Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

9 powodów, dla których warto śledzić Portfel SII

Skomentuj artykuł
© alesmunt - stock.adobe.com

W połowie stycznia minęły 3 lata obecnej edycji Portfela SII. Poniżej przytaczamy kilka argumentów, dlaczego warto śledzić nasz projekt.

 

1. Prawdziwy rachunek, prawdziwe pieniądze

Portfel SII prowadzimy na realnym rachunku, na prawdziwych pieniądzach i dokonujemy transakcji na żywym rynku, a więc każde inwestycje pociągają za sobą realne zyski i straty oraz oczywiście realne ryzyko. Początkowa wartość Portfela wynosiła 35 tys. zł, a obecnie rachunek urósł do blisko 70 tys. zł. Przy tej skali nie mamy większych problemów z płynnością rynku, a do tego staramy się unikać inwestycji w bardzo niepłynne akcje. Jednocześnie ponosimy wszelkie koszty transakcyjne, takie jak prowizje, czy podatki od dywidend, które wpływają na wypracowane wyniki inwestycyjne.

 

Obecnie rachunek maklerski posiadamy w Noble Securities.

 

Stan Portfela SII na dzień 9 lutego 2021 roku
Źródło: serwis transakcyjny Noble Securities.

 

2. Emocje

Z punktem pierwszym, czyli tym że inwestujemy prawdziwe pieniądze, wiążą się emocje. Ich wpływ na skuteczność inwestycji jest ogromna. Inwestowanie na wirtualnych pieniądzach a na prawdziwych to są dwie różne dyscypliny i wie o tym każdy kto kiedykolwiek zainwestował pierwsze 100 zł na rynku kapitałowym.

 

Prawdziwe pieniądze, przysłowiowa „kasa na stole” powoduje to, że odczuwamy po kolei strach, chciwość, ręka nam drży na klawiaturze przy składaniu zleceń, jest nam bardzo ciężko zrealizować stratę, a jednocześnie mamy skłonności do zbyt wczesnych realizacji zysków.

 

Dodatkowym obciążeniem dla nas jest to, że nasz Portfel SII jest wystawiony na publiczną ocenę. To też nie ułatwia podejmowania decyzji, gdyż bierzemy ogromną odpowiedzialność za każdą inwestycję. W prywatnym portfelu z nieudanej transakcji musimy spowiadać się tylko przed samym sobą. W przypadku portfela publicznego odpowiadamy też przed czytelnikami, przed członkami Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. To, nie ukrywamy, jest źródłem dodatkowego stresu.

 

Uważamy, że realizacja określonej stopy zwrotu na prawdziwych pieniądzach jest znacznie trudniejsza, niż na wirtualnych. Znajomość metody, a umiejętność jej późniejszej realizacji to są dwie różne sprawy.

 

O wpływie emocji na inwestycje w Portfelu SII mówiliśmy szeroko w tym odcinku podcastu Echa Rynku

3. Udaje się nam pokonać rynek

Głównym benchmarkiem, do którego się porównujemy, jest indeks szerokiego rynku WIG. Jest to indeks dochodowy, a więc uwzględnia zyski z tytułu wypłacanych dywidend. Póki co, w każdym z trzech ostatnich lat udało się nam wypracować dodatnią stopę zwrotu i pokonać rynek. Indeks WIG jest „mocno obciążony” największymi spółkami z WIG20, jednak w porównaniu do indeksów mWIG40TR i sWIG80TR („TR”, czyli Total Return, a więc indeksami dochodowymi) także udało się nam wypracować lepsze wyniki. Na dzień 16.02.2021 r. stopa zwrotu z Portfela SII sięga już poziomu 101%!

 

Zobacz także:

 

Rok Portfel SII WIG
2018* 1,5% -13,2%
2019 15,5% 0,3%
2020 55,1% -1,4%
do 16.02.2021 10,5% 4,2%

                                                                       *Dane za okres od startu bieżącej edycji Portfela SII, tj. 16.01.2018-31.12.2018.

 

Portfel SII i porównanie do głównych indeksów na Rynku Głównym na dzień 16.02.2021 r.

  

4. Edukacja, jak zarządzać Portfelem

Staramy się zarządzać Portfelem w relatywnie bezpieczny sposób i stosujemy dywersyfikację. Ideą projektu jest inwestowanie w akcje spółek notowanych na polskiej giełdzie. W ramach dywersyfikacji inwestujemy w spółki z różnych branż, nie dopuszczając do sytuacji, w której jeden sektor istotnie przeważa w strukturze Portfela. Kontrolujemy także udziały poszczególnych spółek, aby ograniczyć zbyt duży wpływ pojedynczej inwestycji na zmiany wartości całego rachunku. Minimalna liczba spółek w Portfelu wynosi 10, przy założeniu, ze całość środków pienieżnych jest zainwestowana. 

 

5. Analiza akcji w praktyce

Decydując się na zakup i sprzedaż akcji danej spółki kierujemy się wskazaniami analizy technicznej i fundamentalnej, nierzadko przy decyzjach stosując obie metody łącznie. Nie unikamy także inwestycji krótkoterminowych w oparciu np. o istotne komunikaty publikowane przez spółki. Pokazujemy zatem praktyczne wykorzystanie tych metod analizy instrumentów finansowych, dzielimy się swoim warsztatem i doświadczeniem i przedstawiamy jakie argumenty przekonują nas do podjęcia decyzji inwestycyjnej. W trakcie trwania inwestycji odnosimy się do nich i oceniamy informacje napływające na rynek, wskazując także na potencjalne czynniki ryzyka. Projekt posiada zatem dodatkową wartość edukacyjną, a także analityczno-informacyjną.

 

6. Szybko dzielimy się decyzjami o inwestycjach

Informacje o wszelkich decyzjach w ramach Portfela SII publikujemy możliwie jak najszybciej za pośrednictwem strony internetowej i mediów społecznościowych. Projekt ma dedykowaną podstronę w serwisie – www.sii.org.pl/portfel. Znajduje się tam cała historia inwestycji portfelowych i na bieżąco dodawane są kolejne odcinki z nowymi transakcjami. W publikacjach przedstawiamy argumenty, jakie stoją za daną decyzją inwestycyjną, a także pokazujemy potwierdzenia dokonanych transakcji. Każdy odcinek podsumowuje także obecny skład Portfela z bieżącymi stopami zwrotu i porównaniem do indeksu WIG.  

 

7. Pomysły inwestycyjne

Portfel SII ma głównie charakter edukacyjny. Jednak w ramach projektu inwestujemy w wybrane spółki i omawiamy, jakie czynniki skłoniły nas do podjęcia danej inwestycji. Zwracamy zatem uwagę, które spółki w naszej ocenie mogą być ciekawe i interesujące do dalszego zgłębienia. Nie jesteśmy przy tym nieomylni i popełniamy również błędy – nie każda inwestycja kończy się dodatnią stopą zwrotu. Nie odpowiadamy za czyjeś inwestycje, a jednocześnie zwracamy uwagę, że własne decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane na podstawie własnych wniosków, opinii i analiz, a w inwestowaniu zalecamy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

 

8. Webinary analityczne z możliwością zadania pytania

Projektem połączonym z Portfelem SII są cykliczne, cotygodniowe webinary analityczne, podczas których dodatkowo omawiamy podjęte decyzje inwestycyjne, a także komentujemy nowe informacje ze spółek portfelowych. Uczestnicy webinaru mają możliwość zadawania pytań odnośnie Portfela, na które zawsze chętnie odpowiadamy. Ponadto, podczas webinarów analitycznych omawiamy ciekawe naszym zdaniem spółki, a także poddajemy analizie spółki zgłoszone przez uczestników (omawiamy sytuację na wykresie i w miarę możliwości odnosimy się także do fundamentów). Jesteśmy także otwarci na wszelkie inne pytania związane z inwestowaniem, zarówno te teoretyczne, jak i praktyczne.

Dodatkowo każdy uczestnik webinaru może zgłosić swoją spółkę do analizy – omawiamy spółki pod względem analizy technicznej, a dodatkowo w miarę możliwości także pod kątem analizy fundamentalnej.

 

9. Dzielimy się zdobytym doświadczeniem

Posiadamy wieloletnie doświadczenie na rynku kapitałowym, którym chętnie się dzielimy. Głównie skupiamy się na polskiej giełdzie i notowanych na niej spółkach. Za prowadzenie Portfela SII bezpośrednio odpowiedzialny jest Adrian Mackiewicz, posiadacz licencji doradcy inwestycyjnego, od 2014 roku współpracujący ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych jako analityk rynku akcji. 

 

 

Dostęp do Portfela SII posiadają członkowie SII na poziomie rozszerzonym.

 

Sprawdź bieżący stan Portfela SII

 

 

 

--

Projekt „Portfel SII” ma tylko i wyłącznie charakter informacyjno-edukacyjny, a poszczególne analizy są wyłącznie subiektywną opinią autorów i nie stanowią „rekomendacji inwestycyjnych” w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 pkt 35) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.U.UE.L.2014.173.1 z dnia 2014.06.12) ani „informacji rekomendującej” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34) ww. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, lub ich emitentów (Dz.U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715), lub jakiejkolwiek porady. Stąd Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych oraz autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie lektury treści publikowanych w ramach niniejszego projektu. W inwestowaniu należy korzystać z wielu źródeł i konfrontować je przed podjęciem decyzji.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Więcej informacji o projekcie