Chat with us, powered by LiveChat

Najświeższe rekomendacje dla spółek energetycznych i węglowych

Skomentuj artykuł
© rcfotostock - Fotolia.com

DM PKO BP w raporcie z 29 września 2015 roku zaktualizował rekomendacje dla 7 spółek energetycznych z GPW. Nowe zalecenia kreślą dla akcji tych podmiotów lepszą przyszłość. Z kolei DM BOŚ w negatywnych barwach postrzega perspektywy dla walorów firm węglowych, a zaleca zakup niewielkiej spółki z branży wierzytelności.

 

4x „kupuj” dla Enei, Energi, PGE i Polenergii

 

Po sporych spadkach akcji spółek energetycznych, analitycy DM PKO BP wskazują już ich niedowartościowanie. Taki stan rzeczy według nich jest w przypadku Enei wskazując ich docelową wartość jednej akcji na poziomie 15,8 zł, Energi z ceną 19 zł, PGE z ceną15 zł oraz Polenergii z ceną 36,9 zł. Dla tych czterech podmiotów wydali zalecenie inwestycyjne „kupuj”. Dla kolejnych trzech podmiotów zalecili trzymanie akcji, a są nimi Tauron z wyceną jednej akcji na poziomie 3,41 zł, CEZ z ceną 75,93 zł oraz ZE PAK z ceną 14,7 zł. Specjaliści wskazują na kilka ryzyk dla całego sektora. Rosnące ceny CO2 oraz niskie ceny węgla mogą spowodować konieczność odpisów aktywów wytwórczych. Sektor energetyczny może być też obciążony wsparciem dla sektora górniczego. Z kolei szansą na polepszenie wyników jest segment dystrybucji, a także programy poprawy efektywności.

 

„Sprzedaj” dla JSW i Bogdanki

 

Analitycy DM BOŚ negatywnie ocenili atrakcyjność inwestycji w walory JSW i Bogdanki zalecając ich sprzedaż. Wycenili je na 10,3 zł dla JSW i 48,5 zł dla Bogdanki. W przypadku JSW mimo korzystnego zaskoczenia skalą wynegocjowanych oszczędności ze związkami (500-600 mln zł rocznie w latach 2016-2018), analitycy nadal uważają to za zbyt małe redukcje kosztowe. Wskazują, że przy nadal spadających cenach węgla, spółka nadal będzie wykazywać ujemne przepływy pieniężne w nadchodzących latach. To z kolei daje podstawę by zakładać scenariusz dalszego zadłużania spółki. W raporcie DM BOŚ można też wyczytać prognozy wyniku netto na najbliższe lata. JSW obecny rok ma zamknąć stratą netto w kwocie 1 045 mln zł, rok 2016 stratą 453 mln zł, a rok 2017 stratą 391 mln zł. W przypadku Bogdanki analitycy zalecają odpowiedzieć na wezwanie Enei i sprzedać akcje po oferowanej cenie 67,39 zł. Ich zdaniem cena ta powinna skusić inwestorów. Wskazują na słabe fundamenty rynku węgla, kiepskie perspektywy 2016 roku i ryzyko polityczne.

 

„Kupuj” dla Vindexusa

 

DM BOŚ zwrócił uwagę na akcje Vindexusa i wskazał je jako okazję inwestycyjną zalecając ich kupowanie. Cenę docelową wyznaczył na poziomie 8,3 zł wobec obecnej rynkowej wartości 5,8 zł. Postrzegają to dyskonto jako nieuzasadnione w obliczu ostatnich fuzji i przejęć na rynku wierzytelności. Analitycy w rekomendacji wskazali na selektywne i ostrożne podejście do zakupów wierzytelności przez spółkę, efekt niskich stóp procentowych, który powinien już niedługo zaowocować niższymi kosztami finansowymi, rosnące zainteresowanie konsolidacją branży wierzytelności ze strony zarówno firm krajowych jak i zagranicznych oraz korzystne zmiany prawne dotyczące tej branży.

 

Źródło: DM PKO BP, DM BOŚ

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie