Chat with us, powered by LiveChat

Analiza 5️⃣ wykresów spółek zagranicznych – Netflix z zachowaniem trendu wzrostowego

Skomentuj artykuł
© TATIANA - stock.adobe.com

Analityk techniczny SII Janusz Grabowski podjął się analizy 5 wykresów spółek notowanych na indeksach zagranicznych tj. NYSE i NASDAQ. W zestawieniu wzięły udział spółki: United Parcel Service, Nike, Adobe Inc., Netflix, a także Amazon.

United Parcel Service - NYSE

Łatwego czasu nie mają z pewnością akcjonariusze spółki UPS. Kurs w ostatnim czasie przebił istotne wsparcie strefy między 162,50 $, a 1667,75 $, aby następnie rozpędzić podaż. Doszło do przebicia kolejnej istotniejszej strefy w okolicach 158 $, po czym wraz z szerokim rynkiem kurs UPS podążał w przecenie. Warto zauważyć, że obecnie notowania nie znajdują się na istotnym wsparciu, jednak niski poziom wskazań oscylatora RSI, czyli 27,48 pkt. może dać sygnał odwrócenia. Wówczas oporem dla wzrostów byłby poziom psychologicznych 150 $ (149,57 $ według odczytu dołka z października 2022). Poniżej, między 123,31 $, a 112,89 $ znajduje się niedomknięta luka hossy, do której wystąpienia doszło pod koniec 2020 roku. Tym samym niedźwiedzie mogą próbować swoich sił, celem sprowadzenia kursu do domknięcia wspomnianej luki wzrostowej. Na tą chwilę scenariusz techniczny jest pesymistyczny. Możliwe, że dojdzie do krótkoterminowego odbicia, jednak widoczna, wzmocniona podaż na słupkach wolumenu może zniechęcać nowych inwestorów do zakupu akcji Emitenta.

 

United Parcel Service – analiza wykresu, interwał dzienny

United Parcel Service – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Nike – NYSE

W pierwszej połowie tego roku miała szansę wybicia górą z konsolidacji spółka Nike. Niestety tak się nie stało. Doszło do mocniejszej wyprzedaży w okolicach przedostatniej dywidendy, aby następnie rozczarować inwestorów wynikami. Tym samym kurs ruszył do okolic wsparcia, które przebiega na poziomie 87,55 $. Bardzo niskie wskazania oscylatora RSI sprowokowały wówczas kupujących do kontry i na kursi, po kolejnej publikacji wynikowej pojawił się bardzo wysoki wolumen, a także luka wzrostowa startu. Byki mogą zatem przejmować pałeczkę, tym bardziej że podczas ostatnich sesji doszło do wybronienia średniej MA50. Kurs idealnie oparł się na wspomnianej średniej kroczącej, a obecnie się od niej oddala. Kupujący mają zatem szansę realizacji wzrostów, a oporem może okazać się między innymi poziom okolic 115 $. Gdyby doszło do przebicia górą to kolejnego należałoby się spodziewać na poziomie 122,21 $. Scenariuszem negatywnym byłoby natomiast przebicie dołem wsparcia 97,93 $, co mogłoby skusić podaż do domknięcia luki wzrostowej i testu ostatniego lokalnego dołka.

 

Nike – analiza wykresu, interwał dzienny

Nike – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Adobe Inc.– NASDAQ

Scenariusz kontynuacji wzrostów może się pojawić na notowaniach spółki Adobe Inc. Kurs w ostatnim czasie konsoliduje. Byki nie mogą dotrzeć do okolic oporu 583,26 $. Wsparciem są zaś okolice 503,90 $. Gdyby doszło do wybicia górą ostatnich dwóch szczytów z konsolidacji i przebicia wspomnianego poziomu oporu, byki mogłyby spoglądać z nadzieją w kierunku poziomu 674,80 $. Warto jednocześnie wspomnieć, że w ostatnim czasie Emitent spełnia oczekiwania inwestorów podczas publikacji wyników finansowych. Raporty wypadają powyżej konsensu. Gdyby jednak zdarzyło się coś niespodziewanego z perspektywy fundamentalnej i doszło tym samym do przebicia wsparcia 503,90 $, kolejnych istotnych wsparć należałoby się spodziewać na poziomach 480,36 $, a także w strefie 453,83 $, w której notabene znajduje się niedomknięta luka wzrostowa.

 

Adobe Inc., – analiza wykresu, interwał dzienny

Adobe Inc., – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Netflix - NASDAQ

W trendzie wzrostowym pozostają notowania Netflix. Kurs przed ostatnią publikacją wynikową skorygował w przecenie do okolic istotnego wsparcia 342,27 $. Doszło wówczas także do przebicia dołem zarówno linii trendu wzrostowego, jak także średniej MA200. Po opublikowaniu wyników popyt zareagował mocną luką wzrostowa, a notowania ulokowały się nad poziomem 397,16 $, który stanowi aktualne wsparcie w krótkim terminie. Jeśli kupujący utrzymają trwającą dynamiczną trajektorię wzrostową, to następnym oporem mogą okazać się okolice 454,13 $, zaś wyżej 486,29 $. Następnie kupujący mogliby powalczyć o całkowite domknięcie luki spadkowej, która pojawiła się w styczniu 2022 roku. Domknięcie to odbyłoby się po osiągnięciu poziomu 507,43 $. Na tą chwilę układ techniczny jest na korzyść kupujących.

 

Netflix  – analiza wykresu, interwał dzienny

Netflix  – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

Amazon – NASDAQ

Mocnych wzrostów doczekały się notowania Amazon, po publikacji wynikowej, w której przychody okazały się być wyższe o 12,57% r/r (143,08 mld $), zaś dochód netto był wyższy o 243,98 % r/r (9,88 mld $). Warto jednocześnie wspomnieć że EPS wyniósł 0,94, gdzie prognoza była na poziomie 0,58. Tym samym byki mają szansę ruchu w kierunku oporu 143,79 $, zaś kolejnego oporu w przypadku wybicia górą ostatniego lokalnego szczytu, należałoby szukać w okolicach 158,90 $. Na tą chwilę wybroniła się także średnia MA200. Kurs pozostaje ponad nią, a wolumen popytowy mocno wzrósł. Gdyby jednak okazało się, że kupujący osłabną wsparć należy się spodziewać w okolicach 128,99 $, a także 115,92 $.  

 

Amazon – analiza wykresu, interwał dzienny

Amazon – analiza wykresu, interwał dzienny

 Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie pl.tradingview.com

 

 

© 2012-2022 Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w serwisie sii.org.pl są objęte ochroną prawa autorskiego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w ww. serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Treść powyższego materiału analitycznego jest wyłącznie subiektywną opinią autora i  nie stanowi „rekomendacji inwestycyjnej” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu ww. przepisów, jak również nie stanowi jakiejkolwiek oferty instrumentów finansowych. Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu.

Autor artykułu

 

Janusz Grabowski, analityk techniczny Janusz Grabowski, analityk techniczny

Absolwent Politechniki Białostockiej najpierw na kierunku politologia, a następnie zarządzanie przedsiębiorstwem. Przedsiębiorca branży e-commerce. Od wielu lat związany z rynkami finansowymi, jako pasjonat i inwestor indywidualny. Miłośnik stosowania analizy technicznej. Bardzo aktywny na twitterze. Prowadząc tam konto pod pseudonimem JanoGra dzięki swojemu zamiłowaniu i merytorycznym wypowiedziom osiągnął duża popularność w krótkim czasie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie