Chat with us, powered by LiveChat

Trwa publiczna emisja obligacji Legimi

Niniejszy materiał pochodzi z komunikatu prasowego Legimi S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi jakiejkolwiek oferty sprzedaży instrumentów finansowych. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, jest prospekt, który został opublikowany na stronie internetowej Spółki. Inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego prospektu emisyjnego, w tym częścią dotyczącą czynników ryzyka. Inwestowanie w papiery wartościowe oznacza możliwość utraty części lub w skrajnych przypadkach całości pierwotnie zainwestowanych środków.

 

Legimi, pionier na polskim rynku e-książek, oferuje dwuletnie obligacje, z rocznym oprocentowaniem na poziomie 6,75%. Zapisy można składać od 1 do 15 lipca włącznie. Spółka zamierza pozyskać 2,5 mln zł, które przeznaczy na rozwój i promocję Legimi na rynku niemieckim oraz refinansowanie zadłużenia.


Legimi oferuje dwuletnie obligacje serii Z o wartości nominalnej 1 000 zł każda i łącznej wartości do 2,5 mln zł. Oprocentowanie obligacji będzie stałe w wysokości 6,75% a odsetki będą wypłacane co 3 miesiące. Oferującym papiery wartościowe jest Dom Maklerski INC, z którym spółka współpracowała przy kilku ostatnich emisjach. Zabezpieczeniem obligacji jest zastaw rejestrowy na umowach z abonentami, czyli zgodnie z definicją: zbiorze istniejących i przyszłych praw oraz ruchomości spółki o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą do wysokości 150% wartości nominalnej obligacji oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji (art. 777 KPC). 


Postanowiliśmy zaoferować obligatariuszom dwuletnie obligacje z kuponem wynoszącym 6,75%. Uważamy, że w świetle rekordowo niskich stóp procentowych, nasza oferta jest bardzo atrakcyjna dla inwestorów. Naszym celem jest pozyskanie 2,5 mln zł. Zebrane środki zamierzamy przeznaczyć m. in. na intensyfikację działań marketingowych na rynku niemieckim, który jest jednym z największych w Europie oraz refinansowanie zadłużenia. – komentuje Mikołaj Małaczyński, prezes zarządu Legimi w przesłanym przez Spółkę komunikacie prasowym.


Legimi od przeszło 10 lat z powodzeniem działa na rynku e-książki, gdzie bezapelacyjnie zyskało pozycję jednego z liderów na rynku polskim. Spółka rozwija działalność również na bardzo perspektywicznym rynku niemieckim, gdzie systematycznie buduje swoją pozycję poprzez swoją spółkę zależną, Legimi Intrernational. W maju ubiegłego roku, Legimi przejęło niemiecką spółkę Readfy GmbH, która udostępnia e-książki w modelu freemium, w zamian za wyświetlanie reklam. Może się ona pochwalić bazą 400 tys. zarejestrowanych użytkowników.


W I kw. 2020 r. Legimi S.A. wypracowało na rynku polskim 6 276 tys. zł przychodów (+52% rdr.), zysk operacyjny wyniósł 1 118 tys. zł, wobec straty rok wcześniej, a zysk netto osiągnął wartość 759 tys. zł, również wobec straty w zeszłym roku. Liczba klientów na rynku polskim, na koniec I kw. 2020 r., wyniosła 87,64 tys. (+66% rdr.).


- Stale utrzymujemy wysoką dynamikę wzrostu. Systematycznie zwiększamy bazę naszych klientów. Na koniec I kw. 2020 z usług Legimi korzystało 87,64 tys. klientów, co oznacza przeszło 66% wzrost rdr. Konsekwentnie staramy się także obniżać i wydłużać nasze zadłużenie. W efekcie to wszystko powinno doprowadzić Legimi do tzw. „bankowalności”. W I kw. poprawiliśmy znacznie nasze wskaźniki rentowności operacyjnej ROE i ROIC, przy jednoczesnym wzroście wskaźnika rentowności sprzedaży ROS. – dodaje Mikołaj Małaczyński w dalszej części komunikatu prasowego.

 

Więcej:


Legimi S.A. to pionier na polskim rynku e-książki. Spółka, jako pierwsza w Polsce, w zamian za opłatę abonamentową, zaoferowała użytkownikom dostęp do cyfrowej biblioteki Legimi. Współpracuje z największymi telekomami, a swoim klientom oferuje szereg udogodnień m.in. dowolny wybór platformy i urządzenia do czytania, możliwość przełączania pomiędzy e-książką a audiobookiem. Legimi może pochwalić się największą bazą tytułów w kategorii beletrystyka. Dzięki atrakcyjnym ofertom Spółka skokowo zwiększa przychody i liczbę klientów w Polsce. Firma prowadzi także działalność na rynku niemieckim, który jest jednym z największych na świecie.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie