Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Tomasz Kulik (Grupa PZU): „Uważamy, że wyniki 2Q były bardzo dobre"

W środę, 16 września 2020 r., na stronie internetowej Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych odbył się czat inwestorski z Tomaszem Kulikiem, CFO Grupy PZU, Członkiem Zarządu PZU. Pytania dotyczyły m.in 

segmentu bankowego, wyników finansowych, kwestii pracowniczych, realizacji założeń celów strategicznych, czy też stóp procentowych i ich wpływu na Spółkę.

Segment bankowy

Uczestnicy czatu w swoich pytaniach wiele miejsca poświęcili segmentowi bankowemu Grupy PZU. Pytano m.in. o postrzeganie sektora przez Spółkę, ocenę jego perspektyw i również o szanse na wzrost wyceny banków na warszawskim parkiecie.

  

Na kondycję tego sektora ma niewątpliwy wpływ pandemia covid, która z jednej strony wpłynęła na dodatkowe rezerwy portfelowe związane z ryzykiem kredytowym a z drugiej strony (poprzez niskie stopy – spadek o 140 pb) no możliwość generowania przez ten sektor przychodów odsetkowych na poziomach z lat poprzednich. Spowodowało to że cały sektor w tym roku pokazuje wyniki na poziomie niższym o ponad 50% r/r. Trudno mi powiedzieć jak długo będziemy pozostawali w świecie zerowych stóp procentowych, czy czeka nas sytuacja z ujemnymi stopami itd. W każdym z takich wariantów trzeba będzie się zastanowić jak i w jaki sposób możemy w dalszym ciągu realizować nasze założenia dotyczące udziału tego segmentu w wyniku skonsolidowanym o czym poinformujemy przy okazji nowej strategii – wyjaśniał Tomasz Kulik, członek Zarząd PZU.

 

Odpowiadając z kolei na inne pytanie dotyczące braku wcześniejszego odpisu na aktywach bankowych, wyjaśnił, iż:

 

Dokonaliśmy odpisów w momencie kiedy zidentyfikowaliśmy trwałą utratę wartości aktywów – zgodnie z IFRS (międzynarodowe standardy raportowania finansowego). W I kw. 2020 było to 516 m z tytułu trwałej utraty wartości goowillu związanego z przejęciem Alior Bank, a w II kw. 2020 – 230 m związanych z goodwillem Alior Banku oraz 555 z goodwillem Pekao plus dodatkowe odpisy aktywów niematerialnych i prawnych zidentyfikowanych podczas przejęcia Alior Banku. Zwracamy uwagę, że wartość Alior Banku i Banku Pekao jest dla PZU wyższa niż obecna wycena giełdowa, między innymi ze względu na wartość umów bancassurance oraz synergii które są generowane we współpracy z bankami.

 

Podczas czatu padło też kilka pytań w przypadku których Tomasz Kulik nie mógł obecnie odpowiedzieć, wskazując, że odpowiedzi padną w ramach publikacji nowej strategii Grupy PZU. Chodziło m.in. o pytania dotyczące ewentualnej odsprzedaży aktywów bankowych, działań zmierzających do połączenia banków, czy też dotyczących ewentualnego planu dalszego wzrostu zaangażowania w tym segmencie. W przypadku tej ostatniej kwestii padło jednak dodatkowe wyjaśnienie, iż:

 

Mogę jedynie teraz dodać że nasz cel strategiczny dotyczący wielkości zaangażowania w tym segmencie do 2020 (>300 mld zł aktywów bankowych) został już osiągnięty.

Wyniki finansowe

Uczestnicy czatu pytali także o to jak Zarząd Spółki ocenia wyniki 2Q 2020 r. oraz o perspektywy wyników na drugie półrocze.

 

Uważamy, że wyniki 2Q były bardzo dobre biorąc pod uwagę otoczenie gospodarcze. Bez uwzględnienia odpisu wartości firmy i innych wartości niematerialnych i prawnych, wynik za 2Q20 przekroczył miliard złotych. PZU zebrało składki na porównywalnym poziomie roku do roku, mimo trudności na rynku nowych samochodów w Polsce, zaobserwowaliśmy wyższą lojalność naszych klientów, który przełożył się na lepszą wznawialność naszego portfela. Odnotowaliśmy również wyższy popyt na ubezpieczenia na życie, oraz na ubezpieczenia zdrowotne oraz usługi medyczne wysokiej jakości. To przełożyło się na wzmocnienie naszej pozycji rynkowej, szczególnie w ubezpieczeniach na życie oraz na rynku usług medycznych. Odnotowaliśmy również poprawę rentowności naszego portfela. Nasz portfel inwestycyjny miał znakomity wynik, zwłaszcza w kontekście zawirowań rynkowych, między innymi dlatego, że odpowiednio wcześniej zaczęliśmy go przygotowywać na potencjalne spowolnienie gospodarcze. Proszę zwrócić uwagę, że w tym samym czasie większość ubezpieczycieli europejskich notuje pokaźne straty między innymi w związku z zaistnieniem pandemii COVID – 19 – odpowiedział Członek Zarządu Spółki.

 

Pierwsze półrocze to bardzo wysoki wynik po stronie ubezpieczeń, który pozostał pod wpływem złych danych ze strony segmentu bankowego oraz, w konsekwencji, odpisów trwałej utraty wartości w tym segmencie. Drugie półrocze to dla nas okres w którym chcemy dołożyć wszelkich starań które mogłyby przełożyć się na zmaksymalizowanie wyników za cały rok 2020 – podsumował Tomasz Kulik.

Strategia Spółki

W kontekście zapowiadanej publikacji nowej strategii Spółki w 4Q br. część zadawanych pytań dotyczyło także tej kwestii. Inwestorzy ciekawi byli okresu jaki obejmie strategia.

 

Najprawdopodobniej będzie to okres kolejnych 3 lat czyli 2021-2023 – odpowiadał Członek Zarządu Grupy PZU.

 

To na pewno będzie uzależnione od dalszego rozwoju sytuacji związanej z covid – chcemy mieć pewność że propozycja PZU na następne lata będzie oparta o solidne założenia (zarówno biznesowe jak i makroekonomiczne) które cały czas dzisiaj podlegają dużym wahaniom i niepewności – dodał Tomasz Kulik w odpowiedzi na pytanie o bliższe umiejscowienie w czasie momentu w czwartym kwartale br., w którym potencjalnie pojawi się strategia.

Stopy procentowe

Inwestorzy zadali także kilka pytań odnoszących się do stóp procentowych. Pytano w szczególności o wpływ niskich stóp na działalność Grupy PZU oraz o efektywne zarządzanie aktywami płynnymi w dobie takich stóp.

 

Niskie stopy procentowe to wyzwanie po stronie portfela inwestycyjnego, przychodów odsetkowych po stronie segmentu bankowego raz oferty produktowej (zarówno po stronie ubezpieczeniowej jak i zarządzania aktywami). Należy jednak na tą sytuację spojrzeć właśnie w kontekście otoczenia i potencjalnych alternatywnych możliwości, które dzisiaj wyglądają zupełnie inaczej niż jeszcze 2 kwartały temu – tłumaczył Tomasz Kulik.

 

Cel jest jeden – dostarczyć jak najwyższą wartość przy jasno zdefiniowanym apetycie na ryzyko i strukturze portfela dopasowanej do struktury zobowiązań, szczególnie zobowiązań ubezpieczeniowych (czyli rezerw technicznych). W tym ostatnim obszarze musimy realizować politykę ostrożnego inwestora, pozwalającą na pełną wypłacalność zgodnie z SII. Całą nadwyżkę możemy rolować nieco bardziej agresywnie jednak i tutaj zdajemy sobie sprawę ze zmienności i nieprzewidywalności rynków oraz tego w jaki sposób powinna się ona przekładać na kompozycję portfela i udział poszczególnych klas aktywów – dodał Członek Zarządu Spółki.

 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym zapisem z czatu z PZU S.A.

Autor artykułu

 

Piotr Cieślak, Dyrektor Zarządzający, Analityk SII oraz Doradca Zarządu SII Piotr Cieślak

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Specjalizacja Zarządzanie Inwestycjami i Nieruchomościami. Ukończył liczne kursy związane z rynkiem kapitałowym, z wyceną spółek, czy też kreatywną księgowością. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie analityki giełdowej, makroekonomicznej oraz wyceny spółek. Specjalizuje się również w tematyce sporów korporacyjnych, a także w obszarze przepisów prawa rynku kapitałowego oraz spółek prawa handlowego. Wielokrotnie reprezentował akcjonariuszy w różnego rodzaju sytuacjach konfliktowych, negocjacjach, a także w roli pełnomocnika podczas WZA. Prowadził liczne szkolenia i prelekcje z zakresu finansów i analiz oraz prawa rynku kapitałowego. Jest autorem setek komentarzy, wypowiedzi oraz artykułów i publikacji dla większości czołowych mediów finansowych i ekonomicznych w Polsce. Jest również autorem kilkudziesięciu niezależnych raportów analitycznych nt. spółek debiutujących na GPW oraz setek analiz rynkowych. Od 2004 r. związany jest ze SII początkowo odpowiadając za Dział Analiz SII. Od 2008 do końca 2019 r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu SII odpowiadając za Dział Ochrony Praw Inwestorów. Obecnie odpowiada ponownie m.in. za rozwój Działu Analitycznego SII. Od 2014 r. jest członkiem Komitetu konsultacyjnego ds. ładu korporacyjnego powołanego przez GPW. Od 2011 r. prowadzi także działalność doradczą oraz consultingową. Zasiadał w nadzorze spółek publicznych i niepublicznych. Od 2012 r. jest członkiem Rady Nadzorczej, a obecnie również Przewodniczącym Komitetu Audytu w Spółce Unimot S.A.

 

📧 Napisz do mnie