Chat with us, powered by LiveChat

Niedźwiedzie na prowadzeniu. INI mocno w dół

Skomentuj artykuł

Trzeci z rzędu spadek Indeksu Nastrojów Inwestorów miał zdecydowanie większą siłę. W wyniku znacznego wzrostu udziału niedźwiedzi, indeks po niespełna dwóch miesiącach ponownie jest ujemny. Kontynuację pogarszających się nastrojów widzimy również w USA.

 

Głosuj zalogowany(a) i wygrywaj nagrody książkowe*!

Każdy oddany głos to 5 punktów SII.

(*przed wzięciem udziału w badaniu należy się zalogować, inaczej głos jest anonimowy) 

  

W wyniku badania zakończonego 27 stycznia 2022 roku, Indeks Nastrojów Inwestorów znalazł się na poziomie -3 pkt. Jest to aż o 22,3 pkt. mniej w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia. Warto również zauważyć, że mamy do czynienia z trzecim i zarazem najmocniejszym styczniowym spadkiem. W dół powędrował również WIG, który na koniec czwartkowej sesji miał 68131,21 pkt, co daje spadek rzędu 3,3 procent w stosunku do danych na koniec sesji 20 stycznia 2022 roku.

 

Notowania WIG vs sentyment inwestorów

Wykres od 19 maja 2011 roku, sentyment mierzony jako różnica pomiędzy udziałem byków i niedźwiedzi w ogóle ankietowanych 

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

 

W najnowszej odsłonie badania mocno na rynku wzrósł odsetek niedźwiedzi, czyli inwestorów spodziewających się na giełdzie w ciągu kolejnych 6 miesięcy trendu spadkowego. Ich udział wynosi 39,1 procent, o 12,7 p.p. więcej w stosunku do danych z ubiegłego tygodnia. Wzrost ten odbył się kosztem byków oraz inwestorów nastawionych neutralnie, których odsetek wynosi odpowiednio 36 procent (-9,6 p.p. t/t) i 24,9 procent (-3,1 p.p. t/t). 

 

 Sentyment inwestorów i zmiana względem poprzedniego tygodnia

 

Byki

36,0%

Zmiana t/t: -9,6 p.p.

 

 

Neutralni

24,9%

Zmiana t/t: -3,1 p.p.

 

 

Niedźwiedzie

39,1%

Zmiana t/t: +12,7 p.p.

 

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 20.01.2022-27.01.2022. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych.

 

USA

 

Dane AAII pokauzją kolejne pogorszenie nastrojów w USA. Różnica pomiędzy inwestorami spodziewającymi się trendu wzrostowego i spadkowego zmienia się na niekorzyść byków od 4 tygodni. Udział niedźwiedzi wynosi 52,9 procent (+6,2 p.p. t/t), natomiast odsetek byków to 23,1 procent (+2,1 p.p. t/t). Różnica pomiędzy obiema frakcjami to 29,8 p.p, o 4,1 p.p. więcej niż przed tygodniem. Udział inwestorów nastawionych neutralnie na przestrzeni tygodnia zmalał o 8,4 p.p. i wynosi 23,9 procent.

 

Sentiment Survey

Dane zebrano podczas badania przeprowadzonego w dniach 19.01.2022 - 26.01.2022. Odczyty mogą się nie sumować do 100% ze względu na zaokrąglenia.

Źródło: AAII

 

Mocny spadek w ciągu tygodnia zaliczył Indeks Fear & Gread. Pokazuje on, jakie emocje panują obecnie na amerykańskim rynku. Na dzień 27 stycznia 2022 roku miał on 33 pkt, co wskazuje, że na rynku przeważa strach. W stosunku do danych sprzed tygodnia, o czym pisaliśmy w poprzednim komentarzu, mamy do czynienia ze spadkiem o 19 pkt. Z kolei na przestrzeni miesiąca indeks spadł o 21 pkt.

 

Fear & Greed Index

Źródło: https://money.cnn.com/

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie