora działu analiz. Autor licznych komentarzy rynkowych i analiz spółek notowanych na polskiej giełdzie. Prowadzi cykliczne webinary poświęcone analizie spółek z GPW oraz edukacyjny portfel akcyjny. Można go posłuchać w podcaście SII Echa Rynku. Prelegent na konferencjach inwestorskich. Autor wielu materiałów edukacyjnych, artykułów i webinarów, poświęconych zagadnieniom związanym z inwestowaniem i analizowaniem instrumentów finansowych. Zwolennik fundamentalnego podejścia do inwestowania.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie