Chat with us, powered by LiveChat

6 spółek, które mimo wzrostu notowań nadal są ponad 80% poniżej szczytów

Skomentuj artykuł
Kurt Kleemann - fotolia.com

Eko Export, Libet, Medicalgorithmics, Polnord, T-Bull oraz Vivid Games to spółki, których akcje w pierwszych miesiącach 2020 roku radzą sobie bardzo dobrze. Jednakże jeżeli spojrzymy na ich notowania w dłuższej perspektywie czasowej dostrzeżemy, że kurs nadal jest o ponad 80 procent niższy w stosunku do wcześniejszych szczytów.

 

Zmiany notowań akcji spółek zostały obliczone na podstawie ich kursów zamknięcia z końca poniedziałkowej sesji tj. 17 lutego 2020 roku.

Eko Export

Akcje spółki od początku lutego zyskały na wartości 35,50 procent, a jeżeli spojrzymy na zmianę notowań od początku roku zobaczymy, że poszły one w górę o 29,56 procent. 

 

Ponad 20-procentowy wystrzał notowań zaobserwowano 11 lutego, kiedy spółka poinformowała o podpisaniu wieloletniej umowy współpracy ze strategicznym  partnerem z Kazachstanu. – Nasz nowy Partner, to czołowa firma z branży mikrosfer na Kazachstańskim rynku. Posiada dostęp do złoża mikrosfery o bardzo dużym znaczeniu handlowym oraz dysponuje możliwościami pozyskiwania mikrosfery z tych źródeł, jak też ma własną suszarnię. Posiada wieloletnią umowę (bez możliwości wypowiedzenia jej jednostronnie) z Państwowym Funduszem Kazachstańskim, który jest właścicielem m.in. większości elektrowni węglowych w Republice Kazachstańskiej – napisano w komunikacie bieżącym.

 

Umowę z Eko Eksportem w ramach pierwszego etapu zawarto na okres od 1 maja 2020 roku do 30 kwietnia 2021 roku. Z kolei drugi etap jest jeszcze w trakcie negocjacji. 

 

Dodano także, że celem współpracy między stronami jest optymalizacja bieżącego wykorzystania złóż mikrosfery znajdującej się w dyspozycji strony kazachstańskiej, przy wykorzystaniu wiedzy technicznej i organizacyjnej obu stron oraz sieci dystrybucji mikrosfer strony polskiej. Ceny są ustalone w ten sposób, by transakcje mogły być gwarantowane długoterminowo.

 

W ramach umowy do Eko Exportu będzie trafiać całość sprzedaży mikrosfery partnera kazachskiego, gdzie będzie uszlachetniana. To natomiast spowoduje, że gwałtownie wzrośnie ilość sprzedawanych mikrosfer przez polską spółkę, co wpłynie na jej wyniki finansowe.

 

Z perspektywy ostatnich 6 lat widać na poniższym wykresie, że cena akcji jest wciąż na znacznie niższym poziomie niż w 2013 roku. Na zakończenie środowej sesji za pojedynczy walor spółki trzeba było zapłacić 7,10 zł, tymczasem w 2017 roku było to ponad 15 zł. Szczyt odnotowano w 2013 roku i wyniósł on 51,90 zł za akcję. Oznacza to, że od historycznego rekordu, akcje Eko Exportu nadal są o 86,32 procent niżej.

 

Eko Export - wykres kursu akcji
Eko Export - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Powodem takiego stanu rzeczy są m.in. straty wygenerowane przez spółkę w 2017 i 2018 roku. Wyniosły one na poziomie netto (strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej) odpowiednio 7,437 mln zł i 22,880 mln zł. W okresie pierwszych trzech kwartałów 2019 roku, emitent wypracował 1,711 mln zł zysku netto. 

Libet

Od początku roku akcje Libetu zyskały na wartości 21,64 procent. Gwałtowna zmiana kierunku notowań nastąpiła jednak 18 lutego. Akcje spółki zajmującej się produkcją m.in. kostki brukowej i płyt tarasowych w trakcie sesji zyskiwały nawet 30 procent dochodząc do poziomu 0,69 zł za akcję.

 

Pozytywnie na notowania spółki wpłynęły informacje opublikowane w poniedziałek po zakończeniu sesji. Dotyczyły one wstępnych wyników za 2019 roku. Według szacunków Libet osiągnął na poziomie skonsolidowanym 200,6 mln zł przychodów, EBITDA wyniosła 41,6 mln zł, natomiast wynik netto 17,2 mln zł. W raporcie bieżącym spółka zastrzega jednak, że dane te mogą ulec zmianie. Oficjalny raport za ubiegły rok zostanie opublikowany 30 kwietnia. 

 

W raporcie czytamy również, że znaczący wpływ zaprezentowane dane, mają istotne zdarzenia o charakterze jednorazowym dot. zbycia w okresie pierwszego półrocza roku obrotowego 2019 niektórych aktywów spółki w kwocie 15,6 mln zł. Szacunkowe wyniki nie odbiegają znacząco od opublikowanej w maju i skorygowanej w listopadzie ubiegłego roku prognozie finansowej. Zgodnie z nimi skonsolidowane przychody Libetu mają wynieść 202 mln zł, EBITDA 40 mln zł, a zysk netto 17 mln zł.

 

Wcześniejsze zmiany notowań akcji Libetu nie były jednak tak pomyślne. Znajdują się one w trendzie spadkowym od momentu debiutu na GPW w 2011 roku. Na otwarciu sesji 28 kwietnia 2020 roku akcje były wyceniane na 4,22 zł, a obecnie trzeba za nie zapłacić 0,652 zł (na zakończenie środowej sesji). Daje to spadek na poziomie 84,55 procent, a biorąc pod uwagę cenę osiągniętą we wtorek (0,69 zł za akcję), przecena w stosunku do szczytu notowań wynosi 83,65 procent. 

 

Libet - wykres kursu akcji
Libet - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Jednym z kluczowych elementów stojących za spadkiem akcji spółki w ostatnich latach są jej słabe wyniki. W latach 2016-2018 Libet notował straty. Największa dotyczyła 2018 roku, kiedy strata netto przypisana akcjonariuszom jednostki dominującej wyniosła 30,749 mln zł. Przedstawione wcześniej prognozy za czwarty kwartał ubiegłego roku w połączeniu z danymi za pierwsze dziewięć miesięcy roku, wskazują na dużą szansę poprawy tej sytuacji. W okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2019 roku Libet wypracował 19,766 mln zł zysku netto. 

 

Pod koniec stycznia spółka informowała również o dwóch ofertach na zakup należących do spółki nieruchomości i ruchomości służących kompleksowo produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych. Jak podaje Libet w komunikacie bieżącym, środki pozyskane z transakcji zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia, w szczególności zadłużenia wobec banków, które na ostatni dzień trzeciego kwartału roku obrotowego 2019 r. wynosiło 66,6 mln zł oraz zadłużenia wobec kontrahentów.

Medicalgorithmics

W lutym akcje Medicalgorithmics zyskały na wartości 10 procent, natomiast od początku roku wzrost wynosi aż 79,42 procent. 

 

Firma zajmuje się opracowywaniem rozwiązań z zakresu kardiologii. Jej flagowym produktem jest system do diagnostyki arytmii serca PocketECG. Jej głównym źródłem przychodów są usługi diagnostyczne świadczone na rzecz pacjentów w USA. Firma podaje, że liczba wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną - Medi-Lynx Cardiac Monitoring LLC, przysługujących z tytułu usług wykonanych przy użyciu technologii PocketECG na terenie USA w styczniu wyniosła 6262. Dodano również, że liczba wniosku w przeliczeniu jest nieco mniejsza niż w grudniu (-14,3 proc. m/m), jednakże spadek ten ma charakter sezonowy.

 

W wywiadzie dla PAP Marek Dziubiński, prezes spółki stwierdził, że firma spodziewa się w drugiej połowie 2020 roku dwucyfrowego wzrostu przychodów i poprawy wyników rok do roku. Spółka dotąd funkcjonowała jako dostawca usług bez podpisanych umów z ubezpieczycielami, natomiast teraz jej celem jest zmiana modelu funkcjonowania polegająca na podpisaniu kontraktów z tymi podmiotami. W sumie do końca 2020 roku firma planuje mieć umowy pokrywające 92 procent osób ubezpieczonych w USA.

 

Mimo wzrostu zaobserwowanego na początku 2020 roku, akcje spółki nadal znajdują się stosunkowo nisko, w szczególności jeżeli spojrzymy na jej notowania z 2017 roku. W szczytowym momencie pojedynczy walor Medicalgorithmics był wyceniany na 337,66 zł, tymczasem obecnie za jedną akcję trzeba zapłacić 28,60 zł. Oznacza to, że znajdują się one 91,53 procent poniżej szczytu notowań. 

 

Medicalgorithmics - wykres kursu akcji
Medicalgorithmics - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Wcześniejsze spadki to m.in. efekt problemów z monetyzacją świadczonych przez spółkę usług. Problem może stanowić brak refundacji na długoterminową zdalną diagnostykę EKG w innych krajach. Wyjątkiem jest USA. Patrząc na dane finansowe Medicalgorithmics za pierwsze trzy kwartały roku można przypuszczać, że wyniki za cały 2019 rok będą słabsze od tych wypracowanych w latach wcześniejszych. W trzecim kwartale ubiegłego roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł symboliczne 80 tys. zł, natomiast w okresie od pierwszego do trzeciego kwartału 2019 roku analogiczny zysk osiągnął poziom 5,950 mln zł.  Tymczasem w 2018 roku zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 14,416 mln zł.

 

W styczniu spółka pozyskała ponad 13 mln zł z emisji akcji. Jak mówi prezes spółki cytowany w komunikacie, pozyskaliśmy środki, które pozwolą nam skoncentrować się na kontynuacji ekspansji w USA i na innych rynkach zagranicznych oraz rozwoju naszego portfolio produktów. Naszym celem jest także osiągnięcie pułapu 10 000 wniosków o płatność od ubezpieczycieli złożonych przez spółkę zależną - MediLynx - na terenie USA miesięcznie do końca 2020 roku.

Polnord

W przypadku tego dewelopera wzrost notowań w lutym wyniósł 6,33 procent, tymczasem w styczniu akcje zwyżkowały o 12,16 procent. W sumie od początku roku akcje Polnordu zyskały na wartości 19,26 procent.

 

Na początku lutego spółka poinformowała, że posiadaczem 65,66 procent akcji jest węgierska firma Cordia International Ingatlanfejlesztó Zartkóruen Mukódó Reszvenytarsasag. Z kolei 14 lutego ogłoszono wezwanie dotyczące 33 501 018 akcji. W wyniku wezwania wzywający zamierza osiągnąć do 100 procent ogólnej liczby głosów na WZA Polnordu.

 

Jak pisaliśmy wcześniej, w grudniu ubiegłego roku Polnord znalazł się w sporych tarapatach finansowych ze względu na brak środków na spłatę zapadających obligacji. Spora część tych walorów należała właśnie do węgierskiej spółki, która na mocy umowy i po uzyskaniu zgody UOKiK objęła akcje Polnordu i stała się jej głównym akcjonariuszem. Informacje o uzyskanym porozumieniu pomogły akcjom dewelopera.

 

Rok 2019 był słaby dla akcji spółki. Wówczas straciły one na wartości aż 65,42 procent. Obecnie za pojedynczy walor trzeba zapłacić 3,53 zł. Jeżeli przyjrzymy się kursowi w dłuższym przedziale czasowym, wówczas dostrzeżemy, że znacznie większy spadek. W 2007 roku akcje Polnordu były wyceniane nawet na 325,49 zł. Oznacza to, że akcje znajdują się 98,92 procent poniżej szczytu osiągniętego ponad 10 lat temu.

 

Polnord - wykres kursu akcji
Polnord - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Według wstępnych informacji w 2019 roku sprzedała na podstawie zawartych umów przedwstępnych i rezerwacyjnych 479 lokali, przy czym po uwzględnieniu 156 anulacji wynik netto wyniósł łącznie 323 lokale. Z kolei liczba przekazanych w 2019 roku lokali ujmowanych w przychodach spółki to 467 sztuk. Rok wcześniej sprzedaż wyniosła 836 lokali, a przekazano ich w sumie 1017. Mamy zatem do czynienia ze sporym spadkiem, który odbije się na wynikach Polnordu za 2019 rok. W 2017 roku dane te były jeszcze wyższe.

T-Bull

Producent i dystrybutor gier początek roku może zaliczyć do udanych. W lutym akcje T-Bull zyskały 22,6 procent, a od początku roku 40,43 procent.

 

Odbicie cen akcji nastąpiło w grudniu ubiegłego roku, krótko po tym, jak firma poinformowała o rozpoczęciu prac mających na celu publikację pierwszej w historii T-Bull gry na platformie Switch. Jak podano w raporcie bieżącym, pierwszą grą dostępną na platformie Switch będzie Top Speed. Premiera gry jest zaplanowana na pierwszy kwartał 2020 roku. Gra będzie dystrybuowana w modelu premium (w formule płatnej).

 

Z kolei w styczniu T-Bull podał, że produkcja nowej gry na urządzenia mobilne - InfiniteCorp - weszła w fazę finalizacji. W dniu 20 stycznia 2020 roku sklepy Google Play oraz App Store wprowadziły ją w fazy odpowiednio pre-register i pre-order. Oprócz tego, firma co miesiąc publikuje raport dotyczący liczby pobrań swoich gier. W styczniu 2020 roku było to 5,8 mln, wobec 6,1 mln pobrań w grudniu i 6,5 mln pobrań w listopadzie ubiegłego roku. Spółka chwali się również skumulowaną liczbą pobrań. W 2016 roku liczba skumulowanych pobrań wyniosła 100 mln , tymczasem na koniec 2019 roku poziom ten sięgnął 400 mln. Obecnie jednymi z najbardziej rozpoznawalnych tytułów firmy jest Top Speed: Drag & Fast Racing, Moto Rider Go: Highway Traffic czy Tank Battle Heroes: Modern World of Shooting. 

 

Słabiej akcje firmy radziły sobie od połowy 2017 roku do końca 2019 roku. W ubiegłym roku notowania T-Bull spadły o 51,04 procent, a rok wcześniej o 71,2 procent. Na zakończenie środowej sesji akcje spółki kosztowały 19,80 zł, a w szczycie notowań ich cena dochodziła do 214,90 zł za sztukę. Daje to spadek od szczytu na poziomie 90,79 procent.

 

T-Bull - wykres kursu akcji
T-Bull - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

T-Bull przez krótki czas znajdował się nawet na liście ostrzeżeń SII. Powodem tego wpisu był brak przekazania na czas raportu biegłego rewidenta do sprawozdania za 2018 rok. 

 

Informowaliśmy również o emisji akcji z 2018 roku, której koszty przekroczyły 70 procent pozyskanego kapitału. W 2018 roku T-Bull osiągnął zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej na poziomie 654 tys. zł, natomiast po trzech kwartałach ubiegłego roku strata netto spółki wynosi 199 tys. zł.

Vivid Games

Również Vivid Games osiągnęło w tym roku znaczący wzrost. Akcje spółki od początku roku podrożały aż o 39,74 procent. Spółka specjalizuje się w grach na urządzenia mobilne.

 

Spadek notowań spółki zatrzymał się w listopadzie ubiegłego roku. Poinformowano wówczas o przeglądzie opcji strategicznych pod kątem wyboru najkorzystniejszego sposobu realizacji długoterminowej strategii. Dotyczy ona kwestii finansowania spółki, w tym finansowania zewnętrznego poprzez emisję akcji, obligacji lub zaciągnięcie kredytu lub pożyczek. Z kolei w styczniu spółka zdecydowała o zamiarze emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej nie mniejszej niż 5 mln zł. Jak czytamy w raporcie bieżącym, środki z niej pozyskane zostaną przez emitenta przeznaczone na spłatę obligacji serii A oraz finansowanie inwestycji planowanych przez spółkę w roku 2020.

 

Z kolei 15 stycznia opublikowano szacunkowe wyniki za 2019 rok. Skonsolidowany zysk netto za rok 2019 spodziewany jest na poziomie 0,56 mln zł, natomiast skonsolidowane przychody ze sprzedaży za rok 2019 na poziomie 12,33 mln zł. Jeżeli wyniki te się zmaterializują, wówczas Vivid Games osiągnie pierwszy od trzech lat zysk netto. W 2018 roku strata netto wyniosła 5,449 mln zł, a w 2017 roku 6,516 mln zł. 

 

W 2019 roku akcje Vivid Games straciły 4,03 procent, a w 2018 roku spadek sięgnął 43,42 procent. Vivid Games zadebiutował na GPW we wrześniu 2016 roku. Wcześniej spółka była notowana na NewConnect, a szczyt notowań wystąpił w 2015 roku. Wówczas pojedyncza akcja kosztowała 8,88 zł, natomiast obecnie wyceniane są one wyceniane na 1,73 zł za sztukę. Spadek od szczytu sięga zatem 80,52 procent.

 

Vivid Games - wykres kursu akcji
Vivid Games - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

Przychody spółki od 2017 roku utrzymują się na podobnym poziomie. W 2018 roku wyniosły one 17,487 mln zł. Nieco większą wartość, bo 22,753 mln zł miały one w 2016 roku.

 

Zapoznaj się również z pełną ofertą analityczną Działu Analiz

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie