Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Trwa oferta publiczna Captor Therapeutics S.A.

Skomentuj artykuł

Captor Therapeutics S.A., spółka biofarmaceutyczna rozwijająca kandydatów na leki w terapii chorób onkologicznych i autoimmunologicznych z wykorzystaniem innowacyjnej technologii celowanej degradacji białek, rozpoczęła w dniu 23 marca 2021 r. ofertę publiczną akcji. Spółka opublikowała 22 marca 2021 r. prospekt sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie („Oferta”).

 

Captor Therapeutics

O spółce Captor Therapeutics

Captor Therapeutics S.A. jest dynamicznie rozwijającą się szwajcarsko-polską firmą biofarmaceutyczną z siedzibą w Polsce we Wrocławiu. Spółka prowadzi działalność we Wrocławskim Parku Technologicznym, gdzie dysponuje nowoczesnymi laboratoriami wyposażonymi w wysokiej klasy sprzęt badawczy. Captor posiada również spółkę zależną - Captor Therapeutics GmbH w Allschwil (Szwajcaria) z siedzibą w Swiss Innovation Park w bezpośrednim sąsiedztwie Bazylei - samego centrum europejskiego przemysłu biofarmaceutycznego. Spółka zależna koncentruje się obecnie na rozwoju biznesu i budowaniu kontaktów naukowych z międzynarodowymi ekspertami.

 

Captor Therapeutics koncentruje się na odkrywaniu i rozwoju przełomowych kandydatów na leki z wykorzystaniem technologii celowanej degradacji białek TPD (ang. Targeted Protein Degradation). TPD to rewolucyjne podejście do poszukiwania nowych leków, które można wykorzystać w procesach odkrywania całkowicie nowych celów molekularnych, przełamujących ograniczenia klasycznych leków, a także w udoskonaleniu możliwości leczenia chorób, w przypadku których istniejące leki nie wykazują optymalnego działania. Captor prowadzi pięć projektów badawczo-rozwojowych mających na celu opracowanie kandydatów na leki, które stosowane będą w terapii niedostatecznie leczonych ciężkich schorzeń, w tym nowotworów złośliwych i chorób autoimmunologicznych. Captor nawiązał również nową współpracę badawczo-rozwojową z japońską firmą Sosei Heptares, łącząc wykorzystanie innowacyjnej technologii TPD Captora z technologią i doświadczeniem Sosei Heptares – globalnego lidera w zakresie specjalistycznych leków działających na receptory GPCR.

 

Technologia TPD jest przełomem pod względem potencjału celowania w dowolne białko, także w białka uznawane za niemożliwe do celowania terapeutycznego (ang. Undruggable Proteome). Captor Therapeutics jest europejskim liderem w opracowaniu kandydatów na leki w technologii celowanej degradacji białek.

 

Captor Therapeutics prowadzi obecnie pięć projektów badawczo-rozwojowych na etapie przedklinicznym (w tym trzy znajdują się już w fazie optymalizacji związku wiodącego) oraz trzy projekty ukierunkowane na rozwój platformy technologicznej. Najbardziej zaawansowane projekty badawczo-rozwojowe w obszarze rozwoju leków to: CT1 - ukierunkowany na raka wątrobowokomórkowego, CT2 - celujący w nowotwory układu krwionośnego i choroby autoimmunologiczne oraz CT3 – ukierunkowany na terapie przeciwnowotworowe, przede wszystkim raka płuc, raka piersi, szpiczaków mnogich oraz chłoniaków. Rozpoczęcie I fazy badań klinicznych projektów CT1, CT2 i CT3 planowane jest w 2023 r. Kolejne dwa projekty dotyczą: opracowania i rozwoju pierwszego w klasie kandydata na lek - małocząsteczkowego degradera w terapii raka jelita grubego (CT4) oraz zastosowania technologii celowanej degradacji białek w nieswoistym zapaleniu jelit, chorobie Crohna, terapii łuszczycy i reumatoidalnego zapalenia stawów (CT5). Spółka szacuje, że projekty CT4 i CT5 znajdą się w fazie I badań klinicznych między 2023 a 2025 r.

 

Spółka korzysta ze zdywersyfikowanych źródeł finansowania. Od początku funkcjonowania Captor Therapeutics zawarł z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju umowy na dofinansowanie projektów o łącznej wartości ponad 175 mln zł (co obejmuje również dofinansowanie projektu CT6, którego Spółka nie zamierza kontynuować). Spółka pozyskała także finansowanie w wysokości ponad 32 mln zł od inwestorów prywatnych.

 

- Captor Therapeutics jest europejskim liderem w zakresie wykorzystania przełomowej w medycynie technologii celowanej degradacji białek chorobotwórczych (TPD). To bardzo nowatorska metoda, nad którą pracuje obecnie nie więcej niż tuzin spółek biotechnologicznych na całym świecie, w tym właśnie Captor Therapeutics. Według dotychczasowych badań i publikacji naukowych ukierunkowana degradacja białek jest przełomem w odkrywaniu leków i może pozwolić Captorowi na opracowanie nowatorskich leków przeciwko naprawdę szerokiej gamie schorzeń. O atrakcyjności tego kierunku badań w biotechnologii świadczy choćby fakt, że wyspecjalizowane firmy biotechnologiczne pracujące nad technologią TPD cieszą się ogromnym zainteresowaniem inwestorów i koncernów farmaceutycznych. W ostatnich dwóch latach na rynku zawarto kilkanaście transakcji licencyjnych wykorzystujących mechanizm TPD o łącznej wartości blisko 11 mld USD - mówi dr Tom Shepherd, Prezes Zarządu Captor Therapeutics.

 

- Jednym z elementów naszej strategii biznesowej jest przeprowadzenie emisji akcji w drodze oferty publicznej i pozyskanie z niej finansowania. Środki pozyskane z emisji w maksymalnej wysokości ok. 150 mln zł, uzupełnione przyznanymi dotacjami, zamierzamy przeznaczyć przede wszystkim na dalszy rozwój projektów w innowacyjnym pipeline do momentu osiągnięcia punktu transakcyjnego optymalnego dla przeprowadzenia komercjalizacji projektu, czyli - w zależności od okoliczności - fazy przedklinicznej lub fazy I-A badań klinicznych. Ponadto z emisji chcemy sfinansować rozbudowę infrastruktury laboratoryjnej we Wrocławiu oraz uruchomić nowe laboratorium w Szwajcarii. Zamierzamy dokupić kolejne nowoczesne sprzęty badawcze, a także rozbudować nasz zespół pracowników oraz rozszerzyć działalność marketingową. Ważnym celem jest też zabezpieczenie własności intelektualnej tworzonej w Spółce – mówi dr Michał Walczak, Członek Zarządu i Chief Scientific Officer, współtwórca i akcjonariusz Captor Therapeutics.

Podsumowanie informacji o ofercie publicznej

  • W ramach Oferty Spółka oferuje nie więcej niż 871.500 nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G (Nowe Akcje) oraz do 198.000 istniejących akcji zwykłych na okaziciela serii B (Akcje Sprzedawane). Sprzedaż Akcji Sprzedawanych nastąpi w ramach Oferty tylko jeżeli wszyscy Oferujący po konsultacji z Firmami Inwestycyjnymi uznają, że występuje wystarczający poziom popytu na Akcje Oferowane oraz w ocenie Zarządu Spółki sprzedaż Akcji Sprzedawanych w ramach Oferty wpłynie pozytywnie na powodzenie Oferty. W sytuacji sprzedaży Akcji Sprzedawanych łączna liczba akcji w Ofercie wyniesie nie więcej niż 1.069.500 akcji zwykłych (Akcje Oferowane).

 

  • Jeżeli wszystkie Nowe Akcje zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a Oferujący sprzedadzą wszystkie Akcje Sprzedawane, po przeprowadzeniu Oferty, Akcje Oferowane będą stanowić 24,55% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki i uprawniać do 19,43% głosów na Walnym Zgromadzeniu (na zasadzie fully dilluted – uwzględniając dodatkowe emisje w ramach programu motywacyjnego dla pracowników Spółki, które będą dokonywane w granicach kapitału docelowego).

 

  • Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami Spółki niebędącymi przedmiotem Oferty (lock-up):

 

akcjonariusze Spółki (w tym założyciele oraz Akcjonariusze Sprzedający) reprezentujący łącznie 79,47% wszystkich Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji Spółki do zakończenia okresu 360 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje m.in.: jeżeli kurs zamknięcia akcji na GPW będzie równy lub wyższy niż dwukrotność ceny emisyjnej Nowych Akcji w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu);

 

akcjonariusze Spółki reprezentujący łącznie 16,63% wszystkich Akcji pomniejszonych o maksymalną liczbę Akcji Sprzedawanych zobowiązali się do niezbywania akcji Spółki do zakończenia okresu 180 dni od daty pierwszego notowania akcji Spółki na GPW (akcjonariusze objęci ograniczeniami mogą zbyć Akcje m.in.: jeżeli średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu z okresu 5 kolejnych dni sesyjnych będzie większa niż 120% Ceny Ostatecznej Akcji Oferowanych dla Inwestorów Instytucjonalnych, w ramach wezwania lub w przypadku przymusowego wykupu akcji, w przypadku postępowania upadłościowego oraz w wyniku orzeczenia sądu).

 

  • Spółka zamierza pozyskać z emisji Nowych Akcji od około 120,3 do około 149,9 mln zł.

 

  • Oferta publiczna skierowana jest do Inwestorów Indywidualnych i Inwestorów Instytucjonalnych; zakłada się, że: Inwestorom Indywidualnym zostanie przydzielone 20% wszystkich Akcji Oferowanych, Inwestorom Instytucjonalnym zostanie przydzielone 80% wszystkich Akcji Oferowanych.

 

  • Maksymalną cenę Akcji Oferowanych, po której przyjmowane będą zapisy od Inwestorów Indywidualnych, ustalono na poziomie 172 zł za akcję (Cena Maksymalna).

 

  • Zapisy na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Indywidualnych będą przyjmowane od 23 do 30 marca 2021 r. Inwestorzy Instytucjonalni będą zapisywać się na Akcje Oferowane od 31 marca do 6 kwietnia br.

 

  • Akcje Oferowane będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

  • Globalnym Koordynatorem i prowadzącym księgę popytu jest Trigon Dom Maklerski S.A., współprowadzącym Księgę Popytu jest Biuro Maklerskie PKO Bank Polski S.A. Doradcami Spółki w procesie IPO są: MJH Moskwa, Jarmul, Haładyj i Partnerzy – Adwokaci i Radcowie Prawni sp. p. jako doradca prawny oraz cc group sp. z o.o. - relacje inwestorskie oraz komunikacja finansowa.

 

  • Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 22 marca 2021 r. i opublikowany na stronie internetowej (www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych: Trigon Dom Maklerski S.A. (www.trigon.pl) oraz Biura Maklerskiego PKO Bank Polski S.A. (www.bm.pkobp.pl).

Harmonogram oferty

Zapisy na Akcje Oferowane od Inwestorów Indywidualnych przyjmowane będą w wybranych Punktach Obsługi Klienta (POK) Globalnego Koordynatora, Współprowadzącego księgę popytu, oraz w punktach przyjmujących zapisy Członków Konsorcjum Detalicznego. Inwestor Indywidualny może złożyć pojedynczy zapis na nie mniej niż 100 Nowych Akcji i nie więcej niż 10.000 Nowych Akcji. Inwestorzy mają prawo złożyć więcej niż jeden zapis.

 

Lista Punktów Obsługi Klienta Domów Maklerskich przyjmujących zapisy na akcje Oferowane znajduje się na stronie internetowej spółki: www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta

Strategia Spółki

Misją Captor Therapeutics jest poprawa jakości życia pacjentów cierpiących na choroby, dla których obecnie brak jest możliwości leczenia lub dostępne metody wykazują istotne ograniczenia terapeutyczne. Spółka realizuje tę misję poprzez specjalizację w odkrywaniu i opracowywaniu kandydatów na leki pierwsze w swojej klasie (ang. first in class). Celem Spółki jest doprowadzenie do etapu pozyskania partnera i komercjalizacji projektów badawczo-rozwojowych w fazie przedklinicznej lub wczesnych fazach klinicznych. Spółka wierzy, że jej szerokie kompetencje w chemii i biologii białek, potwierdzone wypracowanym przełomowym podejściem naukowym TPD, pozwolą na osiągnięcie tego celu i w ten sposób na zbudowanie istotnej wartości dla akcjonariuszy.

 

Spółka określiła elementy strategii w krótszym (2-3 lata) i długim horyzoncie czasowym. W krótszym terminie Spółka koncentruje się na rozwoju terapii celowanych w onkologii, w tym zastosowaniu klejów molekularnych w degradacji białek patologicznych, co może pozwolić na szybsze wykazanie (tj. już w pierwszej fazie klinicznej) skuteczności podejścia terapeutycznego z przełożeniem na wartość komercyjną projektu. Kolejnym elementem strategii w krótkim terminie jest dalsze udoskonalanie platformy technologicznej, umożliwiającej wejście w nowe obszary terapeutyczne, w tym choroby ośrodkowego układu nerwowego, choroby zakaźne lub przewlekłe. Strategiczne cele długoterminowe Captor Therapeutics dotyczą kontynuowania rozwoju kandydatów na leki w onkologii, a także w innych obszarach terapeutycznych, tj. w chorobach autoimmunologicznych, które charakteryzują się wyższą potencjalną wartością projektów niż w onkologii oraz kontynuacji rozwoju autorskiej platformy TPD we współpracy z firmami posiadającymi kompetencje w innych obszarach terapeutycznych.

Kluczowe przewagi konkurencyjne

Rozwój potwierdzonej klinicznie innowacyjnej metody celowanej degradacji białek chorobotwórczych

 

Technologia celowanej degradacji białek (TPD) przełamuje wiele z dotychczasowych ograniczeń leków, usuwając białka oporne na działanie dostępnych terapeutyków, białka dla których nie ma możliwości opracowania klasycznych inhibitorów oraz wykorzystując potencjalną przewagę efektów farmakologicznych degraderów nad inhibitorami.

Spółka różni się od innych firm biofarmaceutycznych specjalizujących się w TPD tym, że stosuje kilka rodzajów degraderów (degradery bifunkcjonalne, kleje molekularne, Obteron®), które pozwalają na zastosowanie różnych podejść dostosowanych do potrzeb każdego celu i choroby. Ponadto Spółka prowadzi badania w obszarze nowych i dotychczas niewykorzystywanych ligaz E3, aby stworzyć nową generację leków degradujących o ulepszonych właściwościach.

Mimo że jest to nowy rozwijający się obszar terapeutyczny, skuteczne leki oparte na TPD już teraz odnoszą sukcesy w onkologii, tj. Pomalyst / Imnovid (pomalidomid) i Revlimid (lenalidomid) firmy Celgene. Te komercyjnie bardzo udane degradery „pierwszej generacji” potwierdzają skuteczność kliniczną leków TPD, ale mają pewne ograniczenia w postaci skutków ubocznych, które firma Captor chce pokonać dzięki swojemu nowatorskiemu podejściu.

 

Zastosowanie degradacji białek niedostępnych dla innych technologii w leczeniu śmiertelnych nowotworów i chorób autoimmunologicznych

 

Technologia TPD jest szczególnie przełomowa w zakresie celowania w białka uznawane za niemożliwe do celowania (ang. Undruggable Proteome). Spółka obecnie rozwija pierwsze w klasie związki o potencjale terapeutycznym w leczeniu chorób takich jak choroby autoimmunologiczne i onkologiczne (rak wątrobowokomórkowy, piersi, płuc i jajnika). Przewagą technologii stosowanej przez Spółkę nad konwencjonalnymi metodami opracowywania leków jest również duża liczba celów molekularnych, dla których niedostępne są klasyczne metody opracowywania leków. Leki, nad którymi pracuje Spółka, są również łatwiejsze w podawaniu (najczęściej doustnie) niż tradycyjnie stosowane leki, zwłaszcza leki biologiczne, takie jak przeciwciała monoklonalne

 

Doświadczony zespół zarządzający z udowodnionymi przełomowymi odkryciami i transakcjami licencyjnymi w zakresie biotechnologii oraz wykwalifikowany i zmotywowany zespół pracowników

 

Silną stroną Spółki jest wysoko wykwalifikowany zespół naukowców i ekspertów, który posiada wieloletnie doświadczenie w skutecznym poszukiwaniu i rozwoju leków. Captor Therapeutics zatrudnia obecnie ponad 80 pracowników, z których prawie połowa posiada stopień naukowy doktora. Zespół kluczowych naukowców zarządzających Spółką obejmuje dr Michała Walczaka – Członka Zarządu i Chief Scientific Officer oraz dr Sylvaina Cottensa - Senior Vice President Chemistry, którzy są pomysłodawcami i współzałożycielami Captor Therapeutics, a także dr Toma Shepherda – Prezesa Zarządu, Chief Executive Officer. Zespół zarządzający Spółki ma wieloletnie międzynarodowe doświadczenie na wyższym szczeblu kierowniczym zdobyte w największych globalnych firmach farmaceutycznych i biotechnologicznych. Pracownicy Spółki pochodzą z kilku krajów, w dorobku naukowym mają ponad 200 publikacji naukowych oraz współpracowali łącznie przy ponad 100 zarejestrowanych patentach. Zespół zdobywał doświadczenia w takich firmach i instytucjach jak: Novartis, AstraZeneca, Merck & Co, Almac Group, Medivir, Kymab, Harvard University, University of Cambridge, The Scripps Research Institute, ETH Zurich i University of California.

 

Szerokie zaplecze zwalidowanych celów molekularnych mogących stanowić kandydatów na leki

 

Połączenie kilkunastu zwalidowanych celów molekularnych, którymi dysponuje Spółka, i platformy TPD może doprowadzić do opracowania kolejnych atrakcyjnych kandydatów na leki z zakresu autoimmunologii oraz onkologii, czyli obszarów, na które stale rośnie zapotrzebowanie ze strony firm farmaceutycznych. Dlatego, gdy obecne projekty wejdą już w fazę komercjalizacji, firma przystąpi do rozwoju kolejnych projektów leków, które zapewnią spółce długoterminowy pipeline nowych projektów z obszaru „drug discovery”. 

Ostatnie osiągnięcia Captor Therapeutics

Pierwsza umowa o współpracy badawczej - Captor Therapeutics i Sosei Heptares rozpoczynają strategiczną współpracę

 

W grudniu 2020 r. spółka Captor Therapeutics podpisała pierwszą umowę o współpracy z podmiotem z grupy Sosei Heptares, notowanym na giełdzie w Tokio globalnym liderem w projektowaniu i rozwoju leków celujących w białka GPCR (receptory sprzężone z białkami G). Umowa zakłada wspólne odkrywanie i rozwój nowych leków małocząsteczkowych do stosowania w zaburzeniach żołądkowo-jelitowych z wykorzystaniem technologii TPD przez Captor Therapeutics oraz fachowej wiedzy Sosei Heptares na temat celów terapeutycznych (GPCR). Na podstawie umowy firmy będą wspólnie prowadzić program badawczy i współdzielić komercjalizację jego wyników.

 

Captor Therapeutics wybrany przez redakcję magazynu Scrip jako jedna z firm "Scrip’s 10 To Watch" na #BIOEurope Digital 2020

 

Captor Therapeutics został zaproszony do udziału w konferencji #BIOEurope Digital 2020 – jednym z najważniejszych eventów partneringowych na świecie dla branży life science, który odbył się online w dniach 26-29 października 2020 r.

Captor Therapeutics został nominowany do rankingu „Scrip’s 10 To Watch” przez redakcję Scrip, wiodącego międzynarodowego serwisu informacyjnego dla branży farmaceutycznej i biotechnologicznej. Nominowane firmy reprezentują najbardziej obiecujące podmioty zajmujące się odkrywaniem i opracowywaniem leków i zostały zaproszone do bezpłatnego udziału w konferencji BIO-Europe Digital 2020. Captor Therapeutics jest pierwszą firmą biotechnologiczną z Polski, która otrzymała nominację „Scrip’s 10 To Watch”.

 

Skuteczność w pozyskiwaniu grantów w 2020 r.

 

Grant w wysokości blisko 29 mln zł dla projektu onkologicznego

W lutym 2020 r. Spółka podpisała z NCBR umowę dofinansowania w wysokości ok. 29,0 mln zł dla projektu „Opracowanie i rozwój kandydata na lek w terapii raka wątrobowokomórkowego, pozwalającego na wyeliminowanie nowotworowych komórek macierzystych, poprzez indukowaną degradację onkogennego czynnika transkrypcyjnego” (projekt CT1) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Grant w wysokości blisko 8 mln zł na rozwój platformy technologicznej

W marcu 2020 r. Spółka podpisała z NCBR umowę dofinansowania w wysokości ok. 7,7 mln zł dla projektu „Rozwój zintegrowanej platformy technologicznej w obszarze celowanej degradacji białek oraz jej wdrożenie na rynek farmaceutyczny” (projekt P3) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Grant w wysokości ponad 27 mln zł dla projektu w obszarze chorób autoimmunologicznych

W czerwcu 2020 r. Spółka podpisała z NCBR umowę dofinansowania w wysokości 27,4 mln zł dla projektu „Opracowanie i rozwój nietoksycznych ligandów ligaz oraz ich zastosowanie w terapii chorób autoimmunologicznych” (projekt CT2) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

 

Rozpoczęcie kolejnych 3 projektów badawczo-rozwojowych oraz rozwój kolejnej platformy technologicznej

 

W 2020 r. spółka rozpoczęła 3 projekty badawczo-rozwojowe w obszarze onkologii i autoimmunologii oraz rozwój platformy technologicznej z wykorzystaniem środków publicznych. W 4 kwartale 2020 r., w ramach rozwoju platformy technologicznej, Spółka przeprowadziła pierwsze badania przesiewowe, z wykorzystaniem platformy technologicznej, prowadzące do identyfikacji ligandów nowych ligaz E3.

 

Więcej informacji o Captor Therapeutics można znaleźć na stronie: http://www.captortherapeutics.pl

LinkedIn: @CaptorTherapeutics

Twitter: @CaptorTherapeu1

 

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy artykuł stanowi wyłącznie materiał prasowy w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. prawo prasowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 1914), w szczególności niniejszy artykuł nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych lub jakiejkolwiek innej formy oferowania instrumentów finansowych w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych..

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny. W szczególności, nie stanowi on jakiejkolwiek oferty sprzedaży, nakłaniania lub zaproszenia do składania ofert ani propozycji nabycia instrumentów finansowych, jak również nie należy traktować go jako źródła wiedzy wystarczającej do podjęcia decyzji inwestycyjnej dotyczącej nabywania instrumentów finansowych, w szczególności na terytorium Polski.

Powyższy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu papierów wartościowych spółki Captor Therapeutics S.A. z siedzibą we Wrocławiu(„Spółka”). Niniejszy komunikat dotyczy: (i) oferty publicznej na terenie Polski akcji („Akcje Oferowane”) Spółki („Oferta”) oraz (ii) ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. papierów wartościowych Spółki, w tym Akcji Oferowanych („Dopuszczenie”)

W dniu 22 marca 2021 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt sporządzony w związku z Ofertą oraz Dopuszczeniem. Prospekt wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu oraz informacją na temat ostatecznej ceny Akcji Oferowanych dla poszczególnych kategorii inwestorów oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych oferowanych w ramach Oferty, jak również o ostatecznej liczbie i kategorii Akcji Oferowanych oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po jej sporządzeniu i publikacji) jest na stronie internetowej Spółki (http://www.captortherapeutics.pl/pierwszaoferta) oraz, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Trigon Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Krakowie, (http://www.trigon.pl/o-firmie/aktualnosci) oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (http://www.bm.pkobp.pl/o-nas/aktualnosci/captor-therapeutics-sa-prospekt-emisyjny/). Prospekt jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym, na potrzeby Oferty oraz Dopuszczenia, informacje o Spółce, akcjach Spółki (w tym o Akcjach Oferowanych) oraz Ofercie. Zapisy na Akcje Oferowane w ramach Oferty powinny zostać dokonane wyłączenie w oparciu o informacje zawarte w Prospekcie.

Zatwierdzając Prospekt Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem papierów wartościowych Spółki.

Zaleca się, aby potencjalni inwestorzy uważnie zapoznali się z treścią całego Prospektu, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje Spółki zawartymi w rozdziale „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące papierów wartościowych Spółki powinny być dokonywane wyłącznie po rozważeniu treści całego Prospektu wraz z ewentualnymi suplementami i komunikatami aktualizującymi do Prospektu, a także informacją o ostatecznej cenie akcji dla poszczególnych kategorii inwestorów, ostatecznej liczbie akcji oferowanych w ramach Oferty, jak również, ewentualnie, o ostatecznej liczbie i kategorii akcji oferowanych poszczególnym kategoriom inwestorów (po ich sporządzeniu i publikacji).

Informacje zawarte w materiale są aktualne na dzień ich publikacji i mogą być zmieniane bez wcześniejszego powiadomienia, mogą być także niepełne lub skrócone oraz mogą nie zawierać wszystkich istotnych informacji dotyczących Spółki. Odpowiedzialność za sposób wykorzystania informacji zawartych w niniejszym materiale spoczywa wyłącznie na osobie korzystającej z tego materiału. Niniejsze materiały i informacje nie stanowią informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Oferta będzie przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z powyższym rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii oraz Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Kanadzie, Japonii ani Australii.

 

 

Autor artykułu

 

Michał Masłowski Michał Masłowski

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Doktor nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz pracownik Katedry Badań Operacyjnych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu w latach 2000-2008. Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki IFIRMA SA. Organizator kilkudziesięciu konferencji WallStreet i Profesjonalny Inwestor. Autor podcastów Echa Rynku (zawodowo) i MacGadka (hobbystycznie).

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie