Chat with us, powered by LiveChat
×Drogi Użytkowniku, przez dalsze aktywne korzystanie z naszego Serwisu (scrollowanie, zamknięcie komunikatu, kliknięcie na elementy na stronie poza komunikatem) bez zmian ustawień w zakresie prywatności, wyrażasz zgodę na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystasz tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze Ciebie z serwisów internetowych Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach analitycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Jeżeli nie wyrażasz zgody na używanie przez nas cookies powinieneś zablokować ich zapisywanie na swoim urządzeniu zmieniając ustawienia swojej przeglądarki lub opuścić tę stronę. Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies i przetwarzania danych osobowych, zapoznaj się z naszą polityką prywatności i zasadami dotyczącymi plików cookies.

Czym jest SII?

Prześwietlamy PGE i sprawdzamy co najmocniej ciąży na jej wynikach

surfmedia - fotolia.com

Jednym z głównych kosztów działalności PGE są obecnie prawa do emisji CO2. W pierwszym kwartale 2019 roku firma z tego tytułu wydała 979 mln zł. 85 procent tych kosztów dotyczy segmentu "Energetyka Konwencjonalna", który w największym stopniu partycypuje w wyniku EBITDA energetycznego koncernu. Jak wynika ze sprawozdania zarządu spółki, obecnie część uprawnień do emisji CO2 spółka otrzymuje nieodpłatnie, ale bezpłatny przydział uprawnień wedle obecnie stosowanej metody zakończy się w 2020 roku. 

 

Powodem dużego obciążenia wyników finansowych PGE jest m.in. wzrost rynkowych cen uprawnień do emisji CO2. Zgodnie z prawem unijnym, obowiązek wykupywania takich uprawnień mają mają przedsiębiorstwa wprowadzające do atmosfery gazy cieplarniane.

 

Szczególnie mocny wzrost notowań uprawnień do emisji CO2 można było zaobserwować w 2018 roku, kiedy ich ceny wzrosły z poziomu poniżej 10 euro za tonę do wartości ponad 25 euro za tonę. Październik wprawdzie przyniósł nieco oddechu, gdyż notowania uprawnień spadły do poziomu około 16 euro za tonę, ale ostatecznie do końca roku ich cena ponownie osiągnęła wcześniejszy wysoki poziom. Wspomniany spadek ich notowań mógł być związany z negocjacjami w sprawie Brexitu.

 

Notowania uprawnień do emisji CO2
Notowania uprawnień do emisji CO2
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl

 

W 2019 roku zmiany były nieco łagodniejsze, ale nie oznacza to, że ceny uprawnień do emisji CO2 przestały rosnąć. W sumie od początku roku poszły one w górę o około 16,7 procent. Najbardziej prawa do emisji CO2 podrożały w kwietniu. Wówczas ich notowania zyskały na wartości 22,05 procent, a rekord zanotowano w lipcu i wynosił on prawie 30 euro za tonę.

Spadek zysku netto i wzrost cen energii

W pierwszym kwartale 2019 roku PGE wypracowała 585 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. W tym samym okresie 2018 roku analogiczny zysk miał wartość 935 mln zł. Przychody sięgnęły 9,561 mld zł, a koszty własnej sprzedaży osiągnęły poziom 8,105 mld zł. 

 

Jak czytamy w sprawozdaniu zarządu spółki, w I kwartale 2019 roku średnia cena energii na Rynku Dnia Następnego wyniosła 218 PLN/MWh i była wyższa o 18 procent od średniej ceny (184 PLN/MWh) notowanej w analogicznym okresie poprzedniego roku. Wśród głównych czynników cenotwórczych wpływających na tą cenę wymieniane są uprawnienia do emisji CO2, które były o 115 procent wyższe w stosunku do średniej ceny z analogicznego okresu roku poprzedniego.

Darmowe uprawnienia do emisji CO2

Warto pamiętać, że to, ile spółka musi kupić uprawnień do emisji CO2 wynika z różnicy pomiędzy emisją CO2 w jednostkach wytwórczych grupy, a darmowymi przydziałami otrzymywanymi w ramach tzw. derogacji, zgodnie z realizacją Krajowego Planu Inwestycyjnego.  - Ostatnie bezpłatne przydziały uprawnień są przewidziane za realizację zadań inwestycyjnych planowanych na 2019 rok, co oznacza, że bezpłatny przydział uprawnień wedle obecnie stosowanej metody zakończy się w 2020 roku - podała PGE w sprawozdaniu zarządu. Przydziały dla wytwórców energii elektrycznej na 2019 rok grupa otrzyma do końca kwietnia 2020 roku. Według raportu PGE, w 2019 roku przydział ten obejmie w sumie emisję 11 889 177 ton CO2, natomiast w samym pierwszym kwartale 2019 roku emisja może wynieść 16 540 334 ton CO2 (dane szacunkowe, emisja niezweryfikowana). W przypadku PGE, emisja CO2 dotyczy segmentu produkcji energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych i energetyki cieplnej.

Wpływ uprawnień do emisji CO2 na EBITDA

Wśród głównych czynników wpływających na wynik EBITDA grupy kapitałowej są koszty paliwa oraz koszty emisji CO2. W pierwszym kwartale tego roku wyniosły one odpowiednio 1,203 mld zł i 979 mln zł. Oba były wyższe w porównaniu do analogicznego okresu 2018 roku. Łączny wynik EBITDA grupy PGE wyniósł 1,889 mld zł.

 

Główne czynniki kształtujące wynik EBITDA GK PGE (mln PLN)

Główne czynniki kształtujące wynik EBITDA GK PGE (mln PLN).

Źródło: Sprawozdanie zarządu z działalności GK PGE za pierwszy kwartał 2019 roku

 

Nieco inaczej to wygląda z perspektywy poszczególnych segmentów. Koszty emisji CO2 dotyczą segmentu energetyki konwencjonalnej oraz cieplnej. W przypadku segmentu Energetyka Konwencjonalna, której przedmiotem działalności jest wydobycie węgla brunatnego i wytwarzanie energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych, najwyższą pozycją kosztową jest emisja CO2. W pierwszym kwartale tego roku z tego tytułu spółka wydała 833 mln zł, czyli 85 procent wszystkich tego typu kosztów występujących w ramach grupy kapitałowej. Na drugim miejscu znalazły się koszty osobowe wynoszące 705 mln zł, a na trzecim koszty zużycia paliw produkcyjnych (497 mln zł). Oznacza to, że koszty związane z nabywaniem uprawnień do emisji CO2 znacznie przewyższyły koszty paliw kopalnych wykorzystywanych do produkcji energii. Dla porównania, w pierwszym kwartale 2018 roku koszty emisji CO2 spółki wyniosły 282 mln zł.

 

Dane dotyczące działalności segmentu Energetyka Konwencjonalna, działającego w ramach GK PGE

Energetyka Konwencjonalna - PGE

Źródło: Sprawozdanie zarządu z działalności GK PGE za pierwszy kwartał 2019 roku

 

W ramach sprzedaży energii elektrycznej, PGE w pierwszym kwartale tego roku uzyskała przychody wynoszące 4,430 mld zł, co stanowiło 46,3 procent przychodów całej grupy kapitałowej. Wynik EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniósł 683 mln zł, wobec 709 mln zł w tym samym okresie 2018 roku.

 

Drugim segmentem w przypadku którego na wynik wpływ mają koszty emisji CO2 jest Ciepłownictwo. Przedmiotem jego działalności jest wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej w źródłach konwencjonalnych oraz przesyłanie i dystrybucja ciepła. W pierwszym kwartale w ramach niego na uprawnienia do emisji spółka wydała 146 mln zł i była to trzecia w kolejności pozycja kosztowa. Sumując to z analogicznymi kosztami w energetyce konwencjonalnej, wynoszą one 979 mln zł. W 2018 roku w ramach tego segmentu PGE na koszty emisji CO2 wydała 72 mln zł. Największym kosztem Ciepłownictwa było w pierwszych trzech miesiącach tego roku zużycie paliw produkcyjnych, który wyniósł 679 mln zł. 

 

Dane dotyczące działalności segmentu Ciepłownictwo, działającego w ramach GK PGE

Ciepłownictwo - PGE

Źródło: Sprawozdanie zarządu z działalności GK PGE za pierwszy kwartał 2019 roku

 

W ramach produkcji energii elektrycznej przez ten segment spółka osiągnęła w pierwszym kwartale tego roku przychody na poziomie 1,140 mld zł, natomiast ze sprzedaży ciepła 703 mln zł. Wynik EBITDA w pierwszym kwartale 2019 roku segmentu Ciepłownictwo wyniósł 405 mln zł, wobec 581 mln zł w tym samym okresie 2018 roku.

Ograniczenie kosztów emisji CO2

W ramach grupy kapitałowej funkcjonuje również segment Energetyka Odnawialna. Zwiększenie produkcji energii z tej części działalności mogłoby wpłynąć pozytywnie na koszty emisji CO2 ponoszone przez spółkę. W pierwszym kwartale 2019 roku w ramach źródeł odnawialnych spółka wytworzyła 0,73 TWh energii elektrycznej netto. Dla porównania produkcja z energetyki konwencjonalnej w tym samym okresie wyniosła 11,93 TWh, a ciepłownictwa 2,94 TWh.

 

PGE posiada w sumie 14 farm wiatrowych, 1 elektrownie fotowoltaiczną, 29 elektrowni wodnych przepływowych i 4 elektrownie szczytowo-pompowe. Obok dystrybucji filarem wyników spółki cały czas pozostaje jednak energetyka konwencjonalna. Jak już wcześniej wspomniano EBITDA tego segmentu w pierwszym kwartale 2019 roku wyniosła 683 mln zł, a EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna wyniosła 165 mln zł, wobec 114 mln zł w pierwszym kwartale 2018 roku.

 

EBITDA Grupy Kapitałowej w podziale na segmenty (mln PLN)*

EBITDA Grupy Kapitałowej w podziale na segmenty (mln PLN)

*od lewej dane dotyczące poszczególnych segmentów, przy czym pierwsza dwie kolumny dotyczą wyników całej grupy kapitałowej: Energetyka Konwencjonalna, Ciepłownictwo, Energetyka Odnawialna, Dystrybucja, Obrót

Źródło:  Sprawozdanie zarządu z działalności GK PGE za pierwszy kwartał 2019 roku

Kurs akcji PGE

Na koniec środowej sesji pojedyncza akcja PGE była wyceniana na 9,174 zł. Na przestrzeni miesiąca zyskały one na wartości niespełna 2 procent. Z kolei jeżeli spojrzymy na notowania spółki tylko w lipcu, wówczas dostrzeżemy, że akcje potaniały o 4,34 procent. W czerwcu akcje PGE zyskały 3,9 procent, a od początku roku są one na ponad 8-procentowym minusie.

 

PGE - wykres kursu akcji
PGE - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie wykresu wygenerowanego w serwisie Stooq.pl