Chat with us, powered by LiveChat

Spółki zarabiające na OZE. Rekordzista zyskał ponad 700 procent

Skomentuj artykuł
Źródło: © 6okean - stock.adobe.com

Uregulowania Unii Europejskiej, rządowe dofinansowanie, a także „moda” na ochronę środowiska sprawia, że inwestorzy chętniej inwestują w spółki, których działalność jest związana z OZE. Na GPW z tej przyczyny coraz większym zainteresowaniem cieszą się akcje m.in. takich firm jak Columbus Energy, Polenergia czy MVA Green Energy. Spośród przedstawionych poniżej spółek, rekordzista zyskał na wartości w tym roku 745 procent.

 

Komisja Europejska zaleciła Polsce zwiększenie udziału OZE w produkcji energii elektrycznej do co najmniej 25 procent w perspektywie do 2030 roku. Zalecenia te umieszczono w projekcie zintegrowanego krajowego planu w dziedzinie energii i klimatu na lata 2021-2030. W analogicznym dokumencie przygotowanym przez stronę polską udział ten miał wynosić 21 procent. Komisja wspomniała również o realizacji planu na 2020 roku, który określał udział OZE na poziomie 15 procent.

 

Zalecenie to sprawia, że w najbliższych latach możemy się spodziewać większego zapotrzebowania zarówno na technologię, jak i możliwości produkcyjne rozwiązań związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych.

 

Również wzrost cen praw do emisji CO2 będzie napędzał rynek OZE. Giełda wprawdzie w ostatnim czasie ich ceny nieco spadły (od początku lipca staniały o 1,1 procent - stan na 30.10), to w stosunku do poziomu z początku tego roku, są one droższe o 4 procent. 

 

Z pomocą rynkowi odnawialnych źródeł energii przychodzi również rząd. Z programu „Mój prąd” jak dotąd (w ciągu 2 miesięcy) wypłacono 18,5 mln zł, z czego najwięcej dotyczyło fotowoltaiki. Łączna wartość programu ma wynieść miliard złotych, a statystyczny Kowalski, może się ubiega o dofinansowanie do wysokości 5 tysięcy złotych.

 

Powyższe czynniki pozytywnie wpływają na spółki notowane na GPW i NewConnect, których działalność jest związana z OZE. Poniżej przedstawiamy spółki OZE na GPW - krótko wyjaśniami na czym polega ich działalność, a także jak radzą sobie ich akcje w tym roku na giełdzie. Stopy zwrotu podane poniżej zostały obliczone w stosunku do ceny akcji spółek z zakończenia środowej sesji tj. 30 października.

Columbus Energy

Spółka działa na rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych - zajmuje się ich sprzedażą oraz montażem, wraz z obsługą posprzedażową, w tym serwisem. Columbus Energy rozpoczął swoją działalność w 2014 roku, a w kolejnym roku została zamontowana pierwsza instalacja fotowoltaiczna. Do końca 2018 roku z instalacji spółki, o mocy co najmniej 20 MWp, korzystało już 4200 gospodarstw domowych i firm. Spółka szacuje swój udział w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych na poziomie 8 procent, natomiast bez uwzględnienia projektów korzystających z dotacji, udział ten rośnie do 15 procent. Główną usługą spółki jest tzw. „abonament na słońce”.

 

Celem Columbus Energy jest zwiększenie udziału w rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych do co najmniej 20 procent oraz zwiększenie liczby montaży do 10 tys. rocznie. Spółka chce również inwestować we własne projekty farm fotowoltaicznych.

 

Columbus Energy jest notowany na rynku NewConnect, jednakże zarząd spółki rozważa wprowadzenie podmiotu na GPW. Obecnie postępowanie prospektowe jest jednak zawieszone. Firma może się pochwalić zawarciem kolejnych 13 umów inwestycyjnych na budowę farm fotowoltaicznych o mocy łącznie 12,5 MW, których wartość opiewa na 43 mln zł.

 

Działania podmiotu zauważyli inwestorzy, którzy w ostatnich miesiącach mocno wywindowali ceny akcji Columbus Energy. Jeśli chodzi bowiem o notowania akcji tej spółki OZE na giełdzie, to zanotowały wzrost o prawie 400 procent w trzecim kwartale. Na wykresie spółki widać, że mocny wzrost cen jej akcji rozpoczął się w lipcu, a spośród danych miesięcznych, zdecydowanie najlepszy był wrzesień (+153 procent). Spoglądając na stopę zwrotu osiągniętą od początku tego roku, akcje spółki zyskały w sumie 745 procent.

 

Columbus Energy - wykres kursu akcji
Columbus Energy - wykres
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

MVA Green Energy

Spółka notowana na rynku NewConnect i zajmuje się sprzedażą, wynajmem, montażem, serwisem, a także wsparciem technicznym Hydrodynamicznych Wytwornic Kawitacji. Jak czytamy na stronie spółki, wdrożenie poprzedzone jest okresem testów i badań potwierdzających efekty montażu urządzenia w danej oczyszczalni. Firma współpracuje z oczyszczalniami ścieków proponując im rozwiązania pozwalające na zwiększenie wydajności (pod względem ilości produkowanego biogazu) oraz zmniejszenie emisji CO2.

 

Trzeba również zwrócić uwagę na fakt, że MVA Green Energy już dwukrotnie pojawiała się na Liście ostrzeżeń SII. Głównym powodem był brak publikacji na czas raportów okresowych. Oprócz tego nie opublikowano w odpowiednim czasie raportu biegłego rewidenta. Mimo braków niektórych raportów, spółka w tym roku zyskała na wartości aż 525 procent. Rekordowy, bo przekraczający 200 procent wzrost przypadł na październik.

 

MVA Green Energy - wykres kursu akcji
MVA Green Energy - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Photon Energy

Spółka jest aktywna w dziedzinie elektrowni fotowoltaicznych. Jej działania obejmują cały cykl życia takich systemów, począwszy od przygotowania projektu instalacji dachowych lub naziemnych, poprzez projektowanie i budowę instalacji, po serwis. Firma handluje również komponentami instalacji fotowoltaicznych, a także świadczy usługi w zakresie rekultywacji skażonych gruntów, wód gruntowych oraz oczyszczania wody.

 

Photon Energy zarejestrowany jest w Holandii, natomiast jego działalność skupia się przede wszystkim na rynku czeskim, słowackim i węgierskim. Oprócz tego spółka działa m.in. w Australii. Na mapie jej działalności póki co brakuje Polski, gdzie firma jest notowana. Akcje spółki znajdziemy bowiem na NewConnect, ale również na giełdzie w Pradze. 

 

Firma brała również udział w czacie inwestorskim zorganizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem Inwestorów Indywidualnych.  Jak dowiedzieliśmy się podczas dyskusji z inwestorami, poprzez swoją działalność i doskonalenie rozwiązań fotowoltaicznych i oczyszczenia wody, spółka chce pomóc rozwiązać dwa z najbardziej palących problemów ludzkości.

 

Akcje Photon Energy od początku roku zyskały 240 procent. W skali miesięcznej, najlepiej wypadły one we wrześniu ze wzrostem na poziomie 85 procent.

 

Photon Energy - wykres kursu akcji
Photon Energy - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Sunex

Spółka jest producentem rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii. Powstała w 2002 roku i w swoim portfelu ma takie produkty jak m.in.: pompy ciepła, kolektory słoneczne, termosyfony, stacje wymiany ciepła, nośniki ciepła czy regulatory solarne. 

 

Sunex w dużej mierze opiera swoją działalność o rynki zagraniczne, na które trafia około 60 procent jej produkcji. Firma szansę na szybszy rozwój upatruje przede wszystkim w rosnącym zainteresowaniu energetyką słoneczną, a także ekologicznymi i wydajnymi sposobami ogrzewania.

 

Firma notowana jest na GPW od 30 lipca 2015 roku. Wcześniej akcjami Sunex handlowano na NewConnect. Od początku tego roku akcje tej spółki OZE na GPW zyskały 151 procent, z czego największy wzrost przypadł na wrzesień (+63,61 procent) i styczeń (+45,10 procent). 

 

Sunex - wykres kursu akcji
Sunex - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Polenergia

Działalność tej spółki energetycznej opiera się w znacznej części na odnawialnych źródłach energii. Oprócz tego Polenergia zajmuje się jej obrotem i dystrybucją. W ramach segmentu dystrybucja sprzedaje również gaz ziemny.

 

W segmencie OZE Polenergia może się pochwalić siedmioma farmami wiatrowymi, których łączna moc to prawie 250 MW. Planowana jest również budowa kolejnych 185 MW mocy wytwórczych w ramach elektrowni wiatrowych w czterech projekach, które uzyskały już pozwolenie na budowę. Spółka dysponuje również Elektrownią Nowa Sarzyna, która jest najnowocześniejszą i największą elektrociepłownią zasilaną paliwem gazowym w Polsce.

 

Spółka rozwija też projekt Elektrowni Biomasowej Wińsko, której moc to 31 MW. W fazie rozwoju są również dwa projekty morskiej farmy wiatrowej, których docelowa lokalizacja to rejon Bałtyku Środkowego. Łączna moc obu to 1,2 GW. Oba projekty uzyskały już zgody środowiskowe. Było to odpowiednio w 2016 i 2017 roku. 

 

Obecność Polenergii na rynku odnawialnych źródeł energii sprawia, że jej notowania zachowują się lepiej niż w przypadku dużych firm energetycznych takich jak PGE czy Tauron. Od początku roku akcje tej spółki OZE na GPW zyskały na wartości 21,5 procent. Zdecydowanie najlepszy dla spółki był kwiecień, gdy podrożała ona o 24 procent, a także styczeń (+15 procent).

 

Polenergia - wykres kursu akcji
Polenergia - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

ML System

Firma specjalizuje się w rozwiązaniach fotowoltaicznych zintegrowanych z budownictwem. Rozwija technologie ultralekkiego szkła budowlanego - Ultra PV oraz fotowoltaiczne szyby zespolone oparte o kropki kwantowe - Quantum Glass. Jako pierwsza uruchomiła linię produkcyjną drukowanych ogniw fotowoltaicznych. Należą do niej 4 patenty, natomiast 12 wniosków patentowych złożonych przez spółkę jest w trakcie rozpatrywania.

 

Podstawową działalnością ML System jest produkcja szkła płaskiego (produkcja wyrobów ze szkła - paneli fotowoltaicznych). Obecnie spółka dysponuje trzema liniami produkcyjnymi, posiada także specjalistyczne, fotowoltaiczne centrum badawczo-rozwojowe.

 

ML System od 28 czerwca 2018 roku jest notowany na GPW. Od początku tego roku spółka znajduje się na prawie 14-procentowym plusie. Szczególnie mocno straciła na wartości w pierwszej połowie roku, a dołek z mocną ostatnią fazą spadku przypadł na maj. Z kolei znakomity dla spółki jest październik, w którym jak na razie zyskała ona prawie 31 procent. Patrząc jednak na komunikaty bieżące ML System, trudno odnaleźć konkretną przyczynę tak wielkiego wzrostu. Jedynie wczoraj spółka poinformowała o podpisaniu umowy o wartości 26,7 mln zł na dostawę, rozładunek, montaż i uruchomienie linii do depozycji nisko-wymiarowych struktur półprzewodnikowych.

 

ML System - wykres kursu akcji
ML System - wykres kursu akcji
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych serwisu Stooq.pl

 

Autor artykułu

 

Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Przemysław Ławrowski, Redaktor, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dyrektor finansowy, analityk i redaktor ekonomiczny. Wieloletni współpracownik Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych oraz ekspert tematyki giełdowej i gospodarczej Forbes'a. Wcześniej szlify analityczno-dziennikarskie zbierał w redakcji money.pl tworząc dział giełdowy. W czasie wolnym zapalony muzyk.

Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych realizuje projekt "Zwiększenie konkurencyjności działalności Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych poprzez wdrożenie oprogramowania do obsługi subskrypcji" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie