Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej VOTUM po pierwszym półroczu 2020 r.

Temat czatu: Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej VOTUM po pierwszym półroczu 2020 r.

Data: piątek, 11 września, godz. 12:00

 

 

 

 

Przypomnienie: Dodaj ten czat do swojego kalendarza

 

Na pytania inwestorów odpowiedział:

 

Bartłomiej KrupaBartłomiej Krupa – Prezes Zarządu VOTUM S.A. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Z Votum S.A. związany od kwietnia 2007 r. W trakcie swojej kariery przeszedł wszystkie jej stopnie w Departamencie Prawnym – począwszy od stanowiska Młodszego referenta ds. prawnych po Dyrektora Departamentu. W kwietniu 2017 r. powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Votum S.A.

Ponadto od maja 2010 r. Bartłomiej Krupa piastuje również stanowisko Prezesa Zarządu Polskiej Izby Doradców i Pośredników Odszkodowawczych.

Grupa Kapitałowa VOTUM

W skład Grupy Kapitałowej VOTUM wchodzą wyspecjalizowane podmioty, zatrudniające ekspertów o szerokim obszarze działania. Dzięki takiemu rozwiązaniu VOTUM może zapewnić wszechstronność oferty oraz wysoki poziom świadczonych usług:

 

VOTUM S.A. i spółki z GK Votum reprezentują klientów w sporach z podmiotami rynku finansowego. Podstawowe segmenty działalności Spółki dotyczą konsumentów rynku ubezpieczeniowego w zakresie ich reprezentacji w sprawach szkód osobowych oraz dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach, a także konsumentów rynku bankowego w zakresie ograniczenia skutków klauzul abuzywnych.

 

Spółka od początku istnienia działa w branży odszkodowawczej, pomagając osobom poszkodowanym w sporach z zakładami ubezpieczeń. Od kilku lat Spółka działa z sukcesem w nowym segmencie dot. dochodzenia roszczeń z tytułu umów bankowych, budując pozycję lidera na tym rynku. W 2020 roku Spółka weszła także w obszar działalności związany z energią odnawialną. Perspektywy nowego biznesu zapowiadają się bardzo dobrze.

 

VOTUM S.A. i Votum Odszkodowania S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód osobowych
Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód osobowych dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.) bądź utraty osoby najbliższej (roszczenia z art. 446 k.c. i 448 k.c.). Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Grupy Kapitałowej w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, dochodzi do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego następnie kontrolowana jest prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych przyjęto model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Grupa Kapitałowa Votum aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez wysoce wyspecjalizowaną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Grupa Kapitałowa Votum dociera również do potencjalnych klientów za pomocą kanałów komunikowania się na odległość (Internet, call center).

 

VOTUM S.A. i Dopłaty Powypadkowe S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu szkód w pojazdach
Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej w pojeździe. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Grupy Kapitałowej Votum w obszarze szkód w pojazdach polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Grupa Kapitałowa Votum przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta (lub w przypadku cesji wierzytelności w imieniu własnym) roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód w pojazdach przyjęto model nabywania wierzytelności w drodze cesji, w tym także powierniczych oraz działanie w imieniu i na rzecz konsumenta z modelu płatności od efektu (success fee). Grupa Kapitałowa Votum aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód w pojazdach, poprzez kontrahentów pośredniczących w transakcji z konsumentem, a także poprzez Internet.

 

 

VOTUM S.A i Robin Lawyers S.A.

Dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych
Segment dochodzenia roszczeń z tytułu szkód w pojazdach dotyczy dochodzenia roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej w pojeździe. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Grupy Kapitałowej Votum w obszarze szkód w pojazdach polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Grupa Kapitałowa Votum przystępuje do sprecyzowania w imieniu konsumenta (lub w przypadku cesji wierzytelności w imieniu własnym) roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód w pojazdach przyjęto model nabywania wierzytelności w drodze cesji, w tym także powierniczych oraz działanie w imieniu i na rzecz konsumenta z modelu płatności od efektu (success fee). Grupa Kapitałowa Votum aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód w pojazdach, poprzez kontrahentów pośredniczących w transakcji z konsumentem, a także poprzez Internet.

 

VOTUM Centrum Odškodnění, a.s.
Spółka zależna VOTUM Centrum Odškodnění, a.s. jest podmiotem zajmującym się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej. Spółka posiada także oddział na rynku słowackim.

  

VIDSHKODUVANNYA Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała bądź utraty osoby najbliższej. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki w obszarze szkód osobowych polega na weryfikacji możliwości uzyskania odszkodowania dla konsumenta na podstawie zebranej dokumentacji szkodowej. Następnie, w przypadku pozytywnej weryfikacji, Spółka przystępuje do sprecyzowania w imieniu klienta roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego oraz kontroluje prawidłowość procesu postępowania likwidacyjnego. Prowadzenie sprawy dzieli się na etap polubowny oraz etap postępowania sądowego, w przypadku odmowy wypłaty lub zaniżenia świadczenia w tym pierwszym. W segmencie szkód osobowych Spółka przyjęła model płatności od efektu (success fee). Wynagrodzenie dla Spółki jest pobierane w przypadku uzyskania świadczeń odszkodowawczych i stanowi określony procent tej kwoty. Spółka aktywnie pozyskuje klientów w obszarze szkód osobowych, przede wszystkim poprzez własną sieć przedstawicieli, działających w modelu sprzedaży bezpośredniej.

  

Law Stream sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dochodzeniem roszczeń z tytułu szkód osobowych wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, na skutek których konsument doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej w postaci obrażeń ciała (roszczenia z art. 444 k.c. i 445 k.c.), a których wartość szkody nie przekracza 10 000 zł. Świadczenia dochodzone w ramach obowiązkowego ubezpieczenia OC sprawcy zdarzenia wypłacane są przez zakład ubezpieczeń, który w chwili zdarzenia udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Usługa Spółki polega na pomocy konsumentowi w weryfikacji możliwości uzyskania dla niego odszkodowania na podstawie zebranej przez niego dokumentacji szkodowej i dalej pomocy w sprecyzowaniu roszczeń do właściwego podmiotu zobowiązanego. Usługa świadczona jest za pośrednictwem platformy internetowej. Spółka daje możliwości rozwijania nowoczesnych kanałów świadczenia usług odszkodowawczych, docierając z ofertą do tych konsumentów, których obsługa w modelu tradycyjnym okazała się nierentowna.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawych A. Łebek i Wspólnicy sp. k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód osobowych. Istotnym obszarem działalności kancelarii jest również reprezentacja klientów w postępowaniach karnych, w tym na etapie przygotowawczym.

 

Bochenek i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych sp.k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom indywidualnym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze stosowania przez banki niedozwolonych postanowień umownych (klauzule abuzywne) oraz innych praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Podstawowym obszarem działalności kancelarii jest sądowe dochodzenie roszczeń z tytułu umów bankowych.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Rok - Konopa i Wspólnicy sp.k.
Kancelaria oferuje swoje usługi klientom biznesowym, koncentrując się w szczególności na dochodzeniu roszczeń wynikających ze zdarzeń objętych obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Głównym obszarem działalności jest sądowe dochodzenie roszczeń w sprawach szkód w pojazdach.

 

Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Halaś i Wspólnicy sp.k. 

Kancelaria oferuje swoje usługi podmiotom gospodarczym. Kancelaria specjalizuje się w prawie spółek, zagadnieniach związanych z rynkiem kapitałowym, w tym z zakresu relacji inwestorskich, prawie konsumenckim i gospodarczym.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. sp.k. (PCRF VOTUM S.A. sp.k)
Segment rehabilitacyjny zajmuje się rehabilitacją osób najciężej poszkodowanych w wypadkach, w stanie wegetatywnym, po amputacjach i z poważnymi obrażeniami. Placówka działa od 2008 r. i posiada 30 łóżek. Ze względu na deficyt rynkowy podmiotów specjalizujących się w rehabilitacji schorzeń neurologicznych placówka kładzie szczególny nacisk na tę właśnie dziedzinę.

 

Ośrodek specjalizuje się w rehabilitacji osób:

  • po złamaniach kończyn lub kręgosłupa,
  • po urazach mózgowo-czaszkowych,
  • po przebytym udarze,
  • z problemami neurologicznymi,
  • posiadających problem z pokonywaniem barier architektonicznych,
  • ze skrzywieniem kręgosłupa lub wadami postawy.

 

Od kwietnia 2018 placówka zajmuje się również wybudzaniem dorosłych osób będących w śpiączce. Rehabilitacja odbywa się w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym (w tym z udziałem opiekuna osoby niepełnosprawnej). PCRF Votum S.A. sp.k. posiada dwa oddziały – w Sawicach oraz w Otwocku. W Oddziale w Sawicach przyjmowani są pacjenci w śpiączce, którzy mają możliwość wybudzania w ramach programu NFZ. Placówka dysponuje 20 łóżkami. Odział w Otwocku zajmuje się rehabilitacją osób poszkodowanych neurologicznie i ortopedycznie oraz takich, którzy wybudzili się ze śpiączki lub są po pobycie w Krakowie. Odział posiada aktualnie 20 łóżek, ale jego potencjał docelowy to 140 łóżek.

 

Polskie Centrum Rehabilitacji Funkcjonalnej VOTUM S.A. (PCRF VOTUM S.A.)

Spółka zajmuje się zarządzaniem, administracją i utrzymaniem nieruchomości na potrzeby PCRF S.A. Sp.k.

 

Biuro Ekspertyz Procesowych Sp. z o.o. (BEP Sp. z o.o.)

Spółka zajmuje się weryfikacją kosztorysów wykonanych przez zakłady ubezpieczeń oraz opracowywaniem kosztorysów na potrzeby projektu dotyczącego szkód w pojazdach.

 

Redeem Sp. z.o.o

Spółka zajmuje się dochodzeniem wierzytelności.

 

Centrum Medycznej Oświaty Sp. z o.o.

Spółka zajmuje się organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń i warsztatów dla fizjoterapeutów, lekarzy, pedagogów, psychologów na terenie Ukrainy.

 

DSA Investment S.A.
Spółka oferuje konsumentom usługi Spółki Votum Robin Lawyers S.A. oraz produkty ubezpieczeniowe.

 
Partnerskie Kluby Biznesu sp. z o.o.
Spółka zajmuje się pośrednictwem w budowaniu relacji pomiędzy przedsiębiorcami poprzez organizację struktur lokalnych umożliwiających nawiązywanie kontaktów biznesowych.

 

Votum Energy S.A.

Spółka działa w branży energii odnawialnej. Spółka oferuje usługi dotyczące projektowania, sprzedaży i montażu instalacji fotowoltaicznych.


Votum Green Project S.A.

Spółka działa w branży energii odnawialnej. Spółka zajmuje się przygotowywaniem projektów naziemnych farm fotowoltaicznych.


Votum Green Project I sp. z o.o.
Spółka działa w branży energii odnawialnej. Spółka powołana w celu realizacji projektu farmy fotowoltaicznej.

 


Zapis czatu inwestorskiego


 

Moderator: Zapraszamy do udziału w czacie inwestorskim z Grupą Kapitałową VOTUM, który odbędzie się 11 września (piątek) o godz. 12:00. Na pytania inwestorów odpowie Bartłomiej Krupa, Prezes Zarządu VOTUM S.A. Zapraszamy do zadawania pytań już dziś w opcji off-line.

 

Moderator: Serdecznie witam na czacie inwestorskim GK VOTUM. Zapraszam do zadawania pytań.

 

andrzej.orlinski@onet.com.pl: Dzień dobry, bardzo proszę o odpowiedź na następujące pytania: czy spółka jest w stanie zwiększyć w 2020 roku zysk netto w porównaniu z 2019 r., pomimo pandemii koronawirusa i jego wpływu na działalność sądów? po pierwszym półroczu wynik netto był aż o połowę niższy niż w analogicznym okresie 2019 r. - czy II półr. będzie zdecydowanie lepsze? 2) Czy w kończącym się III kwartale liczba rozstrzygniętych spraw znacznie się zwiększyła? 3) Czy spółka, celem większej przejrzystości rozważa przyspieszenie publikacji wyników finansowych, chociaż o kilka tygodni (teraz publikowane są z dużym opóźnieniem)? 4) Jaka będzie polityka dywidendowa Votum w kolejnych latach? 5) Jakie inwestycje planuje spółka w najbliższym okresie? 6) Jakie działania prosprzedażowe podjęła spółka w okresie gdy możliwości spotkań bezpośrednich z klientami były i nadal są ograniczone? 7) Czy Prezes planuje kolejne zakupy akcji Votum?

 

Bartłomiej Krupa: 1) Jak wskazuje pierwsze półrocze osiągnięcie wyższych przychodów niż w roku poprzednim jest w zasięgu naszych możliwości. Długoterminowa tendencja, którą mogą zauważyć obserwatorzy naszej działalności wskazuje na pewną sezonowość, które przejawia się w tym, że III kwartał cechują niższe przychody wynikające z przerw urlopowych w pracy naszych kontrahentów i sądów, zaś IV kwartał to zamykanie pozycji kosztowych po ich stronie, co przekłada się często na rekordowe wpływy w GK Votum. Nasze decyzje zawsze są podyktowane realizacją długoterminowej strategii, tym samym dążąc do zapewnienia stałego wzrostu nie będziemy przeprowadzali takich zabiegów dot. polityki kosztów, które przekładałyby się na wynik jednego czy dwóch kwartałów ograniczając zdolność produkcyjną, a tym samym realizację celów finansowych. 2) Widzimy bardzo pozytywną tendencję w pierwszych dniach września, zwłaszcza że o części rozstrzygnięć dowiadujemy się już po wydaniu wyroku n posiedzeniu niejawnym, na podstawie regulacji covidowych. 3) Otwarta komunikacja z rynkiem publicznym należy do naszych priorytetów. Ze względu na stopień rozbudowania grupy kapitałowej daty publikacji naszych sprawozdań staramy się ustalać na terminy najwcześniejsze, w jakich jest możliwe pełne zobrazowanie skonsolidowanych danych finansowych z ponad 20 podmiotów, które składają się na GK Votum. Specyfikacji działalności części z nich wymaga zebrania danych dot. przychodów, które wpływają nawet przez klika tygodniu po zamknięciu okresy sprawozdawczego, jak choćby wyroki sądów zapadłe przed jego zamknięciem. 4) Obecna polityka dywidendowa obowiązuje do 2021 roku. Można zaobserwować pewną stałość w tym zakresie i na tej podstawie wnioskować, jak będzie kształtowała się przyszłość. Mamy w pamięci, że na naszym kapitale rezerwowym odłożone jest już 16,9 mln zł dywidendy z lat poprzednich. 5) Obecnie, główne potrzeby inwestycyjne spółki wiążą się z rozwojem działalności spółki zależnej Votum Energy S.A., działającej w OZE. 6) W dużej mierze przenieśliśmy nasz biznes do Internetu. Aktywnie pozyskujemy klientów poprzez środki komunikacji elektronicznej, w szczególności dotyczy to segmentu szkód w pojazdach. Ponadto, nasi klienci GK VOTUM mogą korzystać z form komunikacji elektronicznej, w szczególności z dedykowanego tej grupie Panelu klienta, który umożliwia dostęp do wszystkich informacji o sprawie aktualizowanych na bieżąco on-line. 7) Przepisy dotyczące informacji cenotwórczych nie pozwalają mi jednoznacznie udzielić odpowiedzi na to pytanie. Gdybym mógł udzielić takiej odpowiedzi to odpowiedziałbym oczywiście, że… niemniej jednak jako prawnik mam świadomość obowiązujących regulacji prawnych i muszę zachować powściągliwość.

 

Rogol: Czy Spółka planuje skokowo zwiększyć zatrudnienie w sektorze bankowym? Liczba przedprocesowych spraw bankowych wynosi ponad 7tys.

 

Bartłomiej Krupa: Nie musimy wykonywać gwałtownych ruchów, gdyż adekwatność zaplecza osobowego do obecnego przyrostu spraw wynika z naszej strategii. Uzupełnieniem dotychczasowych zasobów są powołane po lockdownie covidowym biura regionalne kancelarii w 7 miastach. Dodatkowo każdego miesiąca wdrażamy kilka aktualizacji naszego systemu zintegrowanego do obsługi spraw, który pozwala nam wykorzystywać efekt skali.

 

Agnes: Jaki szacunkowo procent wpływów od wygranej sprawy frankowej trafia do państwa grupy?

 

Bartłomiej Krupa: Nasze ceny w części dot. success fee kształtują się na poziomie pomiędzy 5% brutto a 30% brutto. Udział poszczególnych umów w naszym portfelu obecnie kształtuje potencjał przychodowy na poziomie przekraczającym 20% netto, nie licząc oczywiście opłat wstępnych.

 

Mario: Dzień dobry Panie Prezesie, chciałbym zapytać czy spółka na odpowiedni etapie rozwoju zamierza wprowadzić Votum Energy na giełdę

 

Bartłomiej Krupa: Potencjał rozwoju segmentu fotowoltaicznego jest na tyle duży, że potrzeba zwiększenia finansowania może w którymś momencie stać się oczywista, niemniej jednak przypominam, że dysponujemy portfelem roszczeń naszych klientów wynoszącym 1,8 mld zł. Nie widzę zatem na ten moment zasadności rozwadniania udziałów w tej perspektywicznej branży.

 

Nataniel: Który segment działalności ma w Państwa ocenie największy potencjał do wzrostu?

 

Bartłomiej Krupa: Ze względu na obecny etap realizacji poszczególnych projektów z oczywistych względów największe przyrosty będziemy w stanie odnotowywać w fotowoltaice. Segment spraw frankowych zbudował stabilną pozycję na rynku i jej utrzymanie zapewniające dopływ około 8 tys. spraw rocznie daje satysfakcjonujące perspektywy, tu również spodziewamy się pików, jak choćby tej jesień ze względu na premierę filmu Banksterzy czy w momencie kiedy do naszych klientów trafią środki finansowe i staną się źródłem kolejnych rekomendacji.

 

Mario: Panie Prezesie przed nami nowe rozwiązania prawne jeżeli chodzi enrgetykę wiatrową. Czy Votum Energy rozważa wejście na ten bardzo perspektywiczny rynek?

 

Bartłomiej Krupa: Jak pokazuje nasza dotychczasowa polityka, do pojęcia dywersyfikacji podchodzimy szeroko, traktując naszą sieć dystrybucyjną jako jedno z głównych dóbr zdolne do pomnażania wartości w różnych segmentach. Na ten jednak moment podjęliśmy już wyzwania, które nakazują skupić się na perspektywie bieżących miesięcy.

 

Katarzyna Z: Jak wygląda sytuacja w spółkach zagranicznych z Grupy?

 

Bartłomiej Krupa: Spółka Votum Odskodnieni a.s. działająca w Czechach i na Słowacji wypłaciła, podobnie jak w poprzednim roku, dywidendę. W tym roku spółka wypłaciła spółce matce 560 tys. zł zysku. Możemy się spodziewać, że spółka będzie corocznie dorzucała podobną dywidendę, z tendencją wzrostową. Kancelaria Vidshkodowania z Ukrainy kolejny rok notuje dodatni wynik. W celu przygotowania dalszej ekspansji powołaliśmy kancelarię Mędrecki&Partners, która ma stanowić skrzydło procesowe. Obecnie Wiceprezes Zarządu Pan Kamil Krążek został oddelegowany do wspierania sieci sprzedaży w spółkach zagranicznych, co potwierdza wagę tego zagadnienia w naszej strategii dywersyfikacji terytorialnej.

 

Barnaba: Przeciwko jakim bankom obecnie prowadzicie najwiecej spraw dot CHF? Jaka jest wartość protfela roszczeń CHF obsługiwanych obecnie przez GK Votum?

 

Bartłomiej Krupa: Aktualnie najwięcej spraw toczy się przeciwko bankom, które w swoich zasobach posiadają największe portfele kredytów indeksowanych i denominowanych do kursu waluty CHF, wśród których można wymienić mBank, Bank Millennium czy PKO BO. Wartość portfela zgłoszonych roszczeń zarówno na etapie postępowania przedsądowego oraz postępowania sądowego wynosi 1,1 mld.

 

Majkel: Jak duże jest zainteresowanie funduszy inwestycyjnych spółką? Czy często się do Was odzywają fundusze?

 

Bartłomiej Krupa: Systematycznie organizujemy spotkania tak z inwestorami indywidulanymi, jak to dzisiejsze, jak i gronem kilkunastu-dwudziestukilku zarządzających i analityków TFI.

 

Spec: Czy planują Państwo jakieś uproszczenie struktury kapitałowej grupy? Obecna wydaje się bardzo rozbudowana. Pytanie, czy nie nazbyt bardzo? Czy nie mają Państwo problemu z właściwym kontrolowaniem tak rozbudowanej struktury grupy?

 

Bartłomiej Krupa: Wielość podmiotów w Grupie Kapitałowej jest wynikiem świadomego działania nakierowanego na transparentność i rentowność każdego z segmentów naszej działalności, co wydaje się niezbędne przy tak dużym ich zróżnicowaniu. Dodatkowo zmienność otoczenia prawnego wymaga budowania struktur odpornych na ryzyka prawne. Oczywiście niesie to za sobą wyzwania, ale posiadamy wysoce wykwalifikowaną i stabilną kadrę finansistów.

 

mmmaslov: Na jakim etapie jest pomysł z fotowoltaiką?

 

Bartłomiej Krupa: Już na początkowym etapie projektu skompletowaliśmy kadrę 28 specjalistów z uprawnieniami umożliwiającymi projektowanie instalacji fotowoltaicznych. Towarzyszy im 12 ekip montażowych. Projekt cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem sprzedawców i już ponad 350 osób zawarło z nami umowę współpracy oraz rozpoczęło proces szkolenia i ofertowania usług Votum Energy S.A. Jeżeli chodzi o zaplacze towarowe posiadamy prawie 4500 modułów fotowoltaicznych o paramentrze 450Wp, który jest naszym wyróżnikiem. Spółka działa już operacyjnie - mamy zawartych 124 umowy i uruchomionych 84 instalacji w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia działania.

 

Paweł: Czy rozważane jest przez spółkę dalsze mocniejsze rozwinięcie skrzydeł na rynkach zagranicznych?

 

Bartłomiej Krupa: W spółkach zagranicznych Czechy, Słowacja i Ukraina obecnie kładziemy duży nacisk na dalszy rozwój struktury sprzedaży. W IV kwartale będziemy wdrażać nowy system wynagrodzeń dla Przedstawicieli, premiujący za sprawy największej wartości. Rozwijamy jednocześnie pozyskiwanie kontaktów oraz klientów poprzez kanały internetowe: strony www, social media. Rozwijamy również Oddziały Kancelarii Prawnej w Czechach i na Słowacji. Przejęliśmy obsługę wszystkich bieżących spraw na etapie sądowym i częściowo przedsądowym poprzez Oddziały Kancelarii Prawnej w Brnie i Bratysławie. Obecnie prowadzimy w spółkach Czeskiej i Słowackiej 2380 spraw.

 

kmx: Jaka jest obecnie pozycja spółki w segmencie spraw frankowych w Polsce? Jesteście w stanie ją określić?

 

Bartłomiej Krupa: Nie posiadam informacji, aby występował na tym rynku jakikolwiek podmiot o zasobach choćby zbliżonych do naszych. Z pominięciem Votum Robin Lawyers S.A. jest to rynek rozproszony i próby wejścia kolejnych graczy do rywalizacji nie ograniczają naszych zdolności sprzedażowych.

 

Rogol: Ile maksymalnie spraw bankowych jesteście w stanie przyjąć w ciągu miesiąca? Czy Spółka jest przygotowana na nagły wzrost zainteresowania po premierze filmu "Banksterzy"?

 

Bartłomiej Krupa: Okres po wydaniu wyroku TSUE w sprawie Państwa Dziubak pokazał, że GK Votum jest przygotowana do przyjęcia i obsługi ponad 2400 spraw miesięcznie. Jednocześnie warto zaznaczyć, że nieustannie pracujemy nad usprawnieniem i automatyzacją poszczególnych procesów dotyczących obsługi sprawy, które mają doprowadzić do zwiększenia liczby przyjmowanych spraw w skali miesiąca. Od października 2019 r. do dnia dzisiejszego zwiększyliśmy nasze możliwości przerobowe, co daje podstawy sądzić, że po premierze filmy Banksterzy będziemy mogli obsłużyć większą liczbę spraw niż w październiku 2019 r.

 

Barnaba: Ile spraw dot CHF jest aktualnie w sądzie i ile spośród nich została wniesiona w czasie lockdownu?

 

Bartłomiej Krupa: Aktualnie zbliżamy się do łącznej liczby 7000 pozwów skierowanych do sądu. Podczas lockdownu do sądów złożyliśmy blisko 2000 pozwów.

 

Mario: Ile lat może potrwać projekt frankowy?

 

Bartłomiej Krupa: Jak pokazuje doświadczenie projektu spraw o zadośćuczynienie sprzed 2008 roku nawet zamknięta grupa klientów może dawać zajęcie na kilkanaście lat - wciąż przyjmujemy sprawy z tego segmentu. Przeszło 500 tys. kredytów frankowych to, wracając do wcześniejszego założenia, około 8 000 spraw rocznie potencjału do pracy na ładnych kilka lat, tym bardziej, że czas ich życia obecnie nierzadko przekracza 3 lata od zawarcia umowy do jej realizacji. Rotacja oczywiście w mojej ocenie bedzie się skracać, ale to nie jest "przebój jednego sezonu". W segmencie bankowym dostrzegamy również inne zagadnienia prawne, które mogą być przedmiotem naszej działalności.

 

Worwa: Czy w okresie pandemii spółka przeprowadziła jakieś systemowe działania restrukturyzacyjne związane z obszarami kosztowymi?

 

Bartłomiej Krupa: W olbrzymiej większości praca naszych specjalistów w okresie lockdownu miała charakter zdalny. W odróżnieniu od części przedsiębiorców, dla których była to nowość, GK Votum korzystała na mniejsza skalę z tych rozwiązań i posiadała właściwą infrastrukturę. Trwałym skutkiem tego stanu jest ograniczenie powierzchni najmu i wprowadzenie rotacyjnej pracy zdalnej na trwale do naszej kultury organizacyjnej. Przeprowadziliśmy również restrukturyzację w obszarze części kosztów dotyczących segmentu szkód osobowych.

 

Tomasz: Z czego wynikają spadki sprzedaży produktów ubezpieczeniowych DSA Investment i czy widzi Pan tu jeszcze perspektywy?

 

Bartłomiej Krupa: Sieć sprzedaży jest jak papierek lakmusowy i kieruje się w stronę produktów i usług najwyżej marżowych. Ubezpieczenia pozostają w ofercie produktowej DSA Investment S.A., mieszcząc się w strategii dywersyfikacji źródeł przychodów.

 

Tomasz: Czy mógłbym Pan powiedzieć nieco więcej na temat spółek Votum Green Project i Votum Green Project I? Czy spółka zamierza posiadać długoterminowo własną farmę fotowoltaiczną?

 

Bartłomiej Krupa: Na obecnym etapie posiadamy zasoby do pozyskiwania atrakcyjnych gruntów i przygotowania procesu projektowego oraz inwestycyjno-budowlanego. Realizacja tych projektów może się odbywać zarówno poprzez sprzedaż podmiotom zewnętrznym, w szczególności funduszom, jak i w przypadku posiadania odpowiednich zasobów – własnym sumptem.

 

Karol Wajchrzak: Co jest powodem odrzucania 5-7% spraw frankowych zgłaszanych przez potencjalnych klientów?

 

Bartłomiej Krupa: Kierując się efektem skali podejmujemy się prowadzenia spraw, w których mamy głęboko przeanalizowane orzecznictwo, wskazujące na wyraźny trend na korzyść konsumentów. W tej chwili nie można potwierdzić występowania takiego wyraźnego trendu chociażby w odniesieniu do umów bankowó takich jak Fortis Bank czy umów własnych BZ WBK.

 

Moderator: Bardzo dziękuję za udział w dzisiejszym wydarzeniu. Pomiędzy czatami zapraszamy do kontaktu z naszym specjalistą ds. relacji inwestorskich https://ri.votum-sa.pl/kontakt/ Zapraszamy także do obserwowania nas na Twitterze https://twitter.com/VOTUMSAodszkodo